Công Lý và Hoà Bình – Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích sự hợp tác « với những thực thể đạo và đời khác »

« Phục vụ nhân loại phát triển toàn diện thời hậu Covid » (toàn văn)

NOVEMBRE 17, 2021 09:49 ANITA BOURDINJUSTICE ET PAIXPAPE FRANÇOIS

Gặp gỡ của các tôn giáo cho Tự Do

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình hợp tác « với các thực thể đạo và đời khác – địa phương, vùng và quốc tế – hiến thân trong sự phát huy công lý và hòa bình »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi một thông điệp cho các tham dự viên của cuộc gặp gỡ toàn cầu của các Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của các Hội Đồng Giám Mục, được đề xướng bởi Thánh Bộ về cổ vũ phát triển con người toàn diện.

Cuộc gặp gỡ có chiêu đề là : « Các Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình phục vụ phát triển con người toàn diện thời kỳ hậu Covid : Các thách đố hiện tại và viễn cảnh tương lai dưới ánh sáng của Laudato si’ và Fratelli tutti » và được tổ chức trên mạng những ngày thứ tư 17 và thứ năm 18/11/2021. 

Chúng tôi đã giới thiệu các mục tiêu của cuộc gặp gỡ hôm 16/11/2021.

Đức Giáo Hoàng khuyến khích các ủy ban Công Lý và Hòa Bình nên hợp tác với các thực thể khác cũng dấn thân cho Công Lý và Hòa Bình : « Cuộc khủng hoảng hiện nay đã cho thấy nhiều mâu thuẫn trong hệ thống kinh tế và chính trị, trong lúc mà các thách đố không được giải quyết vẫn tồn tại và cần đến sự đồng dấn thân của nhiều tác nhân. Tôi kêu gọi Quý Anh Chị Em hãy đề cập đến những vấn đề này bằng cách hợp tác với những thực thể Giáo Hội khác và những thực thể dân sự – địa phương, vùng và quốc tế – dấn thân trong sự cổ vũ Công Lý và Hòa Bình.

Đức Giáo Hoàng nhắc đến nguồn gốc các ủy ban và những giáo huấn của ĐGH Gioan Phaolô II và Phaolô VI : « Các suy nghĩ của chúng ta đến với thánh Phaolô VI một cách tự nhiên, ít lâu sau khi Công Đồng Vaticanô II kết thúc, ngài đã thiết lập ủy Ban Giáo Hoàng Justicia et Pax (Công Lý và Hòa Bình), và Thánh Gioan Phalô II đã cải tổ ủy ban này thành Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình. Trong sứ điệp Populorum Progressio (1967) – mà tính cách thời sự của nó rất nổi bật – Đức Giáo Hoàng Montini, sau một thời gian suy nghĩ về sự phát triển toàn diện nhân loại, đã kết luận rằng đây có thể được coi như danh xưng mới của hòa bình » (c.76). Trong viễn cảnh đó, Thánh Bộ được giao cho sứ mạng phục vụ sự phát triển con người toàn diện đã đảm nhận « sự yêu cầu của Tòa Thánh đối với những gì liên quan đến Công Lý và Hòa Bình » (Statut, Điều 1).

Thông điệp được công bố bởi Vatican hôm thứ tư 17/11/2021 bằng tiếng Ý và tiếng Pháp.

AB

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Quý Anh Chị Em thân mến,

Tôi hân hạnh chào mừng Quý Anh Chị Em và chúc Quý Anh Chị Em làm việc tốt. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Turkson và các cộng sự viên của Bộ Phục Vụ Phát Triển Con Người Toàn Diện đã triệu tập Quý Anh Chị Em, dù là từ xa, để chia sẻ các kinh nghiệm, những đánh giá và những đề nghị, ngay trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu, dưới ánh sáng của các sứ điệp Laudato si’Fratelli tutti.

