Ba ân điển được ban cho các đạo sĩ : ơn kêu gọi, ơn phân định, ơn ngạc nhiên

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

JANVIER 06, 2023 15:47 PAPE FRANCOISANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 06 tháng 01 năm 2023

Thân chào và mừng lễ quý anh chị em !

Ngày hôm nay, nhân lễ Hiển Linh, bài Phúc Âm nói với chúng ta về các nhà Đạo Sĩ đã đến Bêlem, các ngài mở hộp của mình và dâng lên Chúa Giêsu vàng, nhũ hương và một dược (x. Mt 2,11). Các vị đạo sĩ từ Đông Phương nảy nổi tiếng vì những cống phẩm mà họ dâng tiến ; nhưng khi suy nghĩ về câu chuyện của họ, chúng ta có thể nói rằng các ông trước tiên đã nhận được ba món quà : ba tặng phẩm quý giá vốn cũng liên quan đến chúng ta. Các ông đã dâng hiến vàng rồng, nhũ hương và một dược, nhưng ba món quà mà các ông đã nhận được là những gì ?

Ơn kêu gọi

Ơn đầu là ơn kêu gọi. Các Đạo Sĩ đã không linh cảm ơn đó vì đọc được Sách Thánh hay được thấy các thiên sứ, mà bằng cách nghiên cứu tinh tú. Điều này nói với chúng ta điều gì quan trọng : Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thông qua những khát vọng lớn lao nhất của chúng ta và những ước muốn lớn nhất của chúng ta. Các đạo sĩ đã để mình được làm ngạc nhiên và xáo trộn bởi sự mới mẻ của ngôi sao và đã lên đường hướng tới điều mà các ông đã không biết. Có học thức và khôn ngoan, các ông ngày càng bị quyến rũ bởi những gì các ông không biết hơn là những gì các ông biết. Các ông cảm thấy được kêu gọi đi xa hơn nữa. Điều này cũng quan trọng đối với chúng ta : chúng ta được kêu gọi đừng tự mãn, mà hãy đi tìm Chúa bằng cách ra khỏi những vùng tiện nghi của chúng ta, bằng cách bước đi đến với Người và những người khác, bằng cách chúng ta dìm mình trong thực tế. Bởi vì Thiên Chúa kêu gọi mỗi ngày, ở đây và bây giờ. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta, mỗi người trong chúng ta, tất cả mọi ngày. Người kêu gọi chúng ta ở đây và Người kêu gọi chúng ta ngay bây giờ. Người kêu gọi chúng ta trong thế giới của chúng ta.

Ơn phân định

Sau đó, các Đạo Sĩ nói với chúng ta về một ơn thứ nhì : sự phân định. Vì các ông đi tìm một vị vua ra đời, các ông đã tới Giêrusalem để bầy tỏ với vua Hêrôđê, ông này vốn là một người tham quyền cố vị và muốn sử dụng các ông để thủ tiêu Hài Nhi Cứu Thế. Nhưng các Đạo Sĩ đã không để bị Hêrôđê lừa mình. Các ông biết phân biệt giữa mục đích chuyến đi và những cám dỗ mà các ông sẽ gặp trên đường. Các ông rời hoàng cung của Hêrôđê, và chú ý vào những dấu chỉ của Thiên Chúa, các ông đã không quay lại chỗ đó nữa, nhưng trở về bằng một con đường khác (x. c.12). Thưa quý anh chị em, thật là rất quan trọng phải phân biệt mục đích của cuộc đời với những cám dỗ trên đường đi ! Biết từ chối những gì quyến rũ, và đưa dẫn đến con đường sai trái, để hiểu được và chọn lấy những con đường của Thiên Chúa ! Sự phân định là một ơn trọng đại, và đừng bao giờ mệt mỏi mà không cầu xin ơn này trong cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin ơn này ! Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con khả năng phân định điều gì tốt lành với những điều gì xấu xa, điều gì tốt hơn và điều gì không tốt.

Ơn ngạc nhiên

Sau cùng, các Đạo Sĩ nói với chúng ta về ơn thứ ba : sự ngạc nhiên. Sau một hành trình dài, những con người thuộc giới thượng lưu xã hội này tìm thấy sự gì ? Một trẻ sơ sinh với bà mẹ của bé (x. c.11) : một cảnh tượng quả là dịu hiền, nhưng không đáng ngạc nhiên ! Các ông không thấy các thiên thần như những người chăn cừu, nhưng các ông đã gặp được Thiên Chúa trong cảnh khó nghèo. Có lẽ các ông đã trông đợi một Đấng Mêsia uy quyền và kỳ diệu, và các ông đã tìm thấy một trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, các ông đã không nghĩ rằng mình nhầm lẫn, các ông biết nhận ra Người. Các ông đón nhận sự ngạc nhiên từ Thiên Chúa và đã trải nghiệm cuộc gặp gỡ của các ông với Người trong sự ngạc nhiên thán phục, và đã sấp mình thờ lạy Người : trong sự nhỏ bé, các ông đã nhận ra dung nhan của Thiên Chúa.

Trên mặt con người mà nói, tất cả chúng ta thường có xu hướng đi tìm sự vĩ đại, nhưng phải là một ân điển mới biết làm thế nào thực sự tìm được nó : biết tìm sự vĩ đại trong sự nhỏ bé mà Thiên Chúa rất ưa. Bởi vì như thế mà người ta gặp được Chúa : trong sự khiêm hạ, trong sự thinh lặng, trong sự tôn thờ, trong những người bé mọn và nghèo khó.

Thưa quý anh chị em, chúng ta tất cả đều được kêu gọi – ơn đầu tiên, ơn kêu gọi – bởi Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều có thể phân định – ơn thứ nhì, phân định – sự hiện diện của Người, tất cả chúng ta có thể trải nghiệm những sự ngạc nhiên của Người – ơn thứ ba, sự ngạc nhiên. Ngày hôm nay, rất nên nhớ lại những ơn này : ơn gọi, phân định, ngạc nhiên, những ơn này mà chúng ta đã nhận được : nên nhớ lại cái lúc mà chúng ta cảm thấy một sự kêu gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta ; hay cái lúc mà, có lẽ sau nhiều nỗ lực, chúng ta đã có khả năng phân định tiếng nói của Người ; hoặc là, nghĩ tới sự ngạc nhiên không thể quên được mà Người đã dành cho chúng ta, bằng cách làm chúng ta ngạc nhiên. Cầu xin Đức Trinh Nữ phù giúp chúng ta nhớ lại và yêu mến những ơn phúc mà chúng ta đã nhận được.

Nguồn : Phòng báo chí Tòa Thánh/Zenit

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Les trois dons faits aux mages : l’appel, le discernement, la surprise – ZENIT – Francais

 5 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.