Xây dựng lại thế giới sau đại dịch – nhìn nhận và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ

Thông điệp gửi Hội Thảo GLOBSEC tại Bratislava

JUIN 15, 2021 16:31 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Hội Thảo GLOBSEC Bratislava

Để tái xây dựng thế giới sau đại dịch, phải thừa nhận những sai lầm của quá khứ, những « thiếu sót về hệ thống » và sự « thiếu trách nhiệm » đã góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, để « sửa chữa những gì đã không ổn từ trước rồi ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi một thông điệp video cho các tham dự viên của lần hội thảo GLOBSEC thứ 16 mệnh danh là « Cải thiện tiến trình tái thiết thế giới », được tổ chức tại Bratislava từ ngày 15 đến ngày 17/6/2021. Ngài đã đề nghị một sự nghiên cứu chung quanh ba động từ : nhìn xem, phán đoán và hành động.

Đức Giáo Hoàng đã tố cáo « cảm giác an toàn ảo tưởng xây dựng trên sự thèm khát lợi nhuận », một « mô thức đời sống kinh tế và xã hội, đặc trưng bởi nhiều bất công và ích kỷ » và một « kiểu mẫu sống không chăm sóc đủ cho môi trường »

Ngài đã mời gọi « biến đổi thời gian thử thách thành một thời gian chọn lựa », « thiện hay ác », và « hãy thiết lập một công trình hoán cải » dựa trên những « quyết định hoán đổi sự chết thành sự sống, biến đổi vũ khí thành thực phẩm ». 

Sau đây là bản dịch thông điệp video của Đức Giáo Hoàng.

Thông điệp video của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thưa ông Chủ Tịch, tôi cảm ơn vì lời mời đáng mến của ông để tham dự, thông qua thông điệp video này, Cuộc Hội Thảo GLOBSEC Bratislava lần thứ 16, được dành cho chủ đề : « Cải thiện tiến trình tái thiết thế giới ».

Tôi xin gửi tới ông cũng như tất cả ban tổ chức và các tham dự viên cuộc hội thảo này, lời chào mừng của tôi. Tôi muốn biểu lộ lòng biết ơn vì cương lĩnh mà Hội Thảo Bratislava đã cống hiến cho cuộc hội thảo quan trọng này về sự tái thiết thế giới của chúng ta sau khi trải nghiệm trận đại dịch, nó bắt chúng ta phải đương đầu vì một loạt những vấn đề xã hội-kinh tế, sinh thái và chính trị  trầm trọng vốn dĩ đều liên hệ mật thiết với nhau.

Về vấn đề này, tôi muốn đề nghị cùng Quý Vị một số những điểm suy ngẫm được gợi hứng cho tôi từ phương pháp của tam thức : nhìn xem, phán đoán và hành động.

Nhìn Xem

Theo tôi, một sự phân tích nghiêm chỉnh và lương thiện về quá khứ, nó có thể thừa nhận những thiếu sót mang tính hệ thống, những sai lầm mắc phải và sự thiếu trách nhiệm đối với Tạo Hóa, với người thân cận và đối với công trình tạo dựng, dường như cần thiết để phát triển một ý kiến phục hồi không những nhằm xây dựng lại những gì đã hiện hữu, mà còn sửa chữa những gì đã không chạy từ trước khi dịch coronavirus xẩy ra và đã góp phần vào việc làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng. Những người muốn đứng dậy sau khi bị ngã xuống phải đối mặt với những hoàn cảnh của sự sụp đổ của chính mình và thừa nhận những yếu tố trách nhiệm của mình. Như thế, tôi nhìn thấy một thế giới đã bị lừa mị bởi một cảm giác an toàn ảo tưởng được xây dựng trên sự thèm khát lợi nhuận.

Tôi thấy một mô hình đời sống kinh tế và xã hội, đặc trưng bởi nhiều sự bất công và ích kỷ, nơi đó một thiểu số nhỏ của dân chúng thế giới sở hữu đa số của cải, thường không ngần ngại khai thác những người khác và các tài nguyên.

