Họp Báo (5) : « Không có ác ý » trong bản Tuyên Ngôn về hành trình công nghị Đức Quốc »

Đức Giáo Hoàng nhắc lại bức thư năm 2019 gửi người công giáo Đức Quốc

AOÛT 04, 2022 19:38 HÉLÈNE GINABATVOYAGES

Chuyến bay trở về từ Canada

ĐGH Phanxicô đã nhìn nhận một « sai lầm trong vận hành », chứ « không phải là ý xấu », trong sự thiếu đi chữ ký trên bản Tuyên Ngôn của Tòa Thánh về « hành trình công nghị » Đức Quốc, được công bố ngày 21/7/2022 vừa qua.   

Trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về sau chuyến tông du Canada (24-30/7/2022), hôm thứ sáu 29/7/2022, ĐGH Phanxicô đã trả lời nữ phóng viên Severina Elisabeth Bartonischek, của hãnh thông tấn công giáo Đức Quốc CIC, về vấn đề đau lòng đang lay động Giáo Hội Đức Quốc hiện nay.

ĐGH Phanxicô đã nắm bắt cơ hội để nhắc lại bức thư ngài gửi cho người công giáo Đức Quốc, ngày 29/6/2019 : một bức thư được viết « với tư cách là mục tử cho một Giáo Hội đang tìm một con đường, với tư cách là người anh em, người cha, người tín hữu » ngài kết luận.

Sau đây là câu hỏi của nữ ký giả Severina Elisabeth Barto,itschek (CIC), hãng thông tấn công giáo Đức Quốc, và câu trả lời của Đức Giáo Hoàng.

Hôm qua, ngài đã nói đến tình huynh đệ của Hội Thánh, của một cộng đoàn biết lắng nghe và biết đi vào đối thoại, vốn tạo điều kiện cho phẩm chất tốt của các mối quan hệ. Nhưng mới cách đây ít ngày, đã có một tuyên bố của Tòa Thánh về hành trình công nghị của Đức Quốc, không có chữ ký. Ngài có nghĩ rằng cách thức truyền đạt này góp phần vào việc đối thoại hay là làm thành một trở ngại cho việc này không ?

Trước hết, đây là Phủ Quốc Vụ Khanh đã soạn thảo bản thông cáo này, điều này là một nhầm lẫn vì không nói rõ ở bên dưới… Tôi tin rằng nó đã được chỉ rõ « Thông cáo của Phủ Quốc Vụ Khanh », nhưng tôi không chắc. Nhưng điều đó đã là một sự sai lầm là không ấn ký với tư cách là Phủ Quốc Vụ Khanh, một sai lầm về vận hành, không phải là một sai lầm có ác ý. Đó là điểm cuối cùng.

Và trên tài liệu sogenannter synodaler Weg, trên hành trình công nghị, tôi đã viết một bức thư – tôi đã viết một mình, một tháng cầu nguyện, suy niệm, tham khảo – và tôi đã nói điều mà tôi phải nói trên hành trình công nghị, tôi không nói gì thêm nữa. Đó là Huấn Quyền Giáo Hoàng trên hành trình công nghị, và bức thư này tôi đã viết cách đây hai [ba] năm. Tôi đã tránh né Giáo Triều bởi vì tôi đã không tham khảo, không gì cả. Tôi đã đi con đường riêng của mình, với tư cách là mục tử cũng là cho Hội Thánh đang tìm một con đường, với tư cách là người anh em, là người cha, là người tín hữu, tôi đã làm theo cách đó. Và đó là thông điệp của tôi. Tôi biết rằng không phải là dễ, nhưng mọi sự đều có trong bức thư này. Cảm ơn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Conférence de presse (5) : « pas de mauvaise volonté » dans la Déclaration sur le chemin synodal allemand – ZENIT – Francais

 42 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.