Cuộc gọi video của Đức Giáo Hoàng cho những phụ nữ ra khỏi nạn mại dâm

Trong một buổi tiếp kiến dành cho cha Aldo Buonaiuto

FÉVRIER 19, 2021 13:15 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Tiếp kiến cha Aldo Buonaiuto

Bất ngờ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có một cuộc gọi video với các phụ nữ được giải thoát khỏi nạn mại dâm, và hiện được đón tiếp trong một nhà của Cộng Đoàn « Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII », trang mạng In Terris thông báo. Ngài đã gọi họ trong khi tiếp kiến tại Vatican cha Aldo Buonaiuto, một trong những người trách nhiệm của cộng đoàn, nhân ngày sinh nhật 50 tuổi của ngài, hôm 18/02/2021.

Các cô « đã không tin nổi mắt mình, vị linh mục người Ý này cho biết sau buổi tiếp kiến. Các cô đã cảm tạ Đức Giáo Hoàng vì sự gần gũi của ngài và đã mời ngài tới cư xá », trong tỉnh Ancone. Cha Buonaiuto đã tặng Đức Giáo Hoàng những cỗ tràng hạt do các cô này làm.

Đức Giáo Hoàng người Argentina biết rõ công trình của cộng đoàn « Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII » được xây dựng bởi cha Oreste Benzi để cứu vớt các phụ nữ đường phố : ngài đã từng đến một trong những nhà đón tiếp tại Rôma, ngày 12/8/2016, nhân dịp một « Ngày Thứ Sáu Lòng Thương Xót ».

Vào tháng 7 năm 2019, ngài đã ký bài tựa của cuốn sách « Những người phụ nữ bị đóng đinh » (Sonne crocifisse – La vergogna della tratta raccontata dalla strada, nxb. Rubbettino) của cha Aldo Buonaiuto : « Bất cứ hình thức mại dâm nào cũng là… một hành động tội ác, một sự trụy lạc ghê tởm lẫn lộn làm tình với giải tỏa thú tính bằng cách hành hạ một người phụ nữ không được tự vệ », ngài viết lúc đó, lên án « căn bệnh này của nhân loại ».

Cha Buonaiuto, người khởi xướng chặng đường thánh giá cho các phụ nữ đường phố, cũng đã được Đức Giáo Hoàng phong là ‘‘Thừa Sai của Lòng Thương Xót’’ trong Năm Thánh.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Appel vidéo du pape à des femmes sorties de la prostitution – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.