Bài Giáo Lý : một sự quyết định đúng « luôn dẫn đến niềm vui » (Toàn văn)

Chu kỳ bài giáo lý mới về sự « phân định »

SEPTEMBRE 01, 2022 18:09 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALE

Triều kiến chung ngày 31 tháng 8 năm 2022

« Lấy một quyết định tốt, một quyết định đúng, luôn dẫn bạn đến niềm vui sau cùng này », « niềm vui của người đã tìm thấy Chúa », ĐGH Phanxicô đã tuyên bố trước đông đảo khách hành hương và tín hữu của nước Ý và trên toàn thế giới, tụ tập tại Đại Thính Đường Phaolô VI trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 31/8/2022 này.

Trong bài diễn văn của ngài bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng đã bắt đầu một chu kỳ mới các bài giáo lý về biện phân (phân định), ngài đã tập trung bài suy ngẫm của ngài trên câu hỏi : « Phân định có nghĩa là gì ? ». Lấy cảm hứng từ bài Phúc Âm của thánh Mátthêu (13, 44.47-48) trong đó Chúa Giêsu so sánh Nước Trời với một kho báu được chôn dấu trong một cánh đồng hay với một người buôn bán ngọc quý, Đức Giáo Hoàng nhắc tới sự quan trọng của phân định trong các quyết định của đời sống hàng ngày.

Sự phân định được trình bầy như một sự « thực hành của trí tuệ », « của giám định và của ý chí » để thực hiện một sự chọn lựa tốt, nó « cũng bao hàm những tình cảm », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh : « có lẽ phải chịu đựng một chút không chắc chắn trên quy trình, suy nghĩ, tìm kiếm, nhưng rốt cuộc, quyết định đúng mang lại cho bạn sự vui mừng », đó là « niềm vui của người đã tìm thấy Chúa ». Quả vậy, « trong một quyết định tốt, đúng, thánh ý của Thiên Chúa gặp gỡ ý muốn của chúng ta ».  

Đức Giáo Hoàng cũng nêu vấn đề tự do : « chúng ta không tìm thấy trước mặt chúng ta được gói gọn, cuộc sống mà chúng ta phải sống », ngài nói, nhưng « Người liên tục mời gọi chúng ta phải quyết định cuộc sống của mình », phải « đánh giá và chọn lựa » : Người đã tạo dựng nên chúng ta được tự do và Người muốn rằng chúng ta thực thi quyền tự do của chúng ta. Chính vì thế mà phân định có yêu cầu cao ».

Sau bản tóm tắt bài giáo lý của ngài trong các ngôn ngữ khác nhau, Đức Giáo Hoàng đã chào mừng đặc biệt các tín hữu hiện diện. Rồi ngài đã đưa ra một lời kêu gọi cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Công Trình Tạo Dựng, sẽ được cử hành ngày thứ năm 01/9/2022, cũng như cho những biến cố bạo lực trong những ngày qua tại Bagdad. Cuộc triều kiến chung đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành Tòa Thánh.

Sau đây là bản dịch toàn văn bài giáo lý từ tiếng Ý.

Bài giáo lý của ĐGH Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

Thân chào quý anh chị em !

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một chuỗi bài giáo lý mới : chúng ta đã kết thúc các bài giáo lý về tuổi già ; bây giờ chúng ta bắt đầu một chu kỳ mới về đề tài phân định. Phân định là một hành động liên quan đến mọi người, bởi vì những lựa chọn là một khía cạnh căn bản của đời sống. Phân định những lựa chọn của mình. Người ta chọn một món ăn, một y phục, một hành trình học vấn, một công việc làm, một quan hệ. Trong mọi thứ đó, một dự án cuộc sống sẽ được cụ thể hóa và đó cũng là quan hệ với Thiên Chúa được cụ thể hóa.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói về phân định với những hình ảnh rút ra từ cuộc sống đời  thường ; thí dụ, Người mô tả những ngư dân chọn lựa cá tốt và vứt bỏ những cá xấu ; hay người buôn bán biết phân biệt giữa đám ngọc trai viên nào có giá trị. Hay là người nông dân cầy ruộng, chạm phải cái gì và khám phá ra đó là một kho báu (x. Mt 13, 44-45).

