65 ngàn người đã viếng ĐGH Danh Dự Biển Đức XVI trong ngày viếng xác đầu tiên

Hàng ngàn người đã tới Đền Thánh Phêrô để chào vĩnh biệt ĐGH Biển Đức XVI

JANVIER 02, 2023 18:49 RÉDACTIONBENOÎT XVICITÉ DU VATICAN

Đoàn người đợi viếng di thể ĐGH Biển Đức XVI trong Đền Thánh Phêrô

Chưa tới 5 giờ sáng mà đã có những người đầu tiên đứng xếp hàng gần Quảng Trường Thánh Phêrô. Giờ mở cửa Đền Thánh chính thức được ấn định là 9 giờ. Đây không phải là giờ quen thuộc, nhưng sự kiện là Đền Thánh chứa di thể của ĐGH Biển Đức XVI đã thay đổi không chỉ giờ giấc mở cửa mà còn cả cách tiếp cận với Đền Thánh nữa.

Ngày từ 7 giờ sáng, những hàng dài người xếp hàng ở các lối vào đều đông nghẹt. Vào buổi trưa, chúng trở thành ấn tượng. Từ 9 giờ, sau khi nhường chỗ cho những tín hữu muốn chào từ biệt với Đức Giáo Hoàng Danh Dự, hàng trăm người đã diễu hành rước linh cữu với nhịp độ chậm, với nhiều sự chân thành, trước vị đã là Giáo Hoàng thứ 265 của Hội Thánh công giáo trong vòng 8 năm.

Thủ tướng chính phủ Ý Đại Lợi và vị Nguyên Thủ nước Ý. Từ những giờ đầu tiên buổi sáng, vị thư ký riêng của ĐGH Biển Đức XVI, Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, cũng đã hiện diện và đã nhận những lời phân ưu nhân danh gia đình giáo hòang.

65 000 người đã đi qua Đền Thánh Phêrô để viếng ĐGH Biển Đức XVI, được đặt trước bàn thờ chính của Đền Thánh Phêrô, hôm thứ hai 02/01/2023. 

Dòng người đến viếng ĐGH Biển Đức XVI trong Đền Thánh Phêrô

Canh thức ĐGH Biển Đức XVI

Canh thức ĐGH Biển Đức XVI

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

65 000 personnes rendent visite à Benoît XVI durant la première journée de la veillée funèbre – ZENIT – Francais

 5 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.