Bài Giáo Lý bằng tiếng Pháp « kinh nguyện táo bạo nhất »

« Cho dù là sự đau khổ đau đớn nhất »

JUIN 16, 2021 10:17 RÉDACTIONAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 16/6/2021

« Cho dù trong đau khổ đau đớn nhất, chúng ta không cô độc một mình », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong buổi triều kiến chung sáng ngày thứ tư, 16/6/2021.

Trong Bài Giáo Lý của ngài, ngài đã suy niệm về « lời cầu nguyện táo bạo nhất » : « lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá »

Tổng hợp Bài Giáo Lý bằng tiếng Pháp

Quý Anh Chị Em thân mến,

Cầu nguyện là một trong những đặc tính hiển nhiên nhất của cuộc đời Chúa Giêsu. Trong sứ vụ của Người, sự đối thoại với Chúa Cha là trung tâm sáng láng của suốt cuộc đời Người. Trong các sách Phúc Âm, sự cầu nguyện của Chúa Giêsu trở nên mãnh liệt hơn hết vào giờ khắc Người chịu khổ hình và lúc Người chết trên cây Thánh Giá, trung tâm của sự truyền giảng Kitô giáo. Nơi Chúa Giêsu, có sự cứu độ toàn diện và mang tính Thiên Sai, làm cho chúng ta hy vọng vào sự chiến thắng vĩnh cửu của sự sống đối với sự chết.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá là lời cầu nguyện táo bạo nhất, bởi vì đó là nơi Người là Đấng chuyển cầu tuyệt đối. Trên Thánh Giá thể hiện ơn phúc của Chúa Cha, Người ban tình yêu vô biên của Con của Người như là giá cứu chuộc chúng ta. Lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giêsu làm cho chúng ta đi vào mầu nhiệm của sự cầu nguyện của Người, bởi vì nó ôm trọn toàn bộ Kinh Tế của công trình tạo dựng và của sự cứu độ. Trong lời cầu nguyện này, ánh mắt của Chúa Giêsu không chỉ nhìn vào các môn đệ của Người, mà vào tất cả chúng ta. Dù rằng trong sự đau khổ đau đớn nhất, chúng ta cũng không đơn côi một mình.

Để kết luận chuỗi Bài Giáo Lý dành cho chủ để cầu nguyện này, thật là có ích để nhớ lại rằng chúng ta có ơn phúc không chỉ là cầu nguyện, mà còn là được đón nhận trong sự đối thoại của Chúa Giêsu với Chúa Cha, trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Như thế, với sự cầu nguyện và cuộc đời của chúng ta, chúng ta có thể thưa lên rằng : Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse en français : “la prière la plus audacieuse” – ZENIT – Francais

 209 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.