Bài giáo lý bằng tiếng Pháp : « là tông đồ trong một Giáo Hội tông truyền »

Chúng ta hãy kiểm chứng « các thái độ, các lựa chọn và các quyết định của chúng ta »

MARS 15, 2023 18:22 MARINA DROUJININAAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

ĐGH Phanxicô giải thích « Làm ‘‘Tông Đồ’’ ngày hôm nay có nghĩa là gì » trong bài giáo lý

Tiếp tục chuỗi bài giáo lý « về niềm đam mê rao giảng Tin Mừng », ĐGH Phanxicô giải thích « làm ‘‘tông đồ’’ ngày hôm nay có nghĩa là gì ». Làm tông đồ « có nghĩa là được sai đi để làm sứ vụ và điều này cần phải có một ơn gọi » của Thiên Chúa, ngài nói với những người nói tiếng Pháp trong buổi triều kiến chung ngày hôm thứ tư 15/3/2023, trên Quảng Trường Thánh Phêrô. « Kinh nghiệm của nhóm Mười Hai » tông đồ và « sự làm chứng » của thánh Phaolô « ngày hôm nay vẫn còn chất vấn chúng ta để kiểm chứng những thái độ, những lựa chọn và những quyết định của chúng ta, bởi vì mọi sự tùy thuộc vào một ơn gọi nhưng không của Thiên Chúa và xứng đáng có một sự đáp trả nhưng không », Đức Giáo Hoàng khẳng định.

Ngài nhắc rằng, theo những giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II, « có một ơn gọi chung liên quan đến cả những người nhận được bí tích truyền chức thánh, những người tận hiến, lẫn những người tín hữu giáo dân ». « Ơn gọi này cho phép họ hoàn thành nhiệm vụ tông đồ của họ trong một Giáo Hội ».

Vào cuối buổi triều kiến, ĐGH Phanxicô đã chào mừng « thân mật những người nói tiếng Pháp, đặc biệt là những bạn trẻ đến từ trường trung học cấp ba và các trường trung học của Pháp, cũng như các khách hành hương của Trung Tâm Madeleine Daniélou ».

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi – « trong Mùa Chay này » – hãy cầu nguyện « cho tất cả các Kitô hữu để, trong một tinh thần hợp tác được đặt nền tảng đối thoại và sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người, họ có thể mang niềm hy vọng tới cho thế gian ngày hôm nay ».

« Cầu xin Thiên Chúa ban phép lành cho quý anh chị em ! », Đức Giáo Hoàng kết luận.

Bài Giáo Lý bằng tiếng Pháp

Quý anh chị em thân mến,

Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về niềm đam mê rao giảng Tin Mừng và, theo trường học của Công Đồng Vaticanô II, chúng ta tìm hiểu thêm về sự kiện làm « tông đồ » ngày hôm nay có nghĩa là gì. Chúng ta được kêu gọi làm tông đồ trong một Giáo Hội tông truyền. Làm tông đồ có nghĩa là được sai đi làm một sứ vụ và điều này cần có một ơn gọi. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã gọi đến với Người những ai mà Người muốn sai đi làm sứ vụ. Cũng như thế, thánh Phaolô tự nhận mình như đã được ơn gọi để làm tông đồ. Kinh nghiệm của nhóm Mười Hai và sự làm chứng của thánh Phaolô ngày hôm nay vẫn còn chất vấn chúng ta là hãy kiểm chứng thái độ, sự lựa chọn và những quyết định của chúng ta, bởi vì tất cả tùy thuộc vào một ơn gọi nhưng không của Thiên Chúa và xứng đáng có được một sự đáp trả nhưng không. Theo Công Đồng, có một ơn gọi chung vừa liên quan đến những người đã nhận được bí tích truyền chức thánh, những người tận hiến, và mọi tín hữu giáo dân. Ơn gọi này cho phép hoàn thành nhiệm vụ tông đồ của họ trong lòng một Giáo Hội nơi có sự đa dạng các thừa tác vụ nhưng cũng có sự thống nhất về sứ vụ. Liên quan đến sự thống nhất của sứ vụ, sự đa dạng của các đặc sủng và những thừa tác vụ không được dẫn đến những thứ hạng đặc quyền, cũng không là lý do gây ra những bất bình đẳng trong Giáo Hội. tất cả mọi người đều bình đẳng về những gì liên quan đến phẩm giá và hành động chung để xây dựng Thân Thể của Chúa Kitô. Như thế, chúng ta được mời gọi hãy nghĩ lại những quan hệ của chúng ta để kiểm chứng phong cách mà chúng ta sống ơn gọi Rửa Tội của chúng ta, phong cách làm tông đồ của chúng ta trong một Giáo Hội tông truyền.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse en français : « être apôtres dans une Église apostolique » – ZENIT – Francais

 6 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.