Nhà Thánh Martha « Bạn hãy tạ ơn Thiên Chúa nếu bạn tìm thấy tội lỗi của mình »

Đức Giáo Hoàng mời gọi hãy phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa

MARS 30, 2020 16:25 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 30/3/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi mỗi người hãy suy nghĩ về tội lỗi của mình, trong Thánh Lễ sáng ngày thứ hai 30/3/2020, trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha : « Bạn hãy tạ ơn Thiên Chúa nếu bạn tìm thấy tội lỗi mình », ngài nói, và « hãy cầu nguyện với lòng tin cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa « , « hãy cầu nguyện xin ơn tha thứ ».

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng hai bài đọc của ngày hôm nay dưói ánh sáng của Thánh Vịnh. Hai người phụ nữ, Suzane trong sách Đaniel, và người phụ nữ ngoại tình trong Phúc Âm thánh Gioan, « thất vọng trên mặt con người » và « cả hai đều bị kết án tử hình », đã trải nghiệm sự thật của Thánh Vịnh : « Dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng : Côn trượng Ngài bảo vệ, con vũng dạ an tâm ».

« Người phụ nữ đầu, Đức Giáo Hoàng giải thích, đã rõ ràng kêu cầu Thiên Chúa và Chúa can thiệp. Người thứ nhì, người đàn bà đáng thương, chị ta biết mình phạm tội, bị xỉ nhục trước toàn dân » ; « Phúc Âm không nói ra, nhưng chị ta chắc chắn đã cầu nguyện trong lòng chị, chị cầu xin sự cứu giúp ».

« Chúa đã làm gì với hai người này ? Người phụ nữ vô tội, Người cứu bà ta, Người trả công lý cho bà ta. Người phụ nữ tội lỗi, Người tha thứ cho chị ta ». Và Đức Giáo Hoàng kết luận : « Mỗi người trong chúng ta có tiểu sử riêng của mình », « có những tội lỗi riêng của mình », như thế, « mong rằng mỗi người trong chúng ta ; khi thấy Chúa Giêsu hành động trong hai trường hợp này, hãy phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được ban ra bằng tiếng Ý và chuyển biên bởi Radio Vatican.

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong bài Thánh Vịnh, chúng ta đã cầu nguyện « Chúa là mục tử chăn dắt tôi : tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi ; Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng : Côn trượng Ngài bảo vệ, con vũng dạ an tâm ».

Đó là điều hai người phụ nữ này trải nghiệm, mà chúng ta đã đọc câu chuyện trong hai Bài Đọc. Một người đàn bà vô tội, bị cáo gian, vu khống, và một người đàn bà tội lỗi. Cả hai ngời đều bị kết án tử hình. Người phụ nữ vô tội và người tội lỗi. Một Thượng Phụ của Hội Thánh  đã nhìn thấy trong hai người phụ nữ này một hình ảnh của Hội Thánh : thánh thiện nhưng với những con cái tội lỗi. Một thành ngữ đẹp tiếng latinh nói rằng : « Hội Thánh là casta meretrix », thánh thiện với con cái tội lỗi.

Hai người phụ nữ đều thất vọng, thất vọng trên mặt con người. Nhưng bà Suzanne tin cậy và Thiên Chúa. Cũng có hai nhóm người, đàn ông, cả hai đều gắn liền với việc phục vụ Hội Thánh : các quan tòa và các tiến sĩ Luật. Không phải là các giáo sĩ, nhưng các người này phục vụ Hội Thánh, tại tòa án và trong việc giảng dạy về Lề Luật. Khác nhau. Những người đầu, các ông tố cáo bà Suzanne, là những kẻ biến chất : quan tòa biến chất, hình ảnh biểu tượng trong lịch sử. Ngay cả trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhắc lại, trong dụ ngôn bà góa kiên trì, ông quan tòa bất chính không kính sợ Thiên Chúa và chẳng coi ai ra gì. Những kẻ biến chất. Các tiến sĩ Luật không biến chất nhưng đạo đức giả.

Hai người phụ nữ này : một người rơi vào tay bọn đạo đức giả và người kia vào tay bọn biến chất ; không có lối thoát. « Dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng : Côn trượng Ngài bảo vệ, con vũng dạ an tâm ». Hai người phụ nữ ở trong thung lũng âm u, hướng đến cái chết, chính đó là nơi các bà đi tới : một thung lũng âm u, dẫn đến cái chết. Bà đầu đã rõ ràng kêu cầu Thiên Chúa và Chúa can thiệp. Người thứ nhì, người đàn bà đáng thương, chị ta biết mình phạm tội, bị xỉ nhục trước toàn dân, – bởi vì dân đã hiện diện trong cả hai tình trạng – Phúc Âm không nói ra, nhưng chị ta chắc chắn đã cầu nguyện trong lòng chị, chị cầu xin sự cứu giúp.

