Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng – sự ích lợi của các cuộc khủng hoảng, đi theo thánh tông đồ Tôma

Chúa Giêsu « đã cưới lấy những mong manh của chúng ta » (Bản dịch đầy đủ)

AVRIL 25, 2022 19:01 HÉLÈNE GINABATANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 24/4/2022

« Bài Phúc Âm cho chúng thấy ‘‘cuộc khủng hoảng’’ của thánh Tôma để nói với chúng ta rằng, chúng ta đừng sợ những khủng hoảng về đời sống và đức tin », ĐGH Phanxiô đã giải thích khi bình giảng bài Phúc Âm ngày chúa nhật 24 tháng 4 vừa qua. « Những cuộc khủng hoảng không phải là một tội, chúng là một con đường, chúng ta đừng nên sợ hãi chúng ».

Trước kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng, ngày chúa nhật 24 tháng 4 năm 2022, chúa nhật thứ hai Phục Sinh hay còn gọi là Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, ĐGH Phanxicô đã mời gọi hãy chiêm ngẫm « cuộc đối thoại đẹp » giữa thánh Tôma và Chúa Giêsu, trước mặt một đám đông khoảng chừ 40 ngàn người theo sự ước lượng của Sở Cảnh Sáy Vatican. Thánh tông đồ, ngài nói, đại diện cho tất cả chúng ta : « chúng ta cũng thế, chúng ta giống như thánh Tôma với cùng những nghi ngờ và cùng những suy luận »

ĐGH Phanxicô đã nhấn mạnh rằng « rất thường khi », những khủng hoảng « làm cho chúng ta nên khiêm nhượng, bởi vì chúng làm chúng ta mất đi ý nghĩ rằng chúng ta là tốt lành, rằng chúng ta tốt hơn người khác ». Chúng cũng giúp chúng ta, ngài nói, « để biết rằng chúng ta nghèo khó, chúng làm sống dậy sự cần thiết Thiên Chúa và như thế, chúng cho phép chúng ta trở lại với Chúa, đụng chạm đến những thương tích của Người, trải nghiệm lại tình yêu của Người như lần đầu tiên ».

Từ phía Người, Chúa Giêsu « không bị sợ hãi bởi những khủng hoảng của chúng ta, những yếu đuối của chúng ta, Người luôn trở lại », Đức Giáo Hoàng nói tiếp : nhưng Người « không trở lại với những dấu chỉ mạnh mẽ có thể sẽ làm chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và không xứng đáng, hay kể cả xấu hổ, nhưng với những vết thương của Người ; Người trở lại trong chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta những vết thương của Người, dấu chỉ tình yêu của Người, Đấng đã cưới lấy những sự mong manh của chúng ta »

Sau đây là những lời được ban ra bởi ĐGH Phanxicô trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng.

Lời ĐGH Phanxicô trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng

Thân chào quý anh chị em !

Hôm nay, ngày cuối cùng của tuần bát nhật Phục Sinh, Bài Phúc Âm kể cho chúng ta cuộc  hiện ra lần thứ nhất và lần thứ nhì Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn để của Người. Chúa Giêsu đến vào lễ Vượt Qua, trong lúc các môn đệ tự giam mình trong phòng tiệc ly, vì sợ hãi, nhưng giống như ông Tôma, một người trong nhóm Mười Hai, lại không có mặt, tận tám ngày sau ông ta mới về (x. Ga 20, 19-29). Chúng ta hãy tập trung vào hai đối tác, thánh Tôma và Chúa Giêsu, bằng cách trước hết nhìn vào người môn đệ và sau đó nhìn và vị Thầy. Đây là một cuộc đối thoại rất đẹp giữa hai vị với nhau.

Trước hết, tông đồ Tôma. Ngài đại diện tất cả chúng ta, chúng ta vốn không có mặt trong phòng tiệc ly khi mà Chúa hiện ra và chúng ta không có chỉ dấu thể chất nào hết, hay không có sự hiện ra nào của Người. Chúng ta cũng thế, giống như người môn để đó, chúng ta đôi khi mệt mỏi ; làm thế nào để có thể tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, rằng Người đồng hành với chúng ta và Người là Chúa Tể sự sống của chúng ta, mà ta không nhìn thấy được Người, không dụng chạm được với Người ? Làm sao tin được ? Tại sao Chúa không ban cho chúng ta một dấu chỉ rõ ràng hơn cho chúng ta thấy được sự hiện diện và tình yêu của Người ? Một dấu chỉ mà tôi có thể nhờ đó mà nhìn rõ hơn… Như thể, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng giống như thánh Tôma với cũng những nghi vấn và những lý luận của ngài.

