Ngài Biển Đức XVI sẽ được an táng ở đâu ? Chúng tôi chỉ cho quý anh chị em chỗ đó tại Vatican

Chỗ của thánh Gioan Phaolô II đã được bỏ « trống » trong « Nghĩa trang các Giáo Hoàng » bây giờ sẽ được đặt di hài của Đức Biển Đức XVI

JANVIER 03, 2023 13:58 RÉDACTIONBENOÎT XVICITÉ DU VATICAN

Nghĩa trang các Đức Giáo Hoàng

(ZENIT News/Thành Vatican, ngày 02/01/2023)

Bản dịch từ tiếng Tây Ban Nha

« Nghĩa trang của các Đức Giáo Hoàng » nằm dưới tầng hầm của Đền Thánh Phêrô. Đây là một nơi công chúng có thể tiếp cận, thực chất, thường dùng làm lối ra của những khách tới viếng Đền Thánh Vatican. Danh hiệu xuất phát từ sự kiện đây là nơi có những hầm mộ của một số lớn các Đức Giáo Hoàng. Và chính cũng tại một trong những không gian đó mà năm 2005 đã được đặt di hài của thánh Gioan Phaolô II (ngài đã được di chuyển lên phần trên của Đền Thánh).

Chỗ mà thánh Gioan Phaolô II đã để « trống » trong « Nghĩa Trang Các Đức Giáo Hoàng » từ nay sẽ được đặt di hài của Ngài Biển Đức XVI.

Theo Phòng Báo Chí Tòa Thánh, vào cuối tang lễ, ngày 05/01/2023, người ta sẽ cử hành nghi thức công giáo Ultima Commendatio và Valedictio. Ngay sau đó, quan tài của Đức Giáo Hoàng Danh Dự sẽ được chuyển đến « Nghĩa Trang các Đức Giáo Hoàng » để được hạ huyệt.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Où Benoît XVI sera-t-il enterré ? Nous vous indiquons cette place au Vatican – ZENIT – Francais

 10 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.