Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Biện minh, món quà của Chúa Kitô « Đấng đã trả giá cho chúng ta »

Bài Giáo Lý thứ 9 về Thư gửi tín hữu Galát (bản dịch đầy đủ) SEPTEMBRE 29, 2021 22:54 HÉLÈNE GINABAT – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến ngày 19/9/2021 « Một người duy nhất đã trả giá cho tất cả chúng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Biện minh, món quà của Chúa Kitô « Đấng đã trả giá cho chúng ta »

Phong trào Focolare – Sự hợp nhất không phải là ‘‘chủ nghĩa đồng thuận’’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố

Các giám mục thân hữu của Phong Trào triều kiến Đức Giáo Hoàng SEPTEMBRE 28, 2021 20:46 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Các giám mục của Phong Trào Focolare « Sự thống nhất đã được ban cho chúng ta và được … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Phong trào Focolare – Sự hợp nhất không phải là ‘‘chủ nghĩa đồng thuận’’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố

« Cám dỗ đóng vai những người đứng đầu lớp học » và « để những người khác ở ngoài xa »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bình giảng Phúc Âm trước Kinh Truyền Tin  (bản dịch đầy đủ) SEPTEMBRE 26, 2021 12:35 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 26/9/2021 « Chúa Thánh Thần không muốn có sự khép kín ; Người … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Cám dỗ đóng vai những người đứng đầu lớp học » và « để những người khác ở ngoài xa »

« Chủ thuyết giới tính là nguy hiểm » Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích

Gặp gỡ với các tu sĩ dòng Tên người Slovakia (2) SEPTEMBRE 22, 2021 21:50 MARINA DROUJININA – PAPE FRANÇOIS Các tu sĩ dòng Tên, 12/9/2021 Hệ tư tưởng « giới tính » « là nguy hiểm », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Chủ thuyết giới tính là nguy hiểm » Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích

Dòng Tên – Đức Giáo Hoàng mời gọi « Tự do – trong cầu nguyện và phân định »

Gặp gỡ với các tu sĩ dòng Tên người Slovakia (1) SEPTEMBRE 22, 2021 21:47 MARINA DROUJININA – PAPE FRANÇOIS, VIE CONSACRÉE Các tu sĩ Dòng Tên của Slovakia, ngày 12/9/2021 « Chúa yêu cầu Dòng phải tự do, trong cầu nguyện … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Dòng Tên – Đức Giáo Hoàng mời gọi « Tự do – trong cầu nguyện và phân định »

Bảo vệ trẻ em vị thành niên – Đức Giáo Hoàng khuyên : « Đối mặt với khủng hoảng, cải cách và lắng nghe »

Thông điệp video gửi Hội Nghị Warsaw (Bản dịch toàn văn) SEPTEMBRE 22, 2021 17:40 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Bích chương Hội Nghị Warsaw về BảoVệ Trẻ Vị Thành Niên 2021 Đối mặt « sự thật » với lòng khiêm nhường, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ trẻ em vị thành niên – Đức Giáo Hoàng khuyên : « Đối mặt với khủng hoảng, cải cách và lắng nghe »

Tổng kết chuyến tông du Budapest và Slovakia – « Cùng nhau ! »

« Một cuộc hành hương tới cỗi rễ của đức tin và của đời sống Kitô giáo » SEPTEMBRE 22, 2021 11:47 ANITA BOURDIN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 22 tháng 9 năm 2021 « Một cuộc hành hương tới … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tổng kết chuyến tông du Budapest và Slovakia – « Cùng nhau ! »

« Con đường phục vụ » thử thách lòng trung thành người Kitô hữu

« Càng phục vụ, chúng ta càng cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa » SEPTEMBRE 20, 2021 17:55 MARINA DROUJININAANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 19/9/2021 « Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa Giêsu, chúng ta phải theo con đường … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Con đường phục vụ » thử thách lòng trung thành người Kitô hữu

Kinh Truyền Tin ngày 19 tháng 9 năm 2021

Toàn văn bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Kinh Truyền Tin ngày 19/9/2021 Thân chào Quý Anh Chị Em ! Bài Phúc Âm trong phục vụ ngày hôm nay (Mc 9, 30-37) kể rằng, trên đường lên Giêrusalem, các môn … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin ngày 19 tháng 9 năm 2021

Những người bị giam giữ bất chính – lời kêu gọi trả tự do cho họ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Những người bị giam giữ trong các nước ngoài » SEPTEMBRE 19, 2021 21:27 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 19/9/2021 Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra một lời kêu gọi trả lại tự do cho những … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Những người bị giam giữ bất chính – lời kêu gọi trả tự do cho họ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô