Monthly Archives: Tháng Mười 2021

Lũ lụt tại Việt Nam và Sicile – Sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Kinh nguyện và suy tư của tôi đi tới nhiều gia đình đang đau khổ » OCTOBRE 31, 2021 12:59 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 31/10/2021 Sau những trận lũ lụt thảm khốc tại Việt Nam và … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Lũ lụt tại Việt Nam và Sicile – Sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Nghiền ngẫm » mỗi ngày Lời Thiên Chúa để Lời sống động trong người chịu phép Rửa

Lời phải « đụng đến tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống » (bản dịch đầy đủ) OCTOBRE 31, 2021 12:34 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 31 tháng 10 năm 2021 Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Nghiền ngẫm » mỗi ngày Lời Thiên Chúa để Lời sống động trong người chịu phép Rửa

Việt Nam – Đức Cha Đỗ Quang Khang được bổ nhiệm Giám Mục Phó giáo phận Bắc Ninh

Một nhà nghiên cứu Kinh Thánh được đào tạo tại Pháp và Rôma OCTOBRE 30, 2021 18:25 ANITA BOURDIN – NOMINATIONS, PAPE FRANÇOIS Nhà Thờ Chính Tòa Bắc Ninh Tại Việt Nam, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm giám mục … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Việt Nam – Đức Cha Đỗ Quang Khang được bổ nhiệm Giám Mục Phó giáo phận Bắc Ninh

Đức Giáo Hoàng Phanxicô được mời tới Ân Độ

Cuộc viếng thăm của Thủ Tướng Modi tới Vatican OCTOBRE 30, 2021 17:45 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS Cuộc thăm viếng của ông M. Narendra Modi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được mời đi tới Ấn Độ bởi Thủ Tướng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Giáo Hoàng Phanxicô được mời tới Ân Độ

« Sức khỏe của các Đức Giáo Hoàng » cuốn sách làm vui lòng Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Ngài đã được phỏng vấn bởi ông Nelson Castro OCTOBRE 29, 2021 00:11 ANITA BOURDIN – MÉDECINE, PAPES Nelson Castro « Sức khỏe của các Đức Giáo Hoàng : y học, âm mưu và đức tin. Từ đời Đức Giáo Hoàng Lêô XIII … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Sức khỏe của các Đức Giáo Hoàng » cuốn sách làm vui lòng Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Các ân xá cho những người đã khuất được kéo dài trong suốt tháng mười một

Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao vì lý do đại dịch OCTOBRE 28, 2021 12:17 ANITA BOURDIN – CITÉ DU VATICAN Năm Thánh tuổi trẻ, Xưng tội trên Quảng Trường Thánh Phêrô 23/4/2016 – Năm Thánh Lòng Thương … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Các ân xá cho những người đã khuất được kéo dài trong suốt tháng mười một

Thư gửi tín hữu Galát – Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra sự sống tối thượng trong Chúa Thánh Thần

« Chỉ có Thánh Thần của tình yêu mới có thể thay đổi trái tim con người » (bản dịch đầy đủ) OCTOBRE 27, 2021 19:58 ANITA BOURDIN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến ngày 27/10/2021 Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư gửi tín hữu Galát – Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra sự sống tối thượng trong Chúa Thánh Thần

Từ Hội Nghị G20 tại Rôma đến Hội Nghị COP26 tại Glasgow – chuyển sang hành động

Và những dự án tông du OCTOBRE 26, 2021 00:30 RÉDACTION – PAPE FRANÇOIS Trại De Mora (Lesbos, Hy Lạp) ngày 09/9/2020 Đức Giáo Hoàng Phanxicô gợi ý về Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 tại Rôma, vào thứ bẩy tới, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Từ Hội Nghị G20 tại Rôma đến Hội Nghị COP26 tại Glasgow – chuyển sang hành động

Hành Hương Đại Kết « Tốt nhất là tất cả cùng nhau »

Tầm quan trọng của sự lắng nghe lẫn nhau trong Giáo Hội (bản dịch đầy đủ) OCTOBRE 25, 2021 16:41 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS Hành hương đại kết « Tốt nhất là mọi người cùng nhau » : đó là chủ đề … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Hành Hương Đại Kết « Tốt nhất là tất cả cùng nhau »

Đại Hàn – Thông báo một chuyến viếng thăm thứ nhì của Tổng Thống Moon Jae-In

Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên OCTOBRE 25, 2021 10:17 RÉDACTION – PAPE FRANÇOIS Tổng Thống Đại Hàn Moon Jae-In năm 2018 Một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Bắc Triều Tiên, nếu được thực hiện, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Đại Hàn – Thông báo một chuyến viếng thăm thứ nhì của Tổng Thống Moon Jae-In