Nhưng chúng ta đừng hổ thẹn. Khi kể lại cho chúng ta câu chuyện của thánh Tôma, quả là Phúc Âm đã dạy ta rằng Chúa không tìm kiếm những người Kitô hữu toàn hảo. Chúa không tìm kiếm những người Kitô hữu toàn hảo. Tôi nói điều này với anh chị em : tôi sợ khi tôi thấy những người Kitô hữu, những hội đoàn của người Kitô Hữu cứ tưởng mình là toàn hảo. Chúa không tìm kiếm những người Kitô hữu toàn hảo ; Người không tìm kiếm những người Kitô hữu không hề nghi vấn và luôn đưa ra một đức tin luôn chắc chắn. Khi một người Kitô hữu như thế đó, có điều gì không ổn. Không, cuộc phiêu lưu đức tin, như đối với thánh Tôma, được làm bằng ánh sáng và bóng tối. Nếu không thì đức tin sẽ phải như thế nào ? Đức tin sẽ biết đến những thời gian được an ủi, những thời gian của hăng hái và nhiệt tình ; nhưng cũng có cả sự mệt mỏi, sự bối rối và lúc đen tối. Phúc Âm cho chúng ta thấy “cuộc khủng hoảng » của thánh Tôma để nói với chúng ta rằng chúng ta đừng sợ hãi các cuộc khủng hoảng của cuộc đời và của đức tin. Các cuộc khủng hoảng không phải là tội lỗi, chúng là một con đường, chúng ta đừng nên sợ chúng. Rất thường xuyên, chúng làm cho chúng ta trở nên khiêm nhượng, bởi vì chúng lột đi của chúng ta cái tư tưởng cho rằng chúng ta tốt lành, rằng chúng ta tốt hơn người khác. Những cuộc khủng hoảng giúp chúng ta thừa nhận rằng chúng ta nghèo khó, chúng làm sống lại sự cần đến Thiên Chúa và như thế khiến cho chúng ta trở lại với Chúa, sờ vào những vết thương của Người, và trải nghiệm lại tình yêu của Người, cũng như là lần đầu. Thưa quý anh chị em, thà rằng có một đức tin không hoàn hảo nhưng khiêm nhượng, luôn trở lại với Chúa Giêsu, còn hơn là một đức tin mạnh mẽ nhưng tự phụ, khiến thành kiêu ngạo và kênh kiệu. Những người đó hãy coi chừng, họ phải coi chừng !

Trước sự vắng mặt và con đường của thánh Tôma, vốn thường là của chúng ta, thì thái độ của Chúa Giêsu là làm sao ? Phúc Âm nói hai lần rằng : « Người đến » (c. 19. 26). Một lần đầu, rồi một lần thứ hai, tám ngày sau. Chúa Giêsu không bỏ cuộc, Người không chán chúng ta, Người không sợ chúng ta đi vào những cơn khủng hoảng của chúng ta, những sự yếu đuối của chúng ta. Người luôn lại đến : khi các cửa đều bị đóng, người lại đến ; khi chúng ta nghi ngờ, người lại đến ; khi giống như ông Tôma, chúng ta cần gặp lại Người và cần sờ vào Người một cách gần gũi hơn, Người lại đến. Chúa Giêsu luôn lại đến ; Người luôn gõ cửa và Người đến không với những dấu chỉ uy quyền khiến cho chúng ta cảm thấy bé nhỏ và không thích đáng, hay cả là hổ thẹn, nhưng Người đến với các vết thương của Người, dấu chỉ tình yêu của Người ; Người lại đến, trong chúng ta bằng cách đưa ra các vết thương của Người Đấng đã cưới những mong manh của chúng ta.

Thưa quý anh chĩ em, nhất là khi chúng ta trải nghiệm sự mệt mỏi hay những lúc khủng hoảng, Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, muốn lại đến và ở lại với chúng ta. Người chỉ chờ đợi chúng ta tìm Người, chúng ta kêu cầu Người và thậm chí, như thánh Tôma, chúng ta phản đối, bằng cách mang đến cho Người những nhu cầu của chúng ta và sự hoài nghi của chúng ta. Người luôn lại đến. Tại sao ? Bởi vì Người khiên nhẫn và có lòng thương xót. Người đến mở cửa những phòng tiệc ly của sự sợ hãi nơi chúng ta, của lòng hoài nghi nơi chúng ta, bởi vì người muôn luôn ban cho chúng ta một cơ hội khác. Chúa Giêsu là Chúa của « các cơ hội khác » : Người luôn ban cho chúng ta một cơ hội khác, luôn luôn. Như thế, chúng ta hãy nghĩ đến cái lần mới đây nhất – hãy động não một chút – trong một lúc khó khăn, hay một giai đoạn khủng hoảng, chúng ta đã tự thu mình lại, bằng cách tự giam hãm mình trong các vấn đề của chúng ta và bỏ lại Chúa ở bên ngoài. Và chúng ta hãy tự hứa, kể từ lần sau, trong sự mệt mỏi, sẽ tìm Chúa Giêsu, để trở lại với Người, với sự tha thứ của Người – Người luôn tha thứ chúng ta, luôn luôn ! – trở lại với những vết thương của Người sẽ chữa lành chúng ta. Như thế, chúng ta cũng sẽ trở thành có khả năng trạnh lòng, khả năng đến gần những vết thương của những người khác, không cứng nhắc và không định kiến.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ giầu Lòng Thương Xót – tôi thích nghĩ về Mẹ như là Mẹ của Lòng Thương Xót vào ngày thứ ha ngay sau ngày chúa nhật Lòng Thương Xót – cầu xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên con đường đức tin và tình yêu.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dich từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Regina Caeli : de l’utilité des crises, à la suite de l’apôtre Thomas – ZENIT – Francais

 14 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.