« Gần gũi, dịu dàng và trắc ẩn, đó là phong cách của Thiên Chúa »

« Biết bao dịu dàng » trong sự chữa lành bà mẹ vợ của thánh Phêrô bởi Chúa Giêsu  (bản dịch đầy đủ)

FÉVRIER 07, 2021 13:22 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 07 tháng 02 năm 2021

« Gần gũi, dịu dàng và trắc ẩn : đó là phong cách của Thiên Chúa » Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích trước Kinh Truyền Tin buổi trưa, ngày chúa nhật 07/02/2021, từ cửa sổ văn phòng dinh tông tòa của Vatican trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô.

Đức Giáo Hoàng đã bình giảng việc chữa lành mẹ vợ của tông đồ Phêrô được kể lại trong Phúc Âm ngày chúa nhật này : « Có biết bao êm ái trong hành động đơn giản này, vốn hầu như tự nhiên ».

Nhắc tới Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/02 sắp tới đây, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng đó cũng là sứ vụ của Hội Thánh : « Chăm sóc người bệnh đủ loại không phải là một « hoạt động tùy ý lựa chọn » đối với Hội Thánh, không, đó không phải là cái gì thứ yếu, không : chăm sóc người bệnh đủ loại là một bộ phận không thể thiếu trong sứ vụ của Hội Thánh, cũng như là sứ vụ của Chúa Giêsu. Sứ vụ này chính là mang đến lòng từ nhân của Thiên Chúa cho nhân loại đang bị đau khổ ».

Ngài đã mời gọi hãy « để mình được chữa lành » bởi Chúa Kitô : « Cầu xin Thánh Nữ Đồng Trinh phù giúp chúng ta để chúng ta được Chúa Giêsu cứu chữa – tất cả chúng ta luôn cần – để có thể đến lượt chúng ta làm chứng nhân cho lòng từ nhân của Thiên Chúa là Đấng chữa lành ».

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng đã bầy tỏ sự lo ngại của ngài đối với tình hình ở Miến Điện, ngài đã đưa ra một lời kêu gọi cho những trẻ em di dân, và cho sự sinh sản ở nước Ý, và trước ngày lễ kính bà thánh Joséphine Bakhita, ngài đã đả kích một nền kinh tế đang nuôi dưỡng nạn buôn bán con người. Ngày cầu nguyện và chiêm ngẫm chống nạn buôn người : « một sự buôn bán ghê tởm ».

Ngài đã chào mừng « những người thường quen » tới Quảng Trường Thánh Phêrô, cũng như các nữ tu Tây Ban Nha này hay những Người Trẻ đang làm chứng tình yêu của họ với Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

AB

Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta lại trở về trên Quảng Trường Thánh Phêrô !

Bài Phúc Âm ngày hôm nay (x. Mc 1, 29-39) trình bầy sự chữa lành bà mẹ vợ ông Phêrô bởi Chúa Giêsu và tiếp đó Người đã chữa lành nhiều người bệnh khác và những người đau khổ tụ tập chung quanh người. Sự chữa lành bà mẹ vợ của thánh Phêrô là sự chữa lành thể xác đầu tiên được tường thuật bởi thánh sử gia Máccô : bà nằm trên giường và lên cơn sốt ; thái độ và cử chỉ của Chúa Giêsu mang tính biểu tượng : « Người lại gần, cầm lấy tay bà và đỡ dậy » (c.31). Có biết bao là dịu dàng trong hành động đơn giản này, có vẻ hầu như tự nhiên : « Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài » (ibid.). Quyền phép chữa lành của Chúa Giêsu không gặp một sự đề kháng nào ; và người được chữa lành trở lại cuộc sống bình thường của mình, nghĩ ngay đến những người khác chứ không chỉ nghĩ đến mình – và điều này rất có ý nghĩa, đó là một dấu chỉ « sức khỏe » thực sự !  

Hôm đó là một ngày thứ bẩy. Những người trong làng chờ đến lúc mặt trời lặn và tiếp đó, khi luật nghỉ ngơi chấm dứt, họ mới đi ra và mang đến cho Chúa Giêsu tất cả những người bệnh và những người bị quỷ ám. Và Người, Người chữa lành họ, nhưng Người cấm bọn quỷ tiết lộ Người là Đấng Kitô (x. c. 32-34). Như thế, ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã tỏ ra sự ưu tiên lựa chọn của Người là những người đau khổ trong thân xác và trong tâm hồn : đó là sự lựa chọn ưu tiên của Chúa Giêsu, Người chọn sự gần gũi với những người đang đau khổ trong thể xác và trong tâm hồn của họ. Đó là sự ưu tiên lựa chọn của Chúa Cha, mà Người nhập thể và thể hiện bởi những công trình và bằng lời nói. Các môn đệ của Người đã là chứng nhân tận mắt các sự kiện đó. Các ông đã nhìn thấy điều đó và tiếp theo, các ông đã làm chứng.