Với sự soi sáng của những thí dụ này, sự phân định thể hiện như một thực hành của trí tuệ, và cũng là của giám địnhcủa ý chí, để nắm bắt được thời điểm thuận lợi : đó là những điều kiện để thực hiện một sự chọn lựa tốt. Phải có trí tuệ, có sự giám định và cũng phải có ý chí để có lựa chọn tốt. Và điều đó cũng thể hiện một sự trả giá để sự phân định có thể trở thành có hiệu quả. Để hành nghề tốt hơn, người đánh cá phải tính đến sự mệt mỏi của mình, đến những đêm dài trên biển, và đến sự kiện người đó sẽ phải loại một phần mẻ lưới của mình, chấp nhận một sự mất mát lợi nhuận vì lợi ích của những người mà mẻ lưới này được dành cho. Người buôn ngọc trai cũng không ngần ngại chi ra tất cả để mua viên ngọc quý ; và người nông dân đã vấp vào một kho báu cũng làm như thế. Có những cảnh huống bất ngờ, không được dự trù trước, trong đó căn bản là phải nhận biết tầm quan trọng và tính cấp bách phải có một quyết định. Mỗi người đều phải đưa ra quyết định ; không ai có thể quyết định thay mình cả. Ở một điểm nào đó, những người trưởng thành, tự do, có thể hỏi ý kiến, có thể suy nghĩ, nhưng quyết định là thuộc về người đó ; không thể nói : « Tôi mất cái đó, bởi vì đó là chồng tôi đã quyết định, đó là vợ tôi đã quyết định, đó là anh tôi đã quyết định ». Không ! Chính là bạn phải quyết định, mỗi người trong chúng ta phải quyết định và bởi vậy, quan trọng là phải biết phân định : để có quyết định đúng, cần thiết là phải biết phân định.

Phúc âm gợi ý một khía cạnh khác quan trọng của phân định : nó kéo theo tình cảm. Người đã tìm thấy kho báu không cảm thấy khó khăn để bán tất cả, niềm vui của ông ta rất lớn (x. Mt 13,44). Thuật ngữ được dùng bởi thánh sử gia Mátthêu cho thấy một niềm vui rất là đặc biệt, mà không một thực tại con người nào có thể cống hiến ; và quả vậy, nó trở lại trong ít lần rất hiếm hoi trong những đoạn khác của Phúc Âm, nó đưa tất cả mọi người đến gặp gỡ với Thiên Chúa. Đó là niềm vui của các chiêm tinh gia sau một cuộc hành trình dài và mệt mỏi, các ngài đã nhìn thấy lại ngôi sao (x. Mt 2,10) ; niềm vui, đó là niềm vui của các phụ nữ lúc các bà trở về từ ngôi mộ trống rỗng sau khi nghe lời thông báo phục sinh bởi thiên thần (x. Mt 28,8). Đó là niềm vui của người đã tìm được Chúa. Lấy một quyết định tốt đẹp, một quyết định đúng đắn, luôn dẫn bạn đến niềm vui sau cùng này ; có lẽ phải chịu đựng một chút không chắc chắn trên quy trình, suy nghĩ, tìm kiếm, nhưng rốt cuộc, quyết định đúng mang lại cho bạn sự vui mừng. 

Trong cuộc phán xét chung, Thiên Chúa sẽ làm một sự phân định – một sự phân định lớn – đối với chúng ta. Các hình ảnh của người nông dân, của người ngư dân và của người lái buôn là những thí dụ của những gì xẩy ra trong nước trời, một nước trời được thể hiện trong những hành động bình thường của cuộc sống, vốn đòi hỏi phải lấy lập trường. Bởi vậy, thật là rất quan trọng để biết phân định : những chọn lựa lớn phải nẩy sinh từ những hoàn cảnh, mới thấy như là thứ yếu, nhưng chúng tỏ ra là quyết định. Thí dụ, chúng ta hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông Anrê và ông Gioan với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ xuất phát từ một câu hỏi đơn giản « Thưa Rabbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ? – « Đến mà xem » (Ga 1,38-39), Chúa Giêsu phán. Một cuộc gặp gũi rất ngắn ngủi, nhưng đó là sự khởi đầu của một sự thay đổi, từng bước, sẽ đánh dấu cả cuộc đời của các ông. Trải qua nhiều  năm tháng, thánh sử gia đã tiếp tục nhớ tới cuộc gặp gỡ này, nó đã thay đổi ông mãi mãi, ông đã nhớ đến cả giờ giấc nữa : « lúc đó vào khoảng giờ thứ mười » (c.39) (khoảng 4 giờ chiều). Đó là giờ mà thời gian và đời đời đã gặp nhau trong cuộc đời của ông. Và trong một quyết định tốt, đúng, thánh ý của Thiên Chúa gặp ý muốn của chúng ta ; con đường hiện nay gặp gỡ đời đời. Lấy một quyết định đúng, sau một hành trình phân định, đó là làm cuộc gặp gỡ này : thời gian hữu hạn với đời đời.

