Ngân sách 2021 của Tòa Thánh « sự an toàn việc làm vẫn là một ưu tiên đối với Đức Giáo Hoàng

Tiên liệu một sự thiếu hụt 50 triệu euros

FÉVRIER 19, 2021 16:59 ANNE KURIAN-MONTABONEROME

Tài liệu tham khảo về Ủy Ban Thần Học Quốc Tế

Tòa Thánh tiên liệu một sự thâm hụt lên đến 49,7 triệu euros trong ngân sách năm 2021 của mình, vì bị ảnh hưởng nặng nề do sự khủng hoảng kinh tế gây ra bởi đại dịch. Nhưng « sự an toàn việc làm vẫn là một ưu tiên », Vatican khẳng định.

Ngân sách năm 2021 được phê chuẩn bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 18/02/2021 cho thấy tổng thu là 260,4 triệu euros và tổng chi là 310,1 triệu euros. Ngân sách đã được trình lên Đức Giáo Hoàng bởi Quốc Vụ Viện về Kinh Tế và đã được thông qua ngày 16/02/2021 bởi Hội Đồng Kinh Tế, một bản thông cáo cho biết.

Một điểm mới trong ngân sách được củng cố này : để « cho thêm rõ ràng và trong sáng vào những giao dịch kinh tế của Tòa Thánh », nó bao gồm Quỹ cúng Hội Thánh và tất cả các Quỹ dành riêng. Với những thu hoạch là 47,3 triệu euros và những khoản trợ cấp là 17 triệu euros ; Tòa Thánh tiên liệu dư chắc là 30,3 triệu euros cho những nhiệm sở đó. Nếu không, sự thâm hụt sẽ lên đến 80 triệu euros.

Những thu nhập kinh doanh đã giảm 21% (48 triệu euros) so với năm 2019, do sự giảm sút các hoạt động thương mại, dịch vụ và bất động sản, cũng như những hiến tặng và đóng góp, người ta còn đọc được. Sự thâm hụt sẽ được giải quyết bằng một phần những dự trữ của Tòa Thánh.

Ngân sách cũng phản ánh « một nỗ lực quan trọng để kiểm soát chi tiêu », những chi phí vận hành – ngoài những chi phí nhân viên – đã giảm 14% (24 triệu euros) so với năm 2019. Tuy nhiên, « sự an toàn việc làm vẫn là một ưu tiên đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thời gian khó khăn này ».

Phần lớn những nguồn tài nguyên của Tòa Thánh năm 2021 sẽ được dành « cho những hoạt động tông đồ », với 68% tổng chi, trong lúc 17% được dành cho việc quản lý di sản và các tài sản khác, và 15% dành cho các hoạt động về hành chánh và dịch vụ.

Avec une traduction d’Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Budget 2021 du Saint-Siège : “la sécurité de l’emploi reste une priorité pour le pape” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.