‘‘Spiritus Domini’’ – Tự Sắc của Đức Giáo Hoàng cho phép phụ nữ trở thành « đọc sách và giúp lễ »

Một tu chính giáo luật Canon điều 230 § 1 (Bản dịch toàn văn)

JANVIER 11, 2021 13:00 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOISROME

Nhà Thánh Martha ngày 10/01/2021

Thông lệ được thiết lập trong Hội Thánh Latinh đã khẳng định rằng các thừa tác giáo dân « đọc sách và giúp lễ » được xây dựng « trên bí tích Thanh Tẩy » và có thể được giao « cho tất cả các tín hữu có khả năng phù hợp, dù là họ thuộc giới tính nam hay nữ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ra sắc lệnh trong một tự sắc được công bố hôm 11/01/2021.

Sửa đổi luật Canon điều 230 § 1 bằng cách mở rộng các thừa tác vụ cho nữ giới, Đức Giáo Hoàng hình thức hóa điều đã được tiên liệu bởi luật Canon điều 230 § 2.

Sau đây là bản dịch tự sắc mang tên ‘‘Spiritus Domini’’.

Tự Sắc “Spiritus Domini”

Thần Khí của Chúa Giêsu, nguồn mạch đời đời của sự sống và sứ vụ của Hội Thánh, phân chia cho các thành viên của dân Thiên Chúa các ân sủng cho phép mỗi người, bằng nhiều cách khác nhau, đóng góp vào việc xây dựng Hội Thánh và loan báo Tin Mừng. Các đặc sủng này, được gọi là thừa tác vụ với tính cách là chúng được công khai thừa nhận và được thiết lập bởi Hội Thánh, được đặt dưới quyền sử dụng của cộng đoàn và của sứ vụ của Hội Thánh một cách lâu bền.

Trong nhiều trường hợp, sự phụ tá thừa tác vụ bắt nguồn từ một bí tích đặc biệt, bí tích Truyền Chức Thánh. Các sứ vụ khác, theo dòng lịch sử, đã được thiết lập trong Hội Thánh và được giao cho các cá nhân tín hữu bởi một nghi thức phụng vụ không mang tính bí tích, chiếu theo một hình thức đặc biệt của sự thực hiện chức tư tế của Phép Rửa, và để hỗ trợ sứ vụ đặc biệt của các giám mục, linh mục và phó tế.

Theo một truyền thống đáng kính, sự đón tiếp các ‘‘thừa tác vụ giáo dân’’, mà thánh Phaolô VI đã quy định trong Tự Sắc Ministeria quaedam (17/8/1972), đã đi trước việc tiếp nhận bí tích Truyền Chức như một sự chuẩn bị, kể cả khi các thừa tác vụ đã được giao cho các tín hữu thuộc nam giới khác được tuyển chọn.

Nhiều Hội Nghị của Thượng Hội Đồng Các Giám Mục đã làm rõ sự cần thiết phải đào sâu chủ đề về mặt tín lý, để đáp lại với bản chất của những đặc sủng và những đòi hỏi của thời đại hiện nay, bằng cách trợ giúp vai trò Phúc Âm hóa vốn trở về với cộng đoàn Giáo Hội.

Đón nhận những khuyến nghị đó, những năm gần đây, người ta đã đạt tới một sự triển khai tín lý vốn đã đưa ra ánh sáng cách mà những thừa tác vụ nhất định này được thiết lập bởi Hội Thánh được xây dựng trên điều kiện chung của người đã lãnh phép Rửa và trên chức tư tế hoàng gia nhận được trong Bí Tích Thanh tẩy ; các thừa tác vụ đó nhất thiết là khác hẳn với thừa tác vụ thánh vốn được nhận qua Bí Tích Truyền Chức Thánh. Thủ tục được thiết lập bởi Hội Thánh Latinh cũng đã xác nhận, quả thế, rằng các thừa tác vụ giáo dân, được xây dựng trên bí tích Thanh Tẩy, có thể được giao ban cho tất cả các tín hữu có đủ tư cách, dù cho là thuộc nam giới hay nữ giới, chiếu theo điều đã được dự trù một cách ẩn dụ bởi điều 230 § 2 luật Canon.

Bởi thế cho nên, sau khi đã nghe ý kiến của các Thánh Bộ thẩm quyền, tôi đã quyết định sửa đổi điều 230 § 1 luật Canon. Tôi ấn định rằng điều 230 § 1 của luật Canon từ nay sẽ được ghi bằng những điều này :

‘‘Các giáo dân có đủ tuổi và những đức tính cần thiết như đòi hỏi được thiết lập bởi một nghị định của Hội Đồng Giám Mục, có thể được nhận một cách lâu bền bởi nghi thức phụng vụ được quy định cho các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ ; tuy nhiên, sự giao ban thừa tác vụ này không cung cấp quyền hưởng chu cấp hay một thù lao nào từ phía Hội Thánh’’.

Ngoài ra, tôi cũng truyền sửa đổi những điều khoản mang tính luật có liên quan đến điều này của luật Canon.

Tôi ấn định rằng những gì được thiết lập trong tông thư này dưới hình thức Tự Sắc có hiệu lực một cách vững chắc và lâu bền, không bị ngăn cản bởi mọi điều khoản trái ngược, dù là đáng phải chi chú đặc biệt ; và tôi truyền rằng tự sắc này phải được công bố bằng cách đăng tải trên nhật báo Osservatore Romano, và có hiệu lực ngay cùng ngày, và được đăng tải trên công báo của Tòa Thánh Acta Apostolcae Sedis.

Ban hành tại Rôma, Đền Thánh Phêrô, ngày 10 tháng 01 năm 2021, nhân Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, năm thứ chín triều đại của tôi.

PHANXICÔ

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Spiritus Domini” : le Motu proprio du pape autorisant les femmes à devenir “lecteur et acolyte” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.