Author Archives: MK

Ngày Martin Luther King – một giấc mơ « luôn mang tính thời sự » Đức Giáo Hoàng viết

Nỗ lực « hàng ngày để thực hiện giấc mơ đó » JANVIER 18, 2021 20:03 ANNE KURIAN-MONTABONE – PAPE FRANÇOIS Martin Luther King Giấc mơ của ngài Martin Luther King « luôn mang tính thời sự », Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày Martin Luther King – một giấc mơ « luôn mang tính thời sự » Đức Giáo Hoàng viết

Kinh Truyền Tin « Tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc sống của tôi »

Suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng (bản dịch toàn văn) JANVIER 17, 2021 13:58 ANNE KURIAN-MONTABONE – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 17 tháng 01 năm 2021 « Lời kêu gọi của Thiên Chúa là tình yêu, và người ta … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin « Tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc sống của tôi »

Spiritus Domini « một đất đai mầu mỡ cho sự phân định Giáo Hội »

Thông tri của Bộ Giáo Dân, Gia đình và Sự Sống JANVIER 16, 2021 21:06 RÉDACTION – ARCHIVES Phụ nữ trên Bục Giảng, Đền Thánh Phêrô Tự sắc Spiritus Domini của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho phép phụ nữ nhận … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Spiritus Domini « một đất đai mầu mỡ cho sự phân định Giáo Hội »

Việt Nam – Đức Cha Đỗ Văn Ngân được chỉ định giám mục giáo phận Xuân Lộc

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo từ nhiệm JANVIER 16, 2021 14:13 ANNE KURIAN-MONTABONE – NOMINATIONS, ROME Các giám mục Việt Nam triều kiến Ad Limina Ngày 16 tháng 01 nm 2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ định Đức Cha … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Việt Nam – Đức Cha Đỗ Văn Ngân được chỉ định giám mục giáo phận Xuân Lộc

Tuyên Thánh : Cha Charles de Foucault được phong thánh trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ?

Theo nguồn tin từ Brasil liên hệ với các Tiểu Đệ Chúa Giêsu JANVIER 15, 2021 16:23 RÉDACTION CAUSES DES SAINTS, ROME Chân phước Charles de Foucault Chân phước Charles de Foucault sẽ có thể được tuyên phong hiển thánh vào … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyên Thánh : Cha Charles de Foucault được phong thánh trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ?

Bài Giáo Lý – trong tương lai của thế giới luôn có những « kẻ bé mọn »

« Bằng cách ca ngợi, chúng ta được cứu độ » JANVIER 13, 2021 12:56 ANNE KURIAN-MONTABONE AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 13 tháng 01 năm 2021 « Trong tương lai của thế giới và trong những hy vọng của các … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý – trong tương lai của thế giới luôn có những « kẻ bé mọn »

Bài Giáo Lý tiếng Pháp – ngợi khen phải được làm « trong những lúc khó khăn »

« Phán đoán những thất bại cá nhân của chúng ta một cách khác » JANVIER 13, 2021 09:50 ANNE KURIAN-MONTABONE AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 13/01/2021 Cầu nguyện ngợi khen « phải được thực hiện nhất là trong những lúc … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý tiếng Pháp – ngợi khen phải được làm « trong những lúc khó khăn »

Phụng Vụ – các cuộc cử hành của Đức Giáo Hoàng đầu năm nay

Hai Thánh Lễ và buổi kinh chiều tại Đền Thánh Phaolô Ngoại Thành JANVIER 12, 2021 18:40 ANNE KURIAN-MONTABONE – PAPE FRANÇOIS, ROME Kinh Chiều tại Đền Thánh Phaolô Ngoại Thành, Sự thống nhất của các Kitô hữu Trong những tuần … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Phụng Vụ – các cuộc cử hành của Đức Giáo Hoàng đầu năm nay

Covid-19 – với Đức Giáo Hoàng chích ngừa là một bổn phận

Ngài phê phán « chủ nghĩa chối bỏ mang tính tự sát » JANVIER 11, 2021 18:29 ANNE KURIAN-MONTABONE – PAPE FRANÇOIS Tin tức truyền hình đài TG5 kênh số 5 của Ý « Trên mặt đạo đức, mọi người phải chích ngừa », … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Covid-19 – với Đức Giáo Hoàng chích ngừa là một bổn phận

‘‘Spiritus Domini’’ – Tự Sắc của Đức Giáo Hoàng cho phép phụ nữ trở thành « đọc sách và giúp lễ »

Một tu chính giáo luật Canon điều 230 § 1 (Bản dịch toàn văn) JANVIER 11, 2021 13:00 ANNE KURIAN-MONTABONE – PAPE FRANÇOIS, ROME Nhà Thánh Martha ngày 10/01/2021 Thông lệ được thiết lập trong Hội Thánh Latinh đã khẳng định rằng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở ‘‘Spiritus Domini’’ – Tự Sắc của Đức Giáo Hoàng cho phép phụ nữ trở thành « đọc sách và giúp lễ »