Chúa đã làm gì với hai người đó ? Người phụ nữ vô tội, Người cứu bà ta, Người trả công lý cho bà ta. Người phụ nữ tội lỗi, Người tha thứ cho chị ta. Các tên quan tòa biến chất, Người xử phạt chúng ; những kẻ đạo đức giả, Người giúp họ xám hối và phán trước các dân : « Thật sao ? Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi », và họ đã bỏ đi hết người này đến người kía. Và ở đây, thánh Gioan tông đồ nói với một chút mỉa mai : « Nghe vậy, họ bỏ đi, hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi »

Người để cho họ một chút thời gian để xám hối ; Người không tha có những kẻ biến chất, chỉ vì kẻ biến chất không có khả năng cầu xin tha thứ, hắn còn đi xa hơn nữa. Hắn nản lòng, không, hắn không nản ; hắn không có khả năng. Sự biến chất đã lấy đi của hắn cả cái khả năng mà tất cả chúng ta đều có là xự xấu hổ, để cầu xin tha thứ. Không, kẻ biến chất tự tin vào chúng, hắn đi tới, hắn phá hủy, hắn khai thác người ta như người phụ nữ này, tất cả, tất cả… hắn đi tới. Hắn đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa.

Và với hai người phụ nữ, Chúa đã nhậm lời. Với bà Suzanne, Người giải thoát bà khỏi những tên biến chất, Người cho phép bà ta tiếp tục, và người đàn bà kia : « Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa ! ». Người để chị ta đi. Và điều này trước mặt dân chúng. Trong trường hợp thứ nhất, dân chúng ca ngợi Chúa : trong trường hợp thứ nhì, dân chúng học hỏi. Dân học được lòng thương xót của Thiên Chúa là gì.

Mỗi người trong chúng ta đều có tiểu sử của riêng mình. Mỗi người trong chúng ta đều có những tội lỗi của riêng mình. Và nếu không nhớ thì nên suy nghĩ một chút : bạn sẽ tìm thấy chúng. Bạn hãy tạ ơn Thiên Chúa nếu bản tìm ra chúng, bởi vì nếu nếu bạn không tìm ra chúng, bạn là một kẻ biến chất. Mỗi người trong chúng ta có tội lỗi riêng của mình. Chúng ta hãy nhìn Chúa thi hành công lý nhưng Người lại rất có lòng thương xót. Chúng ta đừng xấu hổ ở trong Hội Thánh : hãy xấu hổ là người tội lỗi. Hội Thánh là mẹ của mọi người, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì không bị biến chất, mà chỉ là những kẻ tội lỗi. Và mong rằng mỗi người chúng ta, khi nhìn Chúa Giêsu hành xử trong những trường hợp này, phó thác mình vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Người cầu nguyện, với lòng tin cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa, người cầu nguyện để có sự tha thứ. Bởi vì Thiên Chúa « dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Dẫu qua lũng âm u – thung lũng tội lỗi – con sợ gì nguy hiểm, vì có Chúa ở cùng : Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm ».

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-remercie-dieu-si-tu-trouves-tes-peches/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhà Thánh Martha « Bạn hãy tạ ơn Thiên Chúa nếu bạn tìm thấy tội lỗi của mình »

Kinh Truyền Tin « Có lòng tin giữa nước mắt »

« Câu trả lời của Thiên Chúa cho vấn đề sự chết là Chúa Giêsu » (bản dịch đẩy đủ)

MARS 29, 2020 14:07 ANITA BOURDINANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 29/3/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi « hãy có đức tin », « giữa nước mắt » và « hãy gần gũi những người đang chịu thử thách »

Đức Giáo Hoàng đã bình giảng đoạn Phúc Âm về sự sống lại của ông Lazarô, trước Kinh Truyền Tin buổi trưa ngày chúa nhật 19/3/2020, trong thư viện của dinh giáo hoàng ở Vatican.

Đức Giáo Hoàng đã bầy tỏ sự mong ước rằng « mỗi người trong chúng ta nên gần gũi với những người đang chịu thử thách, bằng cách trở nên đối với họ một phản ánh của tình yêu và của sự nhân ái từ Thiên Chúa, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự chết và thu được sự sống.

