Các buổi triều kiến sẽ trở lại vào ngày 04 tháng 8 – Các buổi Kinh Truyền Tin vẫn tiếp tục

Một thông cáo của Phòng Quản Gia Giáo Hoàng

JUILLET 02, 2021 18:21 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Trẻ em, ngày 30/6/2021

Phòng Quản Gia Giáo Hoàng xác nhận rằng, như những năm trước đây, các buổi triều kiến sáng ngày thứ tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ được ngừng trong tháng 7 năm 2021.

Các buổi triều kiến sáng thứ tư sẽ trở lại vào ngày thứ tư 04/8/2021.

Nhưng, cũng như những năm trước đây, các cuộc hẹn với Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày chúa nhật vào giờ Kinh Truyền Tin được giữ lại kể cả trong tháng Bẩy.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Reprise des audiences le 4 août, les angélus continuent – ZENIT – Francais

 122 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.