Trước nạn đại dịch « Thiên Chúa làm gì ? » Đức Giáo Hoàng Phanxicô trả lời

Và « chúng ta phải làm gì ? » (Bản dịch đầy đủ)

MARS 28, 2021 14:59 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Phép lành cuối Lễ Lá

Đứng trước đại dịch, « Thiên Chúa làm gì ? », Đức Giáo Hoàng Phanxicô hỏi, và « chúng ta phải làm gì ? » : ngài mời gọi hãy nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria.

Vào cuối Thánh Lễ ngày chúa nhật Lễ Lá và Cuộc Khổ Nạn của Chúa, trước phép lành cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hướng dẫn Kinh Truyền Tin.

Đức Giáo Hoàng đã gợi đến đại dịch : « Trong hoàn cảnh lịch sử và xã hội này, Thiên Chúa làm gì ? Người vác lấy Thánh Giá. Chúa Giêsu vác lấy Thánh Giá, nghĩa là Người gánh vác cái ác mà thực tế này mang theo, cái ác thể chất, tâm lý và nhất là thiêng liêng, bởi vì Ác Thần lợi dụng những cuộc khủng hoảng để gieo rắc lòng nghi kỵ, thất vọng và bất hòa ».

« Và chúng ta, Đức Giáo Hoàng đã hỏi, chúng ta phải làm gì ? Đức Trinh Nữ Maria chỉ cho chúng ta điều đó, Đức Mẹ của Chúa Giêsu vốn cũng là người môn đệ đầu tiên của Người. Mẹ đã đi theo Con của Mẹ. Mẹ đã mang lấy trên Mẹ phần đau khổ, phần đen tối và hoang mang của Mẹ và Mẹ đã bước đi trên con đường khổ nạn bằng cách giữ gìn ngọn đèn đức tin luôn thắp sáng trong lòng Mẹ. Với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể đi con đường đó ».

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi sự liên đới và tình huynh đệ khi nói rằng : « Và, trên Con Đường Thánh Giá hàng ngày, chúng ta gặp được nhiều khuôn mặt của các anh chị em đang trong khó khăn : chúng ta không thể bỏ qua, chúng ta hãy để cho lòng mình được xúc động trắc ẩn và hãy đến gần với họ ».

Sau đây là bản dịch nhanh những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, được ban ra bằng tiếng Ý trước Kinh Truyền Tin.

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Quý Anh Chị Em thân mến,

Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh. Đây là lần thứ hai, chúng ta sống Tuần Thánh trong bối cảnh đại dịch. Năm ngoái, chúng ta đã bị kích xúc hơn, năm nay, chúng ta bị đau đớn hơn. Và cuộc khủng hoảng kinh tế đã trở nên trầm trọng.

Trong hoàn cảnh lịch sử và xã hội này, Thiên Chúa làm gì ? Người vác lấy Thánh Giá. Chúa Giêsu vác lấy Thánh Giá, nghĩa là Người gánh vác cái ác mà thực tế này mang theo, cái ác thể chất, tâm lý và nhất là thiêng liêng, bởi vì Ác Thần lợi dụng những cuộc khủng hoảng để gieo rắc lòng nghi kỵ, thất vọng và bất hòa.

Và chúng ta, chúng ta phải làm gì ? Đức Trinh Nữ Maria chỉ cho chúng ta điều đó, Đức Mẹ của Chúa Giêsu vốn cũng là người môn đệ đầu tiên của Người. Mẹ đã đi theo Con của Mẹ. Mẹ đã mang lấy trên Mẹ phần đau khổ, phần đen tối và hoang mang của Mẹ và Mẹ đã bước đi trên con đường khổ nạn bằng cách giữ gìn ngọn đèn đức tin luôn thắp sáng trong lòng Mẹ. Với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể đi con đường đó. Và, dọc trên Con Đường Thánh Giá hàng ngày, chúng ta gặp được nhiều khuôn mặt của các anh chị em đang trong cơn khó khăn : chúng ta không thể bỏ qua, chúng ta hãy để cho lòng mình được xúc động trắc ẩn và chúng ta hãy đến gần với họ. Vào lúc đó, như ông Simon, người gốc Kyrênê, chúng ta có thể nghĩ rằng : « Chính xác tại sao lại là tôi ? ». Nhưng lúc đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng ân sủng đã ban cho chúng ta, không hề vì chúng ta có công lao gì.

Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là những nạn nhân của cuộc tấn công đã xẩy ra sáng nay trước Vương Cung Thánh Đường Makassa.

Cầu mong Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta, Mẹ luôn đi trước chúng ta trên con đường của đức tin.

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Face à la pandémie, “que fait Dieu?” Réponse du pape François (traduction complète) – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.