Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Ân sủng của Thiên Chúa « thay đổi lòng người, thay đổi cuộc sống »

Bài Giáo Lý thứ nhì về ân sủng và Thư gửi Tín Hữu Galát (bản dịch đầy đủ) JUIN 30, 2021 22:51 ANITA BOURDIN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 30/6/2021 « Tính ưu việt của ân sủng che … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Ân sủng của Thiên Chúa « thay đổi lòng người, thay đổi cuộc sống »

Kinh Truyền Tin « Theo con, Thầy là ai ? »

Một câu trả lời đến từ trái tim JUIN 29, 2021 18:02 HÉLÈNE GINABAT – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, 29/6/2021 « Theo con, Thầy là ai » : đó là « câu hỏi cốt yếu » của Chúa Giêsu với thánh Phêrô … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin « Theo con, Thầy là ai ? »

Các Thánh Phêrô và Phaolô – Đức Giáo Hoàng cầu chúc các Kitô hữu « tự do »

Tự giải thoát ra khỏi những ràng buộc mơ hồ với quyền lực và sự sợ hãi JUIN 29, 2021 10:30 ANNE KURIAN-MONTABONE – PAPE FRANÇOIS Lễ các thánh Phêrô và Phaolô, ngày 29 tháng 6 năm 2021 « Chỉ có … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Các Thánh Phêrô và Phaolô – Đức Giáo Hoàng cầu chúc các Kitô hữu « tự do »

« Chị ơi, anh ơi, ở đó, hãy để cho Chúa Giêsu nhìn và chữa lành trái tim mình »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bình giảng bài Phúc Âm ngày chúa nhật (bản dịch đầy đủ) JUIN 27, 2021 17:11 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 27 thang 6 năm 2021 « Chị ơi, anh ơi, ở đó, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Chị ơi, anh ơi, ở đó, hãy để cho Chúa Giêsu nhìn và chữa lành trái tim mình »

« Con đường tự do » Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát

Lòng khiêm nhượng, tình huynh đệ, lòng tin cậy, niềm vui mừng, sự dịu hiền, đức vâng phục, và không « cứng nhắc » (bản văn đầy đủ) JUIN 23, 2021 15:03 ANITA BOURDIN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Con đường tự do » Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô – Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm phép các dây pallium

Những dây này sẽ được ban cho các tổng giám mục tại giáo phận của các ngài JUIN 21, 2021 23:05 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS Dây Pallium Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ làm phép các dây Pallium, để ban … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Thánh Phêrô và Phaolô – Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm phép các dây pallium

Kinh Truyền Tin – Thay vì sửa chữa các vấn đề « hãy quấy rầy Thiên Chúa »

Kêu lên cùng Người (Bản dịch toàn văn) JUIN 20, 2021 13:07 ANNE KURIAN-MONTABONE – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 20/6/2021 « Biết bao lần chúng ta cứ mải mê sửa chữa những vấn đề thay vì đi tới với … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin – Thay vì sửa chữa các vấn đề « hãy quấy rầy Thiên Chúa »

Bài Giáo Lý – sự cứu độ của Chúa Giêsu không là « giai đoạn » mà là « toàn diện »

Kết thúc chuỗi Bài Giáo Lý về cầu nguyện (Toàn văn) JUIN 16, 2021 16:25 ANNE KURIAN-MONTABONE – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 16 tháng 6 năm 2021 Sự cứu độ của Chúa Giêsu không phải là « một … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý – sự cứu độ của Chúa Giêsu không là « giai đoạn » mà là « toàn diện »

Bài Giáo Lý bằng tiếng Pháp « kinh nguyện táo bạo nhất »

« Cho dù là sự đau khổ đau đớn nhất » JUIN 16, 2021 10:17 RÉDACTION – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 16/6/2021 « Cho dù trong đau khổ đau đớn nhất, chúng ta không cô độc một mình », Đức Giáo … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý bằng tiếng Pháp « kinh nguyện táo bạo nhất »

Xây dựng lại thế giới sau đại dịch – nhìn nhận và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ

Thông điệp gửi Hội Thảo GLOBSEC tại Bratislava JUIN 15, 2021 16:31 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Hội Thảo GLOBSEC Bratislava Để tái xây dựng thế giới sau đại dịch, phải thừa nhận những sai lầm của quá khứ, những … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Xây dựng lại thế giới sau đại dịch – nhìn nhận và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