Nhưng Chúa Giêsu đã không muốn họ chỉ là những khán giả của sứ vụ của Người : Người đã muốn họ can dự, Người đã sai họ đi, Người cũng đã ban cho họ puyền phép chữa bệnh và trừ quỷ (x. Mt 10, 1 ; Mc 6, 7). Và điều này đã tiếp tục không bị đứt quãng trong lịch sử Hội Thánh, cho đến ngày hôm nay. Và điều này là quan trọng. Chăm sóc người bệnh đủ loại không phải là một « hoạt động tùy ý chọn lựa » đối với Hội Thánh, không, đó không phải là cái gì thứ yếu, không : chăm sóc người bệnh đủ loại là một bộ phận không thể thiếu trong sứ vụ của Hội Thánh, cũng như là sứ vụ của Chúa Giêsu. Sứ vụ này chính là mang đến lòng từ nhân của Thiên Chúa  cho nhân loại đang bị đau khổ.

Đó là điều sẽ nhắc cho chúng ta trong ít ngày nữa, ngày 11/02, Ngày Thế Giới Bệnh Nhân. Thực tế mà người ta đang sống trong một thế giới toàn bộ vì nạn đại dịch làm cho thông điệp này đặc biệt mang tính thời sự, sứ vụ cốt yếu này của Hội Thánh.

Tiếng nói của ông Gióp, vang lên trong phụng vụ ngày hôm nay, một lần nữa trở thành cái biểu hiện thân phận con người của chúng ta, rất cao quý về phẩm giá – thân phận con người của chúng ta – rất cao quý về phẩm giá, và đồng thời cũng rất mong manh. Đối mặt với thực tế đó, câu hỏi luôn nổi lên trong lòng là « tại sao ? ».

Với câu hỏi đó, Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, không trả lời bằng một sự giải thích, với câu hỏi « tại sao ? », chúng ta rất cao quý về phẩm giá và quá mong manh trong thân phận của chúng ta. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi « tại sao ? » với một giải thích, nhưng bởi một sự hiện diện của tình yêu biết cúi xuống, biết cầm lấy tay và đỡ dậy, như Người đã làm với bà mẹ vợ của ông Phêrô (x. Mc 1,31).

Cúi xuống để đỡ người khác đứng dậy. Chúng ta đừng quên rằng phương cách duy nhất hợp pháp để nhìn một người từ trên xuống, chính là khi bạn đưa tay ra để giúp người đó đứng dậy. Duy nhất. Và điều này, chính là sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh. Con của Thiên Chúa tỏ ra Vương Quyền của Người trong sự gần gũi, trong sự dịu hiền, và trong lòng trắc ẩn. Gần gũi, dịu hiền và trắc ẩn, đó là phong cách của Thiên Chúa. Thiên Chúa đến gần. Và Người đến gần với sự dịu hiền và với lòng trắc ẩn. Biết bao lần chúng ta chẳng thấy trong Phúc Âm rằng trước một vấn đề sức khỏe hay bất cứ vấn đề nào, « Người chạnh lòng thương ». Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu, sự gần gũi của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Đó là phong cách của Thiên Chúa.

Phúc Âm ngày hôm nay cũng nhắc cho chúng ta rằng lòng trắc ẩn đó đâm rễ sâu trong quan hệ mật thiết với Chúa Cha : bởi vì trước bình minh và sau khi mặt trời lặn, Chúa Giêsu lui ra và Người ở một mình để cầu nguyện (c. 35). Từ đó, Người đã đong múc sức mạnh để hoàn tất sứ vụ của Người, bằng cách giảng dạy và chữa lành.

Cầu xin Thánh Nữ Đồng Trinh phù giúp chúng ta để chúng ta được Chúa Giêsu cứu chữa – tất cả chúng ta luôn cần – để có thể đến lượt chúng ta làm chứng nhân cho lòng từ nhân của Thiên Chúa là Đấng chữa lành

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Proximité, tendresse et compassion, c’est le style de Dieu” (traduction complète) – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.