Do đó : kiến thức, kinh nghiệm, tình cảm và ý chí : đó là một số những yếu tố cần thiết của phân định. Trong những bài giáo lý này, chúng ta sẽ thấy những yếu tố khác nữa cũng quan trọng không kém.

Như tôi đã nói, sự phân định bao hàm một sự mệt mỏi. Theo Thánh Kinh, chúng ta không tìm thấy trước mặt chúng ta được gói gọn cuộc sống mà chúng ta phải sống. Không ! Chúng ta liên tục phải quyết định cuộc sống của chúng ta, tùy theo những thực tế sẽ xuất hiện. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy đánh giá và hãy chọn lựa : Người tạo dựng nên chúng ta có tự do và Người muốn chúng ta thực thi quyền tự do của chúng ta. Chính vì thế mà phân định là đòi hỏi cao.

Chúng ta thường có kinh nghiệm này : chọn cái gì có vẻ tốt cho chúng ta và thực tế, không phải vậy. Hay nữa là biết rõ cái gì thực sự tốt cho chúng ta và lại không chọn nó. Khác với súc vật, con người có thể lầm lẫn, có thể không muốn chọn cho đúng và Thánh Kinh đã chỉ ra ngay từ những trang đầu. Thiên Chúa ban cho con người một huấn lệnh rõ ràng : nếu con muốn sống, nếu con muốn nếm trải cuộc sống, con hãy nhớ rằng con là một vật thụ tạo, rằng con không phải tiêu chuẩn của thiện và ác và rằng những lựa chọn mà con sẽ làm, sẽ có một hậu quả đối với con, đối với những người khác và đối với thế gian (x. St 2, 16-17) ; con có thể làm cho trái đất thành một khu vườn tuyệt đẹp hay con có thể làm cho nó thành một bãi sa mạc của sự chết. Một giáo huấn căn bản : không phải ngẫu nhiên mà đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Thiên Chúa và con người. Cuộc đối thoại là : Chúa ban sứ mạng, con phải làm điều này, điều kia ; và mỗi bước đi của mình, con người phải phân định xem phải lấy quyết định nào. Phân định là sự suy nghĩ này của tinh thần và của trái tim mà chúng ta phải làm trước khi lấy một quyết định.

Sự phân định là nặng nề nhưng không thể thiếu để sống. Nó cần là tôi phải biết mình, là tôi biết cái gì là tốt cho tôi ở đây và bây giờ. Nhất là nó đòi hỏi một mối quan hệ con cái với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha và Người không bỏ chúng ta một mình, Người luôn sẵn sàng khuyên bảo chúng ta, khuyến khích chúng ta và đón nhận chúng ta. Nhưng Người không bao giờ áp đặt ý muốn của Người. Tại sao ? Tại vì Người muốn được yêu mến mà Người không muốn bị người ta sợ hãi. Và Người cũng muốn rằng chúng ta là con cái của Người chứ không phải là nô lệ : các con cái tự do. Và người ta chỉ có thể sống tình yêu trong sự tự do. Để học cách sống, phải học cách yêu mến, và để như thế, cần thiết là phải phân định : tôi có thể làm gì bây giờ, trước sự đổi thay này ? Dù là dấu hiệu của nhiều tình yêu hơn, nhiều trưởng thành hơn trong tình yêu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh thần hướng dẫn chúng ta ! Chúng ta hãy khẩn cầu Người mỗi ngày, nhất là khi chúng ta phải làm một sự chọn lựa. Cảm ơn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse : une belle décision « conduit toujours à la joie » (Texte intégral) – ZENIT – Francais

 18 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.