Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát – biết ngày mình rửa tội

Nếu ngày hôm nay, tôi hỏi : ai trong Quý Anh Chị Em biết ngày mình chịu phép Rửa Tội là ngày nào không ? (bản văn đầy đủ)

SEPTEMBRE 08, 2021 14:02 ANITA BOURDIN –  PAPE FRANÇOIS

Bí tích Rửa Tội trẻ em trong Nguyện Đường Sixtine, 12/01/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi tất cả những người đã được rửa tội hãy biết ngày mình chịu phép Rưa để mừng ngày sinh nhật Rửa Tội.

Đức Giáo Hoàng đã ban ra Bài Giáo Lý thứ 8 về Thư gửi tín hữu Galát, trong Đại Thính Đường Phaolô VI, ngày thứ tư 08/9/2021.

Đức Giáo Hoàng đã đối thoại với đám đông về phép Rửa Tội và nói rằng : « Nếu ngày hôm nay, tôi hỏi : ai trong Quý Anh Chị Em biết được ngày Rửa Tội của mình ? tôi tin rằng sẽ không có nhiều bàn tay được giơ lên. Và tuy thế, đó là cái ngày mà chúng ta được cứu độ, đó là cái ngày mà chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Bây giờ, mong rằng những ai không biết ngày đó hãy đi hỏi cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ đẻ, các chú, bác, cô, dì, cậu, mợ : « Con được rửa tội ngày nào vậy ? » ; và nhắc lại ngày đó mỗi năm vào ngày đó : đó là ngày mà chúng ta đã trở thành con cái của Thiên Chúa. Đồng ý không ? Quý Anh Chị Em làm chuyện này chứ ? [các tín hữu trả lời : Xin Vâng !]. Đây là một lời « xin vâng » như vừa rồi nhé ? [cử tọa cười] Chúng ta tiếp tục… ».

Đức Giáo Hoàng đã kết luận Bài Giáo Lý và nói : « Và xin Quý Anh Chị Em đừng quên, khi Quý Anh Chị Em về nhà ; « Con được rửa tội ngày nào vậy ? ». Hỏi, để luôn có cái ngày đó trong đầu. Và cũng để ăn mừng khi ngày đó sẽ đến. Cảm ơn ».

Sau đây là bản dịch chính thức của Vatican Bài Giáo Lý được ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát – 8. Chúng ta là con của Thiên Chúa

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta tiếp tục hành trình đào sâu đức tin – đức tin của chúng ta – dưới sự soi sáng của Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát. Thánh tông đồ nhấn mạnh với những Kitô hữu đó, để họ không quên sự mới mẻ của sự mặc khải của Thiên Chúa đã được loan báo cho họ. Hoàn toàn đồng ý với thánh sử gia Gioan (x. 1Ga 3,1-2), thánh Phaolô nhấn mạnh rằng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô đã cho phép chúng ta thực sự trở nên con cái của Thiên Chúa và cũng là những người thừa kế của Người. Người Kitô hữu chúng ta thường coi thực tế là con cái Thiên Chúa như là đương nhiên. Trái lại, tốt hơn hết là luôn nhớ đến với lòng cảm tạ thời khắc mà chúng ta đã trở thành con cái Chúa, thời khắc lúc rửa tội, để sống với một ý thức lớn rộng về ơn phúc trọng đại mà chúng ta đã nhận được.

