Tổng kết chuyến tông du Budapest và Slovakia – « Cùng nhau ! »

« Một cuộc hành hương tới cỗi rễ của đức tin và của đời sống Kitô giáo »

SEPTEMBRE 22, 2021 11:47 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 22 tháng 9 năm 2021

« Một cuộc hành hương tới cỗi rễ của đức tin và của đời sống Kitô giáo » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề nghị bản tổng kết này của chuyến tông du Budapest và Slovakia (12-15/9/2021) trong buổi triều kiến chung hôm thứ tư 22/9/2021, trong Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican. Ngài đưa ra mệnh lệnh làm việc « cùng nhau » cho tương lai của Châu Âu.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh về chiều kích của « chuyến hành hương » cầu nguyện và thờ lậy. « Thưa anh chị em, chuyến Tông Du mới đây của tôi tới Budapest và tới Slovakia đã là một chuyến hành hương của cầu nguyện, một chuyến hành hương tới cỗi rễ, một chuyến hành hương  của hy vọng. Trước hết, đó đã là một chuyến hành hương của cầu nguyện nơi trái tim của Châu Âu, được bắt đầu với Thánh Lễ trong Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Budapest và kết thúc với Lễ Đức Mẹ Sầu Bi tại Slovakia ».

Ngài khuyến khích hãy vun trồng các nền tảng của sự sống với Thiên Chúa : « Dân của Thiên Chúa được kêu gọi hãy thờ phượng, cầu nguyện, bước đi và đền tội, để cảm thấy sự bình an và niềm vui sướng đến từ Chúa.

Đức Giáo Hoàng cũng đã nhấn mạnh về « những cỗi rễ » Kitô giáo, những cam kết của tương lai : « Tiếp sau đó, đã là một cuộc hành hương tới nguồn cội của đức tin và của sự sống Kitô giáo vốn là sống động trong gương sáng của các chứng nhân của đức tin. Những cội nguồn tràn đầy nhựa sống của Chúa Thánh Thần phải được gìn giữ bởi vì chúng là sự bảo đảm của tương lai ».

Đức Giáo Hoàng đã bị đánh động bởi sự gặp gỡ với những người trẻ của Slovakia tại Kosice, và khuyến khích họ tiếp tục con đường, với từ-khóa là « cùng nhau » : Sau cùng, đó là một cuộc hành hương của hy vọng, hy vọng mà tôi đã thấy trong mắt của những người trẻ tôi đã gặp. Niềm hy vọng này chỉ được thực hiện, chỉ trở thành cụ thể nếu nó được tiến hành với từ ngữ ‘‘cùng nhau’’. Tình huynh đệ và sự chung sống với các tôn giáo khác nhau và với những người yếu đuối nhất là con đường phải đi theo. Tương lai sẽ là một tương lai của hy vọng nếu nó được sống cùng nhau ». 

Hướng về các khách hành hương nói tiếng Pháp, Đức Giáo Hoàng đã xin cầu nguyện cho những hoa trái của chuyến tông du : « Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Pháp ! Tôi tạ ơn Chúa nhân dịp chuyến Tông Du mà tôi vừa thực hiện dưới dấu hiệu của hy vọng. Trong một kinh nguyện đồng thuận, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để những hạt giống được gieo trồng trong chuyến Tông Du mang lại hoa trái tốt lành trong Dân của Thiên Chúa. Gửi tới tất cả mọi người, phép lành của tôi ! »

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Bilan du voyage à Budapest et en Slovaquie: “Ensemble!” – ZENIT – Francais

 65 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.