Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng « Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình »

« Chúng ta đang sống trận đói hòa bình »

NOVEMBRE 21, 2022 17:34 MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 05/10/2022

« Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ! » : đó là lời kêu gọi của ĐGH Phanxicô được đưa ra vào cuối thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, được cử hành ngày 20/11/2022, tại Asti, ở vùng Bắc nước Ý. « Thời đại của chúng ta trải nghiệm một trận đói Hòa Bình, Đức Giáo Hoàng nhận xét : chúng ta đang sống trận đói hòa bình ».

Ngài đã mời gọi hãy cầu nguyện cho « nhiều nơi trên thế giới đang là mồi ngon của chiến tranh, đặc biệt là cho Ukraina đang bị đọa đầy »

Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cho « những gia đình các nạn nhân của trận hỏa hoạn trầm trọng đã xẩy ra trong những ngày gần đây trong một trại tỵ nạn ở Gaza, Palestina, trong đó nhiều trẻ em cũng đã bị chết ». « Cầu xin Chúa đón nhận vào Nước Trời những kẻ đã mất mạng và an ủi dân tộc này đã bị nhiều thử thách trong những tháng năm tranh chấp », Đức Giáo Hoàng đã cầu xin.

Khi kết luận, ngài đã cầu khẩn « Nữ Vương Hòa Bình, Đức Mẹ Maria », mà giáo đường Asti đã được hiến dâng cho Mẹ và là nơi ĐGH Phanxicô đã cử hành thánh lễ : « Tôi đã phó dâng cho Mẹ các gia đình của chúng ta, các bệnh nhận và mỗi người trong quý anh chị em, với những âu lo và những ý tốt mà quý anh chị em đã mang trong lòng », ngài nói.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Appel du pape : « Continuons à prier pour la paix ! »  – ZENIT – Francais

 12 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.