Ngày hôm nay, nếu tôi hỏi : ai trong Quý Anh Chị Em biết được ngày mình rửa tội ?, thì tôi tin rằng không có nhiều bàn tay giơ lên. Và tuy nhiên, đó mà cái ngày mà chúng ta đã được cứu độ, đó là cái ngày mà chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Bây giờ, mong rằng những ai không biết ngày rửa tội của mình thì hãy đi hỏi cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ đẻ, các chú, bác, cô, dì, cậu, mợ : « Con được rửa tội ngày nào vậy ? » ; và mỗi năm nhớ cái ngày đó, đó là cái ngày mà chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Đồng ý không ? Quý Anh Chị Em sẽ làm điều đó nhé ? [các tín hữu đáp ; xin vâng !]. Đó là câu « xin vâng » cũng giống như vừa rồi phải không ? [cử tọa cười]. Chúng ta tiếp tục…

Quả vậy, một khi « đức tin đến » tin vào Chúa Kitô (Gl 3,25), tình trạng tuyệt đối mới mẻ được tạo ra để đưa vào quan hệ dòng dõi Thiên Chúa. Quan hệ dòng dõi mà thánh Phaolô nói đến không còn là dòng dõi chung chung liên quan đến tất cả mọi người nam nữ với tư cách là con trai và con gái của một Đấng Tạo Hóa duy nhất. Trong đoạn mà chúng ta đã nghe, ngài khẳng định rằng đức tin cho phép là con của Thiên Chúa « trong Đức Kitô » (c.26) : đó là sự mới mẻ. Chính là sự kiện « trong Đức Kitô » này đã làm ra sự khác biệt. Không chỉ con của Thiên Chúa, như tất cả mọi người : chúng ta là những người nam và nữ đều là con cái của Thiên Chúa, tất cả chúng ta, bất kể tôn giáo của chúng ta. Không. Nhưng « trong Đức Kitô » là điều làm cho khác nơi các Kitô hữu và điều đó đã xẩy ra trong sự tham dự vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô và nơi chúng ta trong bí tích Rửa Tội, chính như thế mà điều này khởi sự. Chúa Giêsu trở thành anh em của chúng ta và qua cái chết và sự sống lại của Người, Người đã hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Ai đón nhận Đức Kitô trong đức tin, qua phép Rửa đều được « mặc lấy » Người và tước vị con cái Thiên Chúa (x. c.27).

Trong các Thư của ngài, thánh Phaolô nhiều lần đã dựa vào phép Rửa Tội. Theo ngài, được rửa tội tương đương với sự tham gia hữu hiệu và thực sự vào mầu nhiệm Chúa Giêsu. Thí dụ, trong Thư gửi tín hữu Rôma, thậm chí ngài còn nói rằng, trong phép Rửa Tội, chúng ta đã chết với Chúa Kitô và được táng xác với Người để có thể sống với Người (x. Rm 6, 3-14). Chết với Chúa Kitô, được chôn với Người để có thể sống với Người. Đó là ơn phúc của phép Rửa Tội : được tham dự vào cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Phép Thánh Tẩy như thế, không phải chỉ là một nghi thức bề ngoài. Những người nhận lãnh bí tích này được thay đổi sâu xa, tận đáy tâm hồn, và có được một sự sống mới, chính là sự sống cho phép được thưa lên Thiên Chúa và kêu cầu Người bằng danh xưng « Abbà », nghĩa là « ba ». « Cha » sao ? Không, « Ba » (x. Gl 4,6).   

