Bồ Đào Nha – Ngày JMJ 2023 theo lịch trình của cuộc gặp gỡ giữa các giám mục và Đức Giáo Hoàng

Hy vọng có mặt tại Lisboa năm 2023

JANVIER 09, 2021 22:26 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Đoàn chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, ngày 08/01/2021

Vấn đề là Ngày JMJ B Đào Nha năm 2023 trong cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với đoàn chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha tại Vatican hôm thứ sáu 08/01/2021 : vị chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục, Đức Cha José Ornelas và Đức Cha Virgilio Antunes, và vị thư ký kiêm phát ngôn nhân của Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, cha Manuel Barbosa.

Theo một bản thông cáo của ban chủ tịch, vấn đề là « ảnh hưởng của đại dịch » và sự chú ý đến những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng và việc chuẩn bị ngày JMJ Lisboa năm 2023.

« Đức Thánh Cha đã bầy tỏ sự nhiệt tình của ngài đối với biến cố toàn cầu gặp gỡ với giới trẻ này, ngài hy vọng có thể có mặt tại Bồ Đào Nha vào năm 2023 », các vị giám mục cho biết.

Cũng là vấn đề các « thách thức » mà dịch Covid-19 đặt ra cho Giáo Hội công giáo, và Đức Giáo Hoàng đã bầy tỏ « sự hy vọng » rằng đại dịch « sớm được vượt qua, nhờ vào sự tập trung các nỗ lực của toàn thể nhân loại ».

« Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh rằng một sự quan tâm đặc biệt phải được dành cho trẻ em, người già và di dân, bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng. Ngài đã nhấn mạnh rằng quan hệ giữa người trẻ và người già phải được tính tới một cách cẩn thận, bởi vì quan hệ nội tại giữa di sản mà những người già truyền lại và những nguồn cội mà người trẻ phải hướng tới là vấn đề cần quan tâm » bản thông cáo truyên bố.

Về phần các ngài, các giám mục Bồ Đào Nhà đã tuyên bố ý định của các ngài « là đối thoại và tôn trọng những chỉ thị của các giới thẩm quyền của nhà nước và của ngành y tế », trong tình hình đại dịch này, và «  tìm kiếm những giải đáp xã hội có liên quan tới những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch, những người nghèo nhất và những người bị vứt bỏ nhiều nhất ».

« Đây là một cuộc gặp gỡ huynh đệ tốt nhất trong đó chúng ta đã có dịp bầy tỏ sự hiệp thông và hài hòa của các giám mục Bồ Đào Nha với Đức Thánh Cha và Hội Thánh hoàn vũ. Chúng ta cũng bầy tỏ sự đánh giá cao của dân chúng Bồ Đào Nha đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và với những chủ đề mà ngài để nghị cho sự suy ngẫm của Hội Thánh và của xã hội », cũng nguồn tin trên cho biết.

« Cuộc gặp gỡ đã chấm dứt bởi sự biết ơn sâu xa của Đức Thánh Cha vì những công việc thích đáng của Hội Thánh tại Bồ Đào Nha và bởi phép lành Tòa Thánh cho Hội Thánh và toàn thể dân tộc Bồ Đào Nha », thông cáo kết luận.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Portugal: la JMJ de 2023 à l’agenda de la rencontre des évêques et du pape – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.