Họp Báo (7) : Giáo lý « được phát triển với thời gian, luôn luôn tiến bộ »

Về vai trò của các nhà thần học và của Huấn Quyền

août 05, 2022 15:35 Hélène GinabatVoyages

Chuyến bay trở về từ Canada

« Giáo Lý, Luân Lý, luôn trên đường phát triển, nhưng là một sự phát triển đồng hướng ». Về một câu hỏi về luân lý hôn nhân, ĐGH Phanxicô đã giải thích rằng giáo lý « phát triển theo thời gian », « nở ra và củng cố và trở nên vững chắc hơn, nhưng luôn luôn tiến bộ ».

Trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về sau chuyến tông du Canada (24-30/7/2022), ĐGH Phanxicô đã trả lời câu hỏi của nữ ký giả Claire Giangravè, của hãng thông tấn Hoa Kỳ Religion News Service, về khả năng của một « sự phát triển » trong lập trường của Hội thánh về chủ đề chống thụ thai.

« Sự phát triển thần học phải được cởi mở » và « Huấn Quyền phải giúp hiểu được những giới hạn ». Dựa vào những biên bản của một hội nghị mới đây về các vấn đề hôn nhân, Đức Giáo Hoàng đã chào mừng công việc của các nhà thần học « đã cố gắng tiến bộ trong giáo lý, nhưng trên chiều hướng giáo hội chứ không phải bên ngoài ». Sau đó, ngài đã nhắc lại, « Huấn Quyền » sẽ phán quyết.

« Một Hội Thánh mà không triển khai tư tưởng của mình trong chiều hướng giáo hội là một Hội Thánh thụt lùi », Đức Giáo Hoàng nói tiếp, bởi vì Hội Thành đó bị mất gốc rễ. « Truyền thống chính là gốc rễ của cảm hứng để tiến tới trong Hội Thánh », nó « luôn là cởi mở, như những rễ sâu của cây cối và cây cối lớn lên như thế ».  

Sau đây là câu hỏi của nữ ký giả Claire Giangravé (Religion News Service), và câu trả lời của Đức Giáo Hoàng :

Nhiều người công giáo ; nhưng cũng có nhiều nhà thần học, tin rằng một sự triển khai là cần thiết trong giáo lý của Hội Thánh về những sản phẩm chống thụ thai. Có vẻ như vị tiền nhiệm của ngài, ĐGH Gioan Phaolô I, cũng đã nghĩ rằng có lẽ cần thiết phải tái xét sự cấm đoán hoàn toàn. Ngài nghĩ sao, nghĩa là tóm lại : ngài có mở ra cho một sự tái thẩm định trên chiều hướng này không ? hay là liệu có một khả năng cho một cặp vợ chồng cân nhắc các cách chống thụ thai không ?

Tôi hiểu rồi, đó là cái gì rất nhất thời. Nên biết rằng giáo lý, luân lý luôn là trên con đường phát triển, nhưng là một sự phát triển đồng hướng. Để biểu lộ một cách rõ ràng, tôi tin rằng tôi đã nói về chuyện này trong những dịp khác ở đây, về sự phát triển của một vấn đề luân lý, một sự phát triển thần học có thể nói như vậy, hay phát triển giáo lý, có một quy luật vốn rất rõ ràng và mang tính soi sáng : đó là điều mà ông Vincent de Lérins, một người Pháp, vào thế kỷ thứ V.

Ông nói rằng, để tiến bộ, để phát triển, học thuyết đích thực không thể yên tĩnh, nó phát triển ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate. Đó nghĩa là nó phát triển với thời gian, nở rộng ra và thăng hoa và trở nên vững mạnh hơn, nhưng luôn tiến triển. Chính vì lý do này mà bổn phận của các nhà thần học là sự nghiên cứu, sự suy nghĩ thần học. Người ta không thể làm thần học với một chữ « không » trước mình. Và rồi, đó là Huấn Quyền sẽ nói : « Không, bạn đi quá xa, bạn hãy trở lại ». Nhưng sự phát triển thần học phải cởi mở, các thần học gia có mặt cho chuyện này. Và Huấn Quyền phải hỗ trợ để hiểu rõ các giới hạn.

