Chypre và Hy Lạp – Đức Giáo Hoàng Phanxicô xin mọi người cầu nguyện cho ngài

« Tới những nguồn gốc của tình huynh đệ giữa các Kitô hữu »

DÉCEMBRE 01, 2021 18:37 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Lôgô các chuyến tông du Chypre và Hy Lạp

« Tôi xin Quý Anh Chị Em, làm ơn, hãy đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện của Quý Anh Chị Em » : đó là lời kêu gọi mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra vào cuối buổi triều kiến chung được tổ chức trong Đại Thính Đường Phaolô VI, sáng hôm thứ tư 01/12/2021.

Vào ngày hôm trước chuyến tông du đưa ngài tới Chypre (ngày 02 và 03/12), rồi tới Hy Lạp (từ ngày 04 đến ngày 06/12), hai quốc gia với đa số chính thống giáo và đứng hàng đầu trước những vấn đề di dân, Đức Giáo Hoàng đã gợi nhớ những ý chỉ lớn của chuyến viếng thăm của ngài : « Ngày mai, ngài nói, tôi sẽ tới Chypre, rồi tới Hy Lạp, để viếng thăm dân cư yêu mến của các quốc gia này vốn phong phú về lịch sử, về tính thiêng liêng và về văn minh. Đây sẽ là chuyến tông du đi tới nguồn gốc của đức tin tông truyền và của tình huynh đệ giữa các Kitô hữu của các hệ phái khác nhau.

« Tôi cũng sẽ có cơ hội đi tới gần gũi với một nhân loại bị thương tích trong da thịt mình với tư cách là những người di dân đi tìm hy vọng : tôi sẽ đi tới Lesbos. Tôi xin Quý Anh Chị Em, xin vui lòng, đồng hành với tôi băng sự cầu nguyện của Quý Anh Chị Em. Cảm ơn ».

Đức Giáo Hoàng đã bầy tỏ lại lời yêu cầu này trong một tweet được đăng trên trương mục của ngài @Pontifex_fr : « Ngày mai tôi sẽ đi tới Chypre và Hy Lạp để thăm viếng các dân cư của các quốc gia đó rất phong phú về lịch sử, tính thiêng liêng và nền văn minh. Đây sẽ là một chuyến tông du tới những nguồn gốc của đức tin tông truyền và của tình huynh đệ giữa các Kitô hữu thuộc các chi nhánh khác nhau. Xin Quý Anh Chị Em hãy đồng hành với tôi bằng cầu nguyện ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Chypre et Grèce : le pape François demande qu’on prie pour lui – ZENIT – Francais

 9 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.