Lễ kính các Thánh Phêrô và Phaolô – Làm phép dây pallium cho các tân tổng giám mục

Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ

JUIN 20, 2022 17:57 MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOIS

Dây Pallium, lễ các Thánh Phêrô và Phaolô, ngày 29/6/2021

ĐGH Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ kính các thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, ngày thứ tư 29/6/2022, vào lúc 09giờ30, tại Đền Thánh Phêrô, Phòng Các Cuộc Cử Hành Phụng Vụ Tông Tòa thông báo hôm thứ hai 20/6/2022. Đức Giáo Hoàng nhân dịp này sẽ làm phép các dây pallium cho các vị tân tổng giám mục trên thế giới được bổ nhiệm trong năm nay.

Đức Giáo Hoàng làm phép các dây pallium, sau đó sẽ được « trao ban » cho các vị tân tổng giám mục trong các nhà thờ chính tòa của các ngài bởi các đức khâm sứ Tòa Thánh.

Chúng ta nên nhớ rằng dây pallium là một dây chức sắc bằng len mầu trắng, được thêu cây thánh giá bằng lụa mầu đen, dây được trao cho các tổng giám mục và được choàng lên trên áo lễ như là dấu chỉ sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Nhưng đó cũng là một chỉ dấu của sự ân cần mục vụ của người mục từ nhân lành vác chiên trên vai. Các đức giám mục của Rôma vẫn mang dây này từ cuối thế kỷ thứ IV. Theo truyền thống thì dây pallium được dệt tại Rôma bởi các nữ tu dòng Biển Đức và được đặt gần mộ của Thánh Phêrô trước khi làm phép.

Bài viết xưa nhất về việc trao dây pallium bởi Đức Giáo Hoàng cho một đức giám mục là lần  trao dây pallium cho thánh Césaire d’Arles (470-542) bởi ĐGH Symmaque.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Solennité des saints Pierre et Paul : bénédiction des palliums pour les nouveaux archevêques – ZENIT – Francais

 7 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.