Bài Giáo Lý về Thánh Giuse

Triều kiến chung ngày 17 tháng 11 năm 2021

1 – Thánh Giuse và môi trường nơi ngài đã sống

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày 08 tháng 12 năm 1870, chân phước giáo hòang Piô IX tuyên bố Thánh Giuse là quan thầy của Giáo Hội hoàn vũ. 150 năm sau biến cố này, chúng ta sống một năm đặc biệt kính Thánh Giuse, và trong Tông Thư Patris corde, tôi đã tập trung nhiều suy ngẫm về hình ảnh của ngài. Chưa bao giờ như ngày hôm nay, trong thời kỳ này được đánh dấu bởi một cuộc khủng hoảng toàn cầu liên quan đến nhiều thành phần khác nhau, ngài không khỏi là sự nâng đỡ, an ủi và hướng dẫn. Bởi vậy tôi đã quyết định dành cho ngài một quy trình Bài Giáo Lý mà tôi hy vọng, sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn để chúng ta được soi sáng bởi gương sáng và sự làm chứng của ngài. Trong vài tuần lễ, chúng ta sẽ nói về Thánh Giuse.

Trong Thánh Kinh, có hơn mười nhân vật cùng mang tên là Giuse. Người quan trọng nhất trong những người này là con trai của ông Giacóp và bà Rachel, là những người qua nhiều phen thăng trầm, đã trải qua từ thân phận nô lệ qua địa vị của người thứ nhì quan trọng nhất Ai Cập sau vua Pharaon (x. St 37-50). Cái tên Giuse tiếng Do Thái có nghĩa là « mong Thiên Chúa gia tăng, mong Thiên Chúa làm lớn lên ». Đây là một lời cầu chúc, một sự chúc lành xây dựng trên lòng tin cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa và đặc biệt dựa vào sự sung mãn và sự tăng trưởng của con cái.

Quả vậy, cái tên này cho chúng ta thấy một khía cạnh cốt yếu của nhân cách ông Giuse thành Nazareth. Đây là một người đầy lòng tin cậy vào Thiên Chúa, vào sự quan phòng : ông tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, ông có đức tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mọi hành động của ông được liệt kê trong Phúc Âm, đều được theo sự xác tín rằng Thiên Chúa « làm tăng trưởng », vào Thiên Chúa « làm gia tăng », vào Thiên Chúa « thêm vào », nghĩa là tin rằng Thiên Chúa theo dõi chương trình cứu độ của Người. Và nơi đó, ông Giuse thành Nazareth rất giống với ông Giuse ở Ai Cập.

Cũng vậy, các dẫn dụ chính về địa dư của ông Giuse như Bêlem và Nazareth có một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết hình ảnh của ngài.

Trong Cựu Ước, thành phố Bêlem được gọi là Beth Lechem, nghĩa là « Nhà Bánh Mì », hay còn gọi là Êphrata, vì sắc dân này cư ngụ trên phần đất này. Tuy nhiên, theo tiếng Ả Rập, danh xưng có nghĩa là « Nhà của thịt », có lẽ là lý do của một số lớn các đàn chiên cừu và dê trong vùng. Quả thế, không phải ngẫu nhiên mà khi Chúa Giêsu giáng sinh, các mục đồng đã là những chứng nhân đầu tiên của biến cố (x. Lc 2, 8-20). Dưới ánh sáng của lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu, những ám chỉ về bánh và thịt gửi chúng ta tới với mầu nhiệm Thánh Thể : Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời ngự xuống (x. Ga 6,51). Người phán về chính Người rằng : « Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời » (Ga 6,54).

Bêlem được nhắc tới nhiều lần trong Thánh Kinh, từ sách Sáng Thế. Bêlem cũng gắn liền với lịch sử của bà Ruth và Naomi, được kể lại trong cuốn sách nhỏ nhưng  tuyệt vời, sách Ruth. Bà Ruth đã sinh ra một người con trai tên là Obed, ông này cũng sinh ra Jessê, cha của vua Đavít. Và đó là từ dòng dõi của vua Đavít mà đã sinh ra ông Giuse, cha hợp pháp của Chúa Giêsu. Về vấn đề Bêlem, ngôn sứ Mikha đã nói tiên tri những chuyện vĩ đại : « Phần ngươi, hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ bế nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel » (Mk 5,1). Thánh sử gia Mátthêu nhắc lại lời tiên tri này bằng cách gắn liền với lịch sử Chúa Giêsu như sự hoàn thành hiển nhiên của Người.

Quả vậy, Con của Thiên Chúa không chọn Giêrusalem như là nơi để Người nhập thể, mà là Bêlem và Nazareth, hai ngôi làng ngoài biên, xa cách những ồn ào của dư luận và quyền lực của thời đó. Tuy nhiên, Giêrusalem đã là thành phố được Chúa thương mến (x. Is 62, 1-12), « thành thánh » (Đn 3,28), được Thiên Chúa chọn để ngự giá (x. Dcr 3,2 ; Tv 132,13). Quả là chính ở đó mà các bậc thầy của Lề Luật cư ngụ, các kinh sư và các người pharisêu, các đại tư tế và những bậc kỳ mục của dân (x. Lc 2,46 ; Mt 15,1 ; Ga 1,19 ; Mt 26,3).

