Trung Quốc – một vị giám mục Trung Hoa thứ 6 đã được tấn phong sau thỏa hiệp về bổ nhiệm giám mục

Một cha dòng Phan Sinh, Đức Cha Phanxicô Cui Qingqi

SEPTEMBRE 08, 2021 12:48 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Đức Giáo Hoàng gặp các khách hành hương Trung Quốc

Một vị giám mục trung hoa, vị thứ 6 đã được chỉ định và được tấn phong « trong khuôn khổ thỏa ước tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc », vị chủ tịch Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, sáng hôm thứ tư, 08/9/2021 xác nhận.

Lễ tấn phong giám mục của một cha dòng Phanxicô, Đức Cha Cui Qingqi OFM quả thật đã xẩy ra « ngày hôm nay, thứ tư 08/9/2021, tại Wuhan, một tỉnh của Trung Quốc, vùng Hubei ».

Ông Bruni nhắc rằng Đức Cha Cui Qingqi « đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục của Hankou/Wuhan ngày 23/6/2021 ».

Đây là một sự bổ nhiệm trong khuôn khổ thỏa ước lâm thời được ký kết ngày 22/9/2018 giữa Tòa Thánh và nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Thỏa ước đã được gia hạn hai năm, và được Vatican thông báo ngày 22/10/2020.

Đó là một thỏa ước mục vụ, có tầm « quan trọng sống chết » đối với đời sống của Giáo Hội  trong nước, tờ Osservatore Romano nhấn mạnh trong lúc đăng tải tin tức này.

Can thiệp trong hội nghị ‘‘Một Trung Quốc khác’’, được tổ chức bởi Học Viện giáo hoàng về truyền giáo nước ngoài ngày 03/10/2020, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã nhắc rằng mục đích của Thỏa Ước là « Giáo Hội và Mục Vụ trước hết » : đây là để « giúp đỡ các Giáo Hội địa phương để họ hưởng thụ những điều kiện của tự do to lớn hơn nữa, tự chủ và tổ chức, để cho các Giáo Hội có thể hiến mình cho việc truyền giáo và loan truyền Phúc Âm bằng cách đóng góp cho sự phát triển toàn diện con người và xã hội ».

Như thế, đây chỉ là « điểm xuất phát », ngài đánh giá bằng cách cầu chúc sự gia hạn thỏa ước « để thẩm định sự hữu hiệu ». Nhân vật thứ 2 của Vatican lúc đó vạch lại quá trình phức tạp và khó khăn của những quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, và phương hướng đã được Đức Giáo Hoàng chọn cho đến lúc đạt được « sự hiệp thông toàn vẹn của tất cả các giám mục Trung Quốc » vào năm 2018. Từ Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tất cả các Đức Giáo Hoàng đều đã tìm điều mà ĐGH Biển Đức XVI gọi là « sự vượt lên một tình trạng hiểu lầm và không hiểu nhau nặng nề vốn không ích lợi gì cho các nhà cầm quyền Trung Quốc cũng như cho Hội Thánh công giáo tại Trung Quốc ».

Đức Hồng Y Parolin than phiền vì « nhiều hiểu lầm » trong đó nhiều chuyện xuất phát từ việc gán vào thỏa ước đó « những mục tiêu mà nó không có », hay là những « tương quan giữa các biến cố liên quan đến Giáo Hội công giáo tại Trung Quốc » hay là những vấn đề chính trị và bản thỏa ước « vốn không có bất cứ một sự liên quan nào với bản thỏa ước cả ». Ngoài ra, ngài nhấn mạnh, « Tòa Thánh đã không bao giờ dành chỗ cho những mơ hồ hay những nhầm lẫn về thỏa ước ngày 22/9/2018, vốn chỉ liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục ».

Thừa nhận rằng còn nhiều vấn đề khác trong đời sống của Giáo Hội công giáo tại Trung Quốc, chưa có thể đối đầu được, ngài khẳng định rằng « việc bổ nhiệm các giám mục mang một tầm quan trọng đặc biệt » : đó quả thật là « vấn đề đã làm cho Giáo Hội công giáo tại Trung Quốc đau khổ nhất trong 60 năm gần đây » và cần phải « giải quyết dứt khoát ».

Trong thông điệp của ngài được viết kèm theo Thỏa ước tạm thời giữa Tòa Thánh và nước CHNDTH, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ định các giám mục vốn là mục đích của Thỏa Ước : những bổ nhiệm đó là căn bản, ngài viết, để « phát huy việc loan truyền Phúc Âm, để đạt tới và gìn giữ tính hiệp nhất đầy đủ và công khai của cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Chine: un 6e évêque chinois ordonné après l’accord sur la nomination des évêques – ZENIT – Francais

 71 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.