Tông Du – Đức Giáo Hoàng hoãn chuyến tông du tới Phi Châu vào tháng Bẩy

« Ngài chấp nhận yêu cầu của các bác sĩ của ngài »

JUIN 10, 2022 17:50 MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOIS

Lễ Ngũ Tuần 2022

Theo « yêu cầu của các bác sĩ », ĐGH Phanxicô đã hoãn chuyến tông du tại nước Công Hòa Dân Chủ Côngô và tại Nam Suđan được dự trù vào đầu tháng Bẩy tới : đó là điều được thông báo bởi ông giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, sáng hôm thứ sáu 10/6/2022.

Ông đã viết : « Chấp nhận lời đề nghị của các bác sĩ của ngài, và để không ảnh hưởng đến những kết quả điều trị đầu gối đang tiến hành, Đức Thánh Cha, ngài rất lấy làm tiếc, đã bị bắt buộc hoãn lại chuyến tông du đến nước Cộng Hòa Dân Chủ Côngô và đến Nam Suđan được dự trù từ ngày 02 đến 07 tháng 7, tới một ngày sau sẽ được ấn định ».

Chương trình chính thức của chuyến tông du thứ 37 bao gồm hai chặng : từ ngày 02 đến 05/7 tại nước Cộng Hòa Dân Chủ Côngô (thủ đo Kinshasa và thành phố Gôma), và từ 05 đến 07/7 tại Nam Suđan (thủ đô là Djouba).

ĐGH Phanxicô đã từng đến Phi Châu rồi : vào tháng 11/2015, ngài đã tới Kenya, Ouganda và nước Cộng Hòa Trung Phi, rồi, năm 2019, tại Môzambíc, tại Mađagascar và Đảo Maurice.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Voyages apostoliques : le pape reporte son voyage en Afrique en juillet – ZENIT – Francais

 11 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.