Thánh tông đồ khẳng định với sự táo bạo to lớn rằng căn tính nhận lãnh với phép Rửa Tội là hoàn toàn mới mẻ, đến độ nó ưu tiên trên những khác biệt hiện hữu trên bình diện chủng tộctôn giáo. Ngài giải thích như thế này : « không có người Do Thái cũng không có người Hy Lạp » ; và cũng trên bình diện xã hội : « không còn nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà » (Ga 3,28). Chúng ta thường hay đọc những câu này một cách vội vã, không nắm bắt được giá trị cách mạng chứa đựng trong các câu đó. Theo thánh Phaolô, viết thư cho các tín hữu Galát rằng trong Đức Kitô, « không có người Do Thái cũng không có người Hy Lạp » tương đương với đích thực một sự lật đổ chủng tộc và tôn giáo. Người Do Thái, vì thuộc về dân tộc được chọn, có ưu tiên hơn những người ngoại giáo (x. Rm 2, 17-20) và chính thánh Phaolô cũng xác nhận (x. Rm 9, 4-5). Như thế không lạ gì là sự giáo huấn mới này của thánh tông đồ có thể giống như lạc đạo. « Nhưng điều này như thế nào ? Tất cả mọi người bình đẳng sao ? Chúng ta khác nhau mà ! ». Điều này dường như hơi mang tính lạc đạo phải không ? Sự bình đẳng thứ nhì cũng thế ; bình đẳng giữa « những người tự do » và « những kẻ nô lệ », mở ra những viễn tượng hỗn độn. Đối với xã hội cổ đại, sự phân biệt giữa nô lệ và công dân tự do là tối quan trọng. Những người tự do được hưởng theo luật định, mọi quyền hạn, trong khi người ta không công nhận thậm chí cả phẩm giá con người của  kẻ nô lệ. Điều này cũng xẩy ra vào thời đại ngày hôm nay : nhiều người, trên thế giới, nhiều lắm, không có quyền có công ăn việc làm : đó là những tân nô lệ, đó là những người sống ở những vùng ngoại vi, đang bị mọi người bóc lột. Ngày hôm nay cũng thế, vẫn có nô lệ. Chúng ta hãy nghĩ đôi chút về chuyện này. Chúng ta từ chối cho những người đó phẩm giá con người, họ là nô lệ. Như thế, cuối cùng, sự bình đẳng trong Đức Kitô vượt ra ngoài sự khác biệt xã hội giữa hai giới tính, bằng cách thiết lập giữa người nam và người nữ một giao ước mang tính cách mạng mà ngày hôm nay cũng phải được tái xác định. Phải tái xác định trong ngày hôm nay nữa. Biết bao lần, chúng ta nghe nói những câu mang tính khinh thường phụ nữ ! Biết bao lần chúng ta đã nghe : « Không, đừng làm gì cả, [đó là] những chuyện của đàn bà ». Nhưng đàn ông và đàn bà đều có cùng một nhân phẩm, và trong lịch sử, cả trong hiện tại, một ách nô lệ phụ nữ vẫn còn : các phụ nữ không có cùng một cơ may như đàn ông. Chúng ta phải đọc những điều thánh Phaolô nói : chúng ta đều bình đẳng trong Đức Giêsu Kitô.

Như chúng ta có thể thấy, thánh Phaolô khẳng định sự thống nhất sâu xa hiện hữu giữa tất cả những người đã chịu Phép Rửa, bất kể họ thuộc vào giai tầng nào, bất kể họ là đàn ông hay đàn bà, họ bình đẳng, bởi vì mỗi người trong họ, trong Đức Kitô, là một vật thụ tạo mới. Mọi sự phân biệt trở nên thứ yếu đối với phẩm giá được làm con của Thiên Chúa, Đấng thông qua tình yêu, thực hiện một sự bình đẳng đích thực và quan trọng. Tất cả mọi người, thông qua sự cứu chuộc của Đức Kitô và phép Thánh Tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận, đều bình đẳng với nhau : là con cái của Thiên Chúa. Bình đẳng.

