Việt Nam – Đức Cha Đỗ Văn Ngân được chỉ định giám mục giáo phận Xuân Lộc

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo từ nhiệm

JANVIER 16, 2021 14:13 ANNE KURIAN-MONTABONENOMINATIONSROME

Các giám mục Việt Nam triều kiến Ad Limina

Ngày 16 tháng 01 nm 2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ định Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, 67 tuổi, là giám mục giáo phận Xuân Lộc tại Việt Nam. Cho tới nay, ngài là giám mục phụ tá cũng tại giáo phận này.

Ngài kế vị Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – đã giữ trách nhiệm này từ năm 2016 – Đức Cha Đạo đã từ nhiệm vì đáo hạn tuổi và đã được Đức Giáo Hoàng chấp thuận.

Thụ phong linh mục năm 1992, vị tân giám mục đã được chỉ định là giám mục phụ tá bởi Đức Giáo Hoàng vào tháng 5 năm 2017.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Vietnam : Mgr John Do Văn Ngân nommé évêque de Xuân Lôc – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.