Đức Giáo Hoàng đã cho chúng ta quan sát rằng « câu trả lời của Thiên Chúa với vấn đề của sự chết chính là Chúa Giêsu » : « Thầy là sự sống lại và là sự sống … Anh em hãy có lòng tin ! Giữa nước mắt, anh em hãy tiếp tục có lòng tin, dù rằng sự chết dường như thắng thế. Hãy đem phiến đá ra khỏi lòng anh em ! Hãy để cho Lời Thiên Chúa mang lại sự sống ở đâu có sự chết ».

Theo Đức Giáo Hoàng, Chúa Kitô mời gọi các người chịu phép Rửa hãy bắt chước cuộc chiến đấu của Người vì sự sống : « Chúng ta đều được kêu gọi hãy lấy đi những phiến đá ra khỏi tất cả những gì có mùi vị của sự chết : thí dụ, sự đạo đức giả với nó đức tin phải sống, đó là sự chết ; sự gạt bỏ người nghèo ra ngoài lề xã hội, đó là sự chết. Chúa yêu cầu chúng ta đem những phiến đá đó đi ra khỏi lòng mình và lúc đó sự sống còn nở hoa chung quanh chúng ta ».

Sau Kinh Truyền Tin Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một lời kêu gọi cho hòa bình trên thế giới, và cho điều kiện sống trong các nhà tù trong thời gian đại dịch này.

Sau đó ngài đã đi tới văn phòng có cửa sổ trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô, không một bóng người, ngoại trừ viên cảnh sát Ý đi tuần trên đó -, để ban phép lành cho thành phố.

Sau đây là bản dịch nhanh bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được công bố bằng tiếng Ý

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm chúa nhật thứ năm Mùa Chay này là bài về sự sống lại của ông Lazarô (x. Ga 11,1-45). Ông Lazarô là em của hai bà Martha và Maria ; họ rất gần với Chúa Giêsu : khi Người tới Bêthani, ông Lazarô đã chết được bốn ngày rồi ; bà Marhta liền chạy ra đón Thầy và bà nói với Người : « Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết » (c. 21). Chúa Giêsu đáp : « Em chị sẽ sống lại » (c.23) ; và Người phán thêm : « Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống » (c.25). Chúa Giêsu tỏ ra như Chủ Tể của sự sống, Đấng có thể ban sự sống kể cả cho kẻ đã chết. Rồi bà Maria và nhiều người đến, tất cả đền nước mắt chan hòa, lúc đó Chúa Giêsu – Phúc Âm nói – « đã thổn thức trong lòng và […] liền khóc » (cc. 33.35). Với sự xúc động trong lòng, Người đi tới mộ, tạ ơn Cha Người đã luôn nhậm lời Người, mở mộ ra và kêu lớn tiếng : « Anh Lazarô, hãy ra khỏi mồ ! » (c.43). Và ông Lazarô đi ra « chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn » (c.44)

Ở đây, chúng ta đụng tay đươc tới thực tế Thiên Chúa là sự sống và Người ban sự sống, nhưng Người gánh lấy trên Người thảm trạng sự chết. Chúa Giêsu đã có thể tránh cái chết của bạn Người là ông Lazarô, nhưng Người đã muốn nhận lấy cho Người nỗi đau đớn của chúng ta vì cái chết của những thân nhân của chúng ta, và nhất là Người đã muốn chứng minh sự thống trị của Thiên Chúa trên sự chết. Trong đoạn Phúc Âm này, chúng ta thấy rằng đức tin của con người và sự toàn năng của Thiên Chúa, của tình yêu Thiên Chúa, được tìm kiếm và cuối cùng đã gặp gỡ. Đó như là một con đường kép : đức tin của con người và tính toàn năng của tình yêu Thiên Chúa đi tìm nhau và cuối cùng đã gặp được nhau. Chúng ta thấy được điều này trong tiếng kêu của bà Martha và Maria và của tất cả chúng ta cùng với các bà : « Nếu Thầy có ở đây !… ». Và câu trả lời của Thiên Chúa không phải là một bài diễn văn, không, câu trả lời của Thiên Chúa cho vấn đề sự chết chính là Chúa Giêsu : « Thầy là sự sống lại và là sự sống… Anh em hãy có lòng tin ! Giữa nước mắt, anh em hãy tiếp tục có lòng tin, kể cả nếu sự chết dường như thắng thế. Anh em hãy lấy đi phiến đá của tâm hồn anh em ! Anh em hãy để cho Lời Thiên Chúa mang lại sự sống ở nơi có sự chết.

Ngày hôm nay nữa, Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta « Anh em hãy mang đi phiến đá ». Thiên Chúa đã không tạo dựng chúng ta để cho nấm mộ, Người đã tạo dựng chúng ta cho sự sống, sống đẹp, sống tốt, sống vui. Nhưng « chính vì quỷ dữ mà cái chết đã xâm nhập thế gian » (Kn 2,24), Sách Khôn Ngoan đã nói, và Chúa Giêsu Kitô đã ngự đến để giải thoát chúng ta khỏi dây nhợ của nó.