Thưa Quý Anh Chị Em, chúng ta như thế là đã được kêu gọi một cách tích cực để sống một cuộc sống mới, vốn tìm trong dòng dõi cha con với Thiên Chúa một sự diễn đạt nền tảng. Bình đẳng bởi vì là con của Thiên Chúa, và con của Thiên Chúa bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc chúng ta và chúng ta đã được đi vào trong cái phẩm giá đó thông qua bí tích Thánh Tẩy. Cũng là điều quyết định đối với tất cả chúng ta trong ngày hôm nay là phải tái khám phá cái đẹp được là con của Thiên Chúa, được là anh chị em giữa chúng ta bởi vì được gắn kết trong Đức Kitô, Đấng đã cứu chuộc chúng ta. Những khác biệt và những trái ngược tạo ra sự chia cách không được hiện hữu giữa các tín đồ trong Chúa Kitô. Và một trong các tông đồ, trong Thư của thánh Giacôbê, nói rằng : « Anh em hãy thận trọng với những sự khác biệt, bởi vì anh em sẽ không công chính khi trong hội đường (nghĩa là trong Thánh Lễ) có người tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy bước vào, anh em vội vã nói rằng : ‘‘À, mời vào, mời vào !’’ và họ đã mời hắn ngồi vào hàng đầu. Rồi, nếu cũng có một người khác bước vào, người đó nghèo khó, chỉ đủ áo mặc che thân, và người ta thấy người đó nghèo : ‘‘rồi, rồi, ngồi dưới cuối kia’’ ». Những khác biệt này, chính chúng ta làm ra, thường là bằng cách vô thức. Không, chúng ta bình đẳng. Ơn gọi của chúng ta đúng ra là làm cho cụ thể và đương nhiên lời kêu gọi hiệp nhất của toàn thể nhân loại (x. Công Đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen gentium, s.1). Tất cả những gì làm gia tăng những khác biệt giữa con người với nhau, thường hay bằng cách gây ra những sự kỳ thị, tất cả những thứ đó, trước mặt Thiên Chúa, không còn giá trị vững chắc, nhờ vào sự cứu độ được thực hiện nơi Đức Kitô. Điều đáng kể là đức tin vận hành theo con đường được chỉ dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Và trách nhiệm của chúng ta là bước đi một cách vững vàng trên con đường bình đẳng này, nhưng sự bình đảng đã được nâng đỡ, đã được thực hiện bởi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu.

Cảm ơn. Và xin Quý Anh Chị Em đừng quên, khi về nhà : « Con được rửa tội bao giờ ? ». Hỏi để luôn nhớ trong dầu cài ngày đó. Và cũng ăn mừng mỗi năm đến ngày đó. Cảm ơn.

Tóm lược Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thưa Quý Anh Chị Em, thánh Phaolô giải thích, trong Thư gửi tín hữu Galát, rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô khiến chúng ta đích thực trở thành con cái Thiên Chúa. Quan hệ dòng dõi này không còn là quan hệ giữa tất cả mọi người với tư cách là con cái của một đấng Tạo Hóa. Đây là một tình trạng hoàn toàn mới xẩy ra cho bí tích Thánh Tẩy. Nhờ sự nhập thể của Người, Đức Kitô đã hòa giải chúng ta với Cha Người và đã trở thành anh em với chúng ta. Bí tích Thánh Tẩy không đơn giản chỉ là một nghi thức bề ngoài. Bí tích thay đổi con người của chúng ta một cách sâu xa và làm cho chúng ta chia sẻ một cách thực sự và hữu hiệu vào mầu nhiệm của Đức Kitô : chúng ta đã chết và bị táng xác với Người để sống với Người. Căn tính con cái Thiên Chúa hoàn toàn mới mẻ và vượt ra ngoài tất cả những khác biệt về chủng tộc, về tôn giáo và về xã hội : không còn là Do Thái hay Hy Lạp, là nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà. Thánh Phaolô bộc lộ sự hiệp nhất sâu xa hiện hữu giữa tất cả những người đã chịu Phép Rửa, bởi vì họ là, trong Đức Kitô, một vật thụ tạo mới. Trước phẩm giá này của con cái Thiên Chúa, mọi sự phân biệt trở thành thứ yếu giữa những người đã được rửa tội, và những tranh chấp chia rẻ họ không thể được hiện hữu. Ơn gọi của chúng ta, trái lại, là làm cho hiển nhiên và cụ thể lời kêu gọi hiệp nhất của toàn thể nhân loại.

Copyright © Librairie éditrice vaticane

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse sur l’Epître aux Galates: savoir la date de son baptême! (texte complet) – ZENIT – Francais

 81 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.