Tôi thấy một mô hình đời sống không chăm sóc đầy đủ cho môi trường. Chúng ta quen tiêu thụ và không ngừng phá hoại những gì thuộc về mọi người và phải được duy trì với sự tôn trọng, tạo ra một « món nợ sinh thái » đang đè nặng trước hết lên những người nghèo và những thế hệ tương lai.

Phán Đoán

Bước thứ nhì là đánh giá những gì chúng ta đã nhìn thấy. Trong bài chào mừng các cộng sự viên của tôi trong Giáo Triều La Mã nhân dịp Lễ Giáng Sinh vừa qua, tôi đã đề nghị một sự suy niệm về ý nghĩa của khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng mở ra những khả năng mới : đó quả là một sự thử thách mở ra để đối đầu với tình hình hiện tại, để biến thời gian thử thách thành thời gian chọn lựa. Quả vậy, một cuộc khủng hoảng bắt buộc phải lựa chọn, cho điều thiện hay điều ác. Như tôi đã nhắc lại, người ta không giống như cũ khi ra khỏi một cuộc khủng hoảng : hoặc là người ta ra khỏi tốt lành hơn, hay là tệ hại hơn. Nhưng không bao giờ giống như trước.

Phán Đoán những gì chúng ta đã nhìn thấy và đã sống thúc đẩy cải thiện. Chúng ta lợi dụng thời gian này để bước đi tới. Cuộc khủng hoảng đã đánh xuống tất cả mọi người và nhắc với chúng ta rằng không ai có thể tự cứu một mình được. Cuộc khủng hoảng mở ra cho chúng ta đến một tương lai công nhận sự bình đẳng đích thực của tất cả mọi người : không phải một sự bình đẳng trừu tượng, nhưng cụ thể, nó cống hiến cho con người và cho các dân tộc những cơ hội công minh và thực tế của sự phát triển.

Hành Động

Người không hành động lãng phí những cơ hội do khủng hoảng đưa tới. Hành động, trước những bất công xã hội và những thải loại, đòi hỏi một mô hình phát triển đặt vào giữa « tất cả những con người và toàn bộ con người », « với tư cách là trụ cột cơ bản cần phải tôn trọng và bảo vệ, bằng cách áp dụng một phương pháp luận bao gồm đạo đức của sự liên đới và ‘‘lòng bác ái chính trị’’ » (Thông điệp gửi bà giám đốc UNESCO, Audrey Azoulay, ngày 24/3/2021).

Mọi hành động cần một nhãn quan, một nhãn quan toàn diện và hy vọng : một nhãn quan như nhãn quan của ngôn sứ Thánh Kinh Iasaia, người đã thấy những gươm đao biến thành cuốc thành cầy và giáo mác nên liềm nên hái (x. Is 2,4). Hành động cho sự phát triển của tất cả mọi người là thiết lập một công trình hoán cải. Và trước hết, những quyết định đã hoán cải sự chết thành sự sống, khí giới thành thực phẩm.

Nhưng tất cả chúng ta cũng đều có nhu cầu thực hiện một sự hoán đổi sinh thái. Cái nhìn tổng thể thực sự bao gồm viễn cảnh của một thiên nhiên được hiểu như là « ngôi nhà chung » và đòi hỏi rằng người ta hành động khẩn cấp để bảo vệ nó.

Quý bạn thân mến, được tác động bởi hy vọng đến từ Thiên Chúa, tôi hy vọng rằng những trao đổi của Quý Vị  trong những ngày này sẽ đóng góp vào một mô hình phục hồi có khả năng sinh ra những giải pháp bao gồm và lâu bền hơn ; một mô hình phát triển được xây dựng trên sự chung sống hòa bình của các dân tộc và trên sự hài hòa với công trình tạo dựng. Xin chúc làm việc tốt đẹp và cảm ơn !

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Reconstruire le monde après la pandémie: reconnaître et corriger les erreurs du passé – ZENIT – Francais

 155 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.