Bởi vậy, sự chọn lựa Bêlem và Nazareth cho chúng ta thấy rằng vùng ngoại vi và cận biên được Thiên Chúa dành ưu tiên. Chúa Giêsu không giáng sinh tại Giêrusalem cùng với toàn thể triều thần… không : Người giáng sinh trong một vùng ngoại vi và  đã sống ở đó cho tới tuổi 30, trong vùng ngoại vi đó, Người làm nghề thợ mộc, như thánh Giuse. Đối với Chúa Giêsu, các vùng ngoại vi và cận biên được ưu tiên. Không coi thực tế đó là nghiêm túc có nghĩa không coi là nghiêm túc Phúc Âm và công trình của Thiên Chúa, vốn vẫn tiếp tục thể hiện trong những vùng ngoại vi địa dư và hiện sinh. Chúa luôn hành động trong các vùng ngoại vi, kể cả trong tâm hồn chúng ta, trong những vùng ngoại vi của tâm hồn, của những tình cảm, có lẽ kể cả  những tình cảm mà chúng ta hổ thẹn ; nhưng Chúa ở đó để phù giúp chúng ta tiến tới. Chúa tiếp tục thể hiện trong những vùng ngoại vi, cả về mặt địa dư lẫn về mặt hiện sinh.

Đặc biệt, Chúa Giêsu đi tìm những kẻ tội lỗi, vào nhà họ, nói chuyện với họ và kêu gọi họ hối cải. Và thiên hạ còn trách cứ Người về chuyện này : « Nhưng coi kìa, vị Thầy này – các kinh sư, luật sĩ nói – coi kìa vị Thầy này : ông ta ăn uống với những người tội lỗi, ông ta bị lấm bẩn, ông ta đi tìm những người không làm điều ác mà chịu ảnh hưởng của điều ác : những người bệnh hoạn, những người đói khổ, những người nghèo khó, những người bé mọn nhất. Chúa Giêsu luôn đi tới những vùng ngoại vi. Và điều đó phải cho chúng ta một sự tin cậy lớn lao, bởi vì Chúa biết rõ các vùng ngoại vi của tấm lòng chúng ta, những vùng ngoại vi của linh hồn chúng ta, những vùng ngoại vi của xã hội chúng ta, của thành phố chúng ta, của gia đình chúng ta, nghĩa là cái vùng hơi tối tăm mà chúng ta không để người khác nhìn thấy, có lẽ vì hổ thẹn. Nhưng Người cũng đi tìm những người không hề làm điều xấu nhưng bị ảnh hưởng : những người bệnh hoạn, những người đói khổ, những người nghèo khó, những người bé mọn nhất.

Về mặt này, xã hội thời đó không khác mấy với xã hội chúng ta. Ngày hôm nay cũng thế, có một trung tâm và một ngoại vi. Và Hội Thánh biết rằng mình được kêu gọi rao giảng Tin Mừng từ ngoại vi. Thánh Giuse, một người thợ mộc ở Nazareth và đã có lòng tin cậy vào chương trình của Thiên Chúa đối với vị hôn thê trẻ trung của ngài và cho chính ngài, nhắc cho Hội Thánh phải nhằm vào những thứ mà thế gian cố tình lãng quên. Ngày hôm nay, Thánh Giuse dạy cho chúng ta điều này : « Đừng nhìn vào nhiều thứ mà thế gian ca ngợi, hãy nhìn vào những xó xỉnh, nhìn vào những vùng tăm tối, nhìn vào những vùng ngoại vi, điều mà thế gian không muốn ».

Ngài nhắc nhở mỗi người trong chúng ta là coi trọng những điều mà người khác bác bỏ. Trên chiều hướng này, ngài thực sự là một vị thầy của sự cốt yếu : ngài nhắc nhở chúng ta rằng cái gì thực sự là quý giá không hề thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng cần có một sự phân định kiên nhẫn để được phơi bầy và đánh giá. Khám phá ra những gì có giá trị. Chúng ta hãy cầu xin ngài cầu bầu để toàn thể Hội Thánh tìm lại được sự sáng suốt, khả năng phân định này và khả năng đánh giá điều cốt yếu này. Chúng ta hãy cất bươc từ Bêlem và từ Nazareth.

Ngày hôm nay, tôi muốn gửi một thông điệp đến tất cả những con người nam và nữ đang sống trong những vùng ngoại vi địa dư trên thế giới bị lãng quên nhiều nhất hoặc là  biết rõ những hoàn cảnh bị gạt ra ngoài lề hiện sinh. Mong rằng Quý Anh Chị Em có thể tìm được nơi Thánh Giuse người chứng nhân và người che chở mà chúng ta hướng tới. Chúng ta có thể thưa lên với ngài với kinh cầu này, một kinh cầu « thủ công », nhưng xuất phát từ trái tim :

Lậy Thánh Giuse
Ngài luôn đã tin cậy vào Thiên Chúa,
Và đã lấy những chọn lựa của ngài
được hướng dẫn bởi quan phòng
xin ngài dạy chúng con đừng quá tin tưởng vào các kế hoạch của chúng ta

nhưng vào dự tính tình yêu của ngài.
Ngài đến từ những vùng ngoại vi
Xin phù giúp chúng con hoán cải cách nhìn của chúng con
Và chọn lấy những gì mà thế giới loại bỏ và gạt ra ngoài lề.
Xin ngài an ủi những người cảm thấy cô đơn 
Và nâng đỡ những người làm ăn thầm lặng
 để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Amen.

Copyright © Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse et prière à Saint Joseph (texte complet) – ZENIT – Francais

 8 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.