Phụ nữ tại Vatican – bản tổng kết 10 năm triều đại Phanxicô

Họ ngày càng đông và được trao nhiều trách nhiệm hơn

MARS 08, 2023 19:33 RÉDACTIONPAPE FRANÇOISROME

Sơ Nathalie Becquart

Con số phụ nữ làm việc tại Vatican, và con số các bà giữ các chức vụ lãnh đạo đã gia tăng rõ rệt trong 10 năm đầu của triều đại ĐGH Phanxicô, theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Vatican News với những giới chức hữu quan của Vatican.

Hôm thứ tư 08 tháng 3 năm 2023, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, trang Vatican News đã cống hiến một bức tranh tổng thể về sự hiện diện của phục nữ làm việc tại Vatican, sau 10 năm của triều đại ĐGH Phanxicô. Ngày hôm nay, con số các phụ nữ hiện đang làm việc cho Đức Giáo Hoàng là 1165 bà, so với 846 bà vào năm 2013, một tỷ lệ phần trăm đã tăng từ 19,2% lên 23,4%.

Chỉ riêng trong Giáo Triều Rôma, hơn một nhân viên trên bốn là một phụ nữ – con số tuyệt đối là 814 người trên tổng số 3 110 người. 43% các bà trong Giáo Triều làm việc ở những vị trí thường đòi hỏi một bằng cấp đại học.

Các bà cũng đã vươn lên đến các vị trí lãnh đạo. Ngày hôm nay, tại Tòa Thánh có 5 phụ nữ đang giữ những chức vụ phó tổng thư ký và một bà giữ chức tổng thư ký. Được bổ nhiệm bởi Đức Giáo Hoàng, các bà là thành phần ban lãnh đạo cùng với tổng trưởng.

Chính trong Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện mà năm 2021, lần đầu tiên, ĐGH Phanxicô đã bổ nhiệm một nữ tu làm tổng thư ký, nhiệm sở cao nhất chưa bao giờ được giao cho một phụ nữ tại Tòa Thánh.

Các phụ nữ phó tổng thư ký là các bà được bổ nhiệm đến các Bộ về tu sĩ, về giáo dân, gia đình và sự sống (hai bà phó tổng thư ký), về văn hóa và giáo dục, và sau cùng là tại Quốc Vụ Viện.

Tòa Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng Các Giám Mục cũng có một phụ nữ phó tổng thư ký, nữ tu người Pháp Nathalie Becquart.

Về lịch sử, chính ĐGH Phaolô VI đã bổ nhiệm một phụ nữ phó tổng thư ký của Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân. ĐGH Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm một phụ nữ mới làm phó tổng thư ký Bộ tu sĩ.

« Dưới thời ĐGH Phanxicô, việc bổ nhiệm phụ nữ vào các chức lãnh đạo đã gia tăng, tuy rằng chỉ dưới 5% tất cả các vị trí lãnh đạo hiện nay mới được giao cho phụ nữ và, ngay bây giờ, chưa có người phụ nữ nào làm đến Tổng Trưởng, là chức vụ « số một » của một bộ phận của Giáo Triều. Tuy nhiên, Vatican News phân tích, « con đường đã được vạch ra : với Tông Hiến Praedicate Evangelium năm 2022, ĐGH Phanxicô đã cho phép trong tương lai, giáo dân, và trong đó có các phụ nữ, cũng có thể điều khiển một thánh bộ, nghĩa là trở thành tổng trưởng, một chức vị trước đây chỉ dành cho các Hồng Y và Tổng Giám Mục ». Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 vừa qua, đã được xác định, « ĐGH Phanxicô đã loan báo ý định bổ nhiệm người phụ nữ đầu tiên làm tổng trưởng trong một tương lai gần ».

Trong Thành Quốc Vatican, ĐGH Phanxicô đã bổ nhiệm hai phụ nữ vào những chức vị trách nhiệm : năm 2016, Bà Barbara Jatta, giám đốc các Viện Bảo Tàng của Vatican, và năm 2022, một nữ tu làm tổng thư ký của Chính Quyền Thành Quốc, vai trò thường được giao cho một giám mục.

Đức Giáo Hoàng cũng đã bổ nhiệm những phụ nữ khác vào các chức vị mà họ có thể « ảnh hưởng tới Vatican trong lúc vẫn giữ được tính độc lập của họ », thí dụ các nữ thành viên của các bộ phận giáo triều, những địa vị cho đến nay vẫn dành cho các Hộng Y và cho một số giám mục, với quyền biểu quyết trong các hội nghị khoáng đại.

Như vậy, năm 2019, ĐGH Phanxicô đã bổ nhiệm bẩy bà bề trên vào Bộ tu sĩ. Kể từ năm 2020, tám vị Hồng Y và bẩy giáo dân, trong đó có sáu phụ nữ, được đại diện trong Hội Đồng về kinh tế, vốn có 15 thành viên.

Năm 2022, ĐGH Phanxicô đã bổ nhiệm hai nữ tu và một nữ giáo dân vào Bộ Giám Mục, tại đây các bà tham gia vào tiến trình lựa chọn các giám mục cho Hội Thánh Hoàn Vũ cùng với các Đức Hồng Y và Giám Mục, vốn cũng như các bà, là những thành viên của thánh bộ.

Nếu ĐGH Phanxicô đã « tăng cường sự hiện diện, sự hiển thị và tầm ảnh hưởng » của các phụ nữ tại Vatican, Vatican News kết luận, ngài tuy thế đã cảnh báo chống lại rủi to « coi nhiệm vụ của các phụ nữ trong Hội Thánh và tại Vatican từ một quan điểm thuần túy chức năng ». Trong cuốn sách của ngài nhan đề là Chúng Ta Hãy Mơ Lại, ĐGH Phanxicô tuyên bố cầu mong « tạo ra những không gian trong đó phụ nữ có thể đảm nhận quyền lãnh đạo một cách cho phép họ định hình văn hóa và bảo đảm là họ được đánh giá cao, được tôn trọng và được công nhận.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Femmes au Vatican : bilan de 10 années de pontificat de François – ZENIT – Francais

 8 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.