Các suy nghĩ của chúng ta đến với thánh Phaolô VI một cách tự nhiên, ít lâu sau khi Công Đồng Vaticanô II kết thúc, ngài đã thiết lập ủy Ban Giáo Hoàng Justicia et Pax (Công Lý và Hòa Bình), và Thánh Gioan Phalô II đã cải tổ ủy ban này thành Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình. Trong sứ điệp Populorum Progressio (1967) – mà tính cách thời sự của nó rất nổi bật – Đức Giáo Hoàng Montini, sau một thời gian suy nghĩ về sự phát triển toàn diện nhân loại, đã kết luận rằng đây có thể được coi như danh xưng mới của hòa bình » (c.76). Trong viễn cảnh đó, Thánh Bộ được giao cho sứ mạng phục vụ sự phát triển con người toàn diện đã đảm nhận « sự yêu cầu của Tòa Thánh đối với những gì liên quan đến Công Lý và Hòa Bình » (Statut, Điều 1).

Tôi tin chắc rằng hai vị Thánh Giáo Hoàng, nhờ lời chuyển cầu của các ngài, tiếp tục đồng hành với công việc của Quý Anh Chị Em trong nhiều các Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của các Hội Đồng Giám Mục trên toàn thế giới. Các Ủy Ban này thi hành một dịch vụ cần thiết trong khuôn khổ mục vụ xã hội của các Giáo Hội địa phương. Quả vậy, các ủy ban có nhiệm vụ tán phát và thông tin về giáo huấn xã hội của Giáo Hội, bằng cách làm việc tích cực để bảo vệ phẩm giá của con người và những quyền của con người, với một sự chọn lựa ưu tiên cho người nghèo và những người bần cùng nhất. Như vậy, các ủy ban đóng góp cho sự tăng trưởng công lý xã hội, kinh tế và sinh thái, và xây dựng hòa bình.

Trong sự chu toàn sứ mạng này, Quý Anh Chị Em có thể lấy cảm hứng một cách rộng rãi các sứ điệp Laudato si’Fratelli tutti, và cố gắng kết hợp tùy theo những cảnh huống địa phương khác nhau, trong những bối cảnh châu lục, khu vực và quốc gia. Quả vậy, trong tất cả các vùng trên thế giới, sự phát triển toàn diện, và cũng là Công Lý và Hòa Bình, chỉ có thể được xây dựng qua hai đường hướng : chăm sóc ngôi nhà chung và tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Hai đường hướng này có nguồn gốc trong Phúc Âm của Đức Kitô, nhưng đó là những đường hướng trên đó chúng ta có thể cùng nhau bước đi với nhiều con người nam và nữ, với những giáo phái Kitô giáo khác, với các tôn giáo khác và cả với những người không thuộc một tôn giáo đặc biệt nào cả.

Như vậy, tôi khuyến khích Quý Anh Chị Em hãy tiếp tục công việc này với niềm hy vọng, lòng quyết tâm và óc sáng tạo. Tôi làm điều này vì biết đích xác rằng bối cảnh hiện nay thật là khó khăn biết bao, bị đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng y tế và xã hội vì đại dịch Covid-19 và vì những ổ chiến tranh cũ và mới, trong lúc mà người ta có xu hướng thoái bộ đối với những cam kết đã hứa sau những thảm trạng rộng lớn của thế kỷ trước.

Cuộc khủng hoảng hiện nay đã cho thấy nhiều những mâu thuẫn trong hệ thống kinh tế và chính trị, trong lúc mà những thách đố không được giải quyết vẫn tồn tại và cần đến sự cam kết liên đới của nhiều tác nhân. Như vậy, tôi kêu gọi Quý Anh Chị Em cũng nên đề cập đến các vấn đề này trong sự cộng tác với những thực thể Giáo Hội và dân sự khác – địa phương, vùng và quốc tế – dấn thân trong sự cỗ vũ Công Lý và Hòa Bình.

Quý Anh Chị Em thân mến, tôi phó thác mỗi người trong Quý Anh Chị Em, các cộng sự viên và các thành viên trong gia đình của Quý Anh Chị Em cho sự che chở mẫu từ của Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, và với tất cả tấm lòng tôi ban Phép Lành Tòa Thánh  cho Quý Anh Chị Em.

Rôma, Thánh Gioan Latran, ngày 15 tháng 11 năm 2021, Kính nhớ thánh Albert Cả

PHANXICÔ

[Bản gốc tiếng Pháp]

© Librairie éditrice vaticane

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Justice et Paix: le pape François encourage la collaboration “avec d’autres réalités ecclésiales et civiles” (texte complet) – ZENIT – Francais

 3 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.