Về vấn đề các biện pháp tránh thụ thai, tôi biết rằng một tài liệu đã được xuất bản về chủ đề này và về các vấn đề khác thuộc hôn nhân. Đó là những biên bản của một hội nghị, và trong hội nghị, đã có những « bài thuyết trình », rồi sau đó họ thảo luận với nhau và họ đưa ra những đề nghị. Chúng ta cần phải minh bạch : những người đã tham dự hội nghị này đã làm bổn phận của họ, bởi vì họ đã tìm cách tiến triển trong học thuyết, nhưng trong một hướng giáo hội, không phải bên ngoài, như tôi đã nói về vấn đề quy luật Vincent de Lérins. Sau đó, Huấn Quyền sẽ tuyên bố : « Được ! tốt » – « Không được, không tốt ».

Nhưng có nhiều điều đã được đặt lại thành vấn đề. Chẳng hạn, hãy nghĩ về vũ khí nguyên tử : ngày hôm nay, tôi đã chính thức tuyên bố rằng việc sử dụng và sở hữu vũ khí nguyên tử là vô luân lý. Hãy thử suy nghĩ về án tử hình : trước đây, án tử hình là phải… Bây giờ, tôi có thể nói rằng chúng ta đã không xa với sự vô luân lý, bởi vì ý thức luân lý đã phát triển tốt.

Để rõ ràng : khi mà giáo lý hay luân lý phát triển, thì tốt, nhưng trong hướng này, với ba quy luật của Vincent de Lérins. Tôi tin rằng rất rõ ràng : một Hội Thánh mà không phát triển tư tưởng của mình trên hướng giáo hội là một Hội Thánh thụt lùi. Và đó là vấn đề của ngày hôm nay, của tất cả những người tự nhận là « truyền thống ». Không, họ không phải là truyền thống, họ là những người « thụt lùi », họ lùi lại, không có gốc rễ. Điều đó luôn đã xẩy ra trong thế kỷ trước, điều đó đã xẩy ra như thế. Và « chủ nghĩa thụt lùi » là một tội lỗi, bởi vì người ta không tiến lên với Hội Thánh. Trái lại, truyền thống – như có ai đó đã nói, tôi nghĩ tôi đã nói trong một trong những bài diễn văn của tôi -, truyền thống là đức tin sống động của những người chết. Trái lại, đối với những « người thụt lùi chủ nghĩa », đó là đức tin chết của những người đang sống. Truyền thống chính là cỗi rễ của sự cảm hứng để thăng tiến trong Hội Thánh. Và đó luôn là thẳng đứng. « Chủ nghĩa thụt lùi », đó là sự lùi bước, đó là luôn khép kín. Quan trọng là phải hiểu rõ vai trò của truyền thống, vốn là luôn luôn rộng mở, cũng như gốc rễ của cây cối và cây cối lớn lên như thế… Một nhạc sĩ đã có một câu rất hay, Gustav Mahler đã nói : truyền thống trên ý nghĩa này là sự bảo đảm cho tương lai, đó là sự bảo đảm, không phải là một vật của viện bảo tàng. Nếu bạn quan niệm truyền thống khép kín, đó không phải là truyền thống Kitô giáo. Đó luôn là nhựa của rễ cây thúc đẩy bạn thăng tiến, thăng tiến, thăng tiến… Bởi vậy, để trả lời câu hỏi của bạn, phải suy nghĩ và làm thăng tiến đức tin và luân lý, và bao lâu nó đi theo hướng của gốc rễ, của nhựa cây, mọi sự tốt lành. Với ba quy tắc của Vincent de Lérins, mà tôi đã đề cập.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Conférence de presse (7) : Le dogme «se développe avec le temps, toujours en progressant» – ZENIT – Francais

 31 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.