« Tôi thấy có hai mối nguy cho nền dân chủ ngày hôm nay, trong đó có chủ nghĩa dân túy »

« Dân chủ là một kho báu, một kho báu của nền văn minh »

DÉCEMBRE 06, 2021 16:55 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Athène, ngày 04/12/2021

« Tôi thấy có hai mối nguy cho nền dân chủ ngày hôm nay », trong đó cỏ chủ nghĩa tuý dân », và sự « mất đi các giá trị », Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố trong bài ca tụng dân chủ trong diễn văn đọc ở Athène, và khi trả lời một câu hỏi của Kathimerini (Iliana Magra), trong cuộc họp báo của ngài trên máy bay trở về từ Anthène đến Rôma, hôm thứ hai 06/12/2021. Theo Đức Giáo Hoàng, « dân chủ là một kho báu, một kho báu của nền văn minh » và nó phải được « bảo toàn ».

Iliana Magra hỏi : « Thưa Đức Thánh Cha, xin cảm ơn ngài đã đến Hy lạp. Ngài đã nói tại dinh tổng thống của Athène, về sự kiện nền dân chủ thoái lui, đặc biệt là tại Châu Âu. Ngài nói gì với những lãnh tụ đó đang tự xưng là Kitô hữu thuần thành, lại đồng thời đề cao những giá trị và những chính sách phi dân chủ ? »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trả lời : « Nền dân chủ là một kho báu, một kho báu của nền văn minh, và nó phải được bảo toàn, nó phải được gìn giữ. Và không chỉ gìn giữ bởi một thực thể cao cấp, mà phải được gìn giữ bởi chính các quốc gia nữa.

« Tôi thấy có hai mối nguy cho nền dân chủ ngày nay : một là mối nguy của chủ nghĩa dân tuý, đã có ở chỗ này chỗ kia, và đã bắt đầu nhe răng múa vuốt. Tôi nghĩ tới một chủ nghĩa dân tuý lớn của thế kỷ trước, chủ nghĩa quốc xã, vốn là một chủ nghĩa dân tuý, với lý do bảo vệ các giá trị quốc gia, như nó nói, nó đã thành công làm tiêu tan đời sống dân chủ, kể cả chính đời sống nói chung với cái chết của con người, bằng cách trở thành một chính sách độc tài khát máu.

« Ngày hôm nay, vì bà đã đặt câu hỏi của các chính phủ hữu phái, tôi xin nói là chúng ta phải cẩn thận về việc mà các chính phủ, tôi không nói là hữu phái hay tả phái, tôi nói chuyện khác, chúng ta phải cẩn thận về chuyện mà các chính phủ bị trượt chân vào con đường chủ nghĩa dân tuý, những thứ gọi là « dân tuý » chính trị, không liên quan gì đến chủ nghĩa bình dân, vốn là sự bầy tỏ tự do nguyện vọng của các dân tộc, thể hiện bản sắc, văn hóa dân gian, các giá trị, nghệ thuật của họ … Chủ nghĩa dân tuý là một chuyện, chủ nghĩa bình dân lại là chuyện khác.

« Mặt khác, dân chủ đã bị yếu đi, nó đi vào trong một con đường nơi đó nó bị dần dần yếu đi khi những giá trị quốc gia bị hy sinh, bị làm loãng đi, hãy nói một từ ngữ xấu, nhưng tôi không kiếm được từ ngữ khác, hướng tới một « đế quốc », một loại chính phủ siêu quốc gia, và đó là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ.

« Chúng ta cũng không được rơi vào chủ nghĩa dân tuý, trong đó dân tộc – chúng ta nói dân tộc, nhưng không phải dân tộc, mà một chế độ độc tài của « chúng tôi và không phải người khác » (tôi nghĩ đến chủ nghĩa quốc xã), cũng không rơi vào sự tan loãng căn tính của chúng ta trong một chính quyền quốc tế.

« Về vấn đề này, có một cuốn tiểu thuyết viết năm 1903 (chắc bà sẽ nói « ông giáo hoàng này lỗi thời về văn học » !) bởi Benson, một văn hào người Anh, Chúa tể thế giới, ông mơ về một tương lai trong đó một chính phủ quốc tế, với những biện pháp kinh té và chính trị, cai trị tất cả các quốc gia khác. Khi người ta có cái thứ chính phủ đó, ông giải thích, người ta mất đi sự tự do và người ta tìm cách đạt tới bình đẳng giữa mọi người. Điều đó xẩy ra khi có một siêu cường ra lệnh cách hành xử kinh tế, văn hóa và xã hội cho các quốc gia khác.

« Sự yếu kém của nền dân chủ bị gây ra bởi mối nguy của các chủ nghĩa dân tuý, vốn không phải là các chủ nghĩa bình dân, và bởi mối nguy của những quy chiếu này theo những cường quốc kinh tế và văn hóa quốc tế. Nhưng tôi không phải chính trị gia : tôi nói với những điều đến trong suy nghĩ của tôi ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Je vois deux dangers pour la démocratie aujourd’hui, dont le populisme” – ZENIT – Francais

 28 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.