Như thế, chúng ta được kêu gọi hãy mang những phiến đá ra khỏi tất cả những gì có mùi vị của sự chết : thí dụ, sự đạo đức giả mà đức tin phải sống với nó, đó là sự chết ; sự chỉ trích phá hoại người khác, đó là sự chết ; sự xúc phạm, vu khống, đó là sự chết ; sự gạt bỏ người nghèo ra ngoài lề xã hội, đó là sự chết. Chúa yêu cầu chúng ta đem những phiến đá đó đi ra khỏi lòng mình và lúc đó sự sống còn nở hoa chung quanh chúng ta. Đức Kitô là Đấng hằng sống và là Đấng đón nhận tâm hồn và gắn liền vào Người để tiếp cận với sự sống. Không có Đức Kitô, hay bên ngoài Đức Kitô, không những sự sống không hiện diện, mà người ta còn rơi lại vào sự chết.

Sự sống lại của ông Lazarô cũng là một dấu chỉ của sự tái sinh đã được thực hiện trong người tín hữu nhờ phép Rửa, với một sự tháp ghép đầy đủ vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Nhờ tác động và sức mạnh của Thánh Thần, người Kitô hữu là một người bước đi trong cuộc đời như một vật thụ tạo mới : một vật thụ tạo cho sự sống và đi tới sự sống.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta biết thương cảm như Con Giêsu của Mẹ, Chúa đã gánh lấy cho mình nỗi đau của chúng ta. Mong rằng mỗi người chúng ta gần gũi với những người đang chịu đựng thử thách, bằng cách trở thành cho họ một sự phản ánh của tình yêu và của lòng nhân ái từ Thiên Chúa, Đấng giải thoát chúng ta ra khỏi sự chết và làm cho sự sống chiến thắng.

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-que-chacun-soit-proche-de-ceux-qui-sont-dans-lepreuve-traduction-complete/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin « Có lòng tin giữa nước mắt »

Nhà Thánh Martha « Dù cho là chúa nhật nước mắt »

« Khóc với dân người đang đau khổ trong lúc này » (bản dịch đầy đủ)

MARS 29, 2020 08:42 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 29/3/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi hãy cầu xin, ngày chúa nhật 29/3/2020, ơn biết « khóc » với những người đau khổ và khóc lóc trong thời gian này vì trận đại dịch : « dù cho là chúa nhật nước mắt ».

Quả là trong ngày chúa nhật thứ năm Mùa Chay, bài Phúc Âm tường thuật sự sống lại của ông Lazarô và Chúa Giêsu, xúc động sâu xa trong lòng, đã khóc cái chết của bạn Người như thế nào.

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời cầu nguyện : « Lậy Chúa, xin cho con được khóc với Chúa, khóc với dân Chúa đang đau khổ trong lúc này ».

« Nhiều người khóc trong ngày hôm nay », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, ngài dâng Thánh Lễ của ngài chính là cho những người đang khóc vì trận đại dịch : « Và chúng ta, từ bàn thờ này, từ sự hy tế của Chúa Giêsu, từ Chúa Giêsu là Đấng đã không hổ thẹn khi khóc, chúng ta hãy cầu xin ơn được khóc ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường hay mời gọi hãy cầu xin « ơn nước mắt », quá nhiều đối với vị sáng lập dòng Tên, thánh Inhaxiô de Loyola (1492-1556), vào cuối đời ngài, như nhật ký của ngài đã chứng minh.

Năm 2013, Đức Giáo Hoàng còn đã lưu ý rằng « đôi khi trong cuộc đời chúng ta, nước mắt trở thành cặp mắt kiếng cho phép chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu ».

Sau đây là bản dịch nhanh bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được dọc bằng tiếng Ý và chuyển biên bởi Radio Vatican.
AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chúa Giêsu có các bạn bè. Người yêu thương mọi người, nhưng Người đã có những người bạn mà Người có một mối quan hệ đặc biệt, như người ta thường có với những bạn thân, thương mến hơn, tin tưởng hơn… Và rất nhiều lần, Người dừng chân trong nhà của các người anh em đó : Lazarô, Martha, Maria… Và Chúa Giêsu đã cảm thấy nỗi đau buồn vì bệnh tật và cái chết của bạn Người. Người ra mộ và Người thổn thức trong lòng và xao xuyến, Người hỏi : « Các người để xác anh ấy ở đâu ? » Và Chúa Giêsu đã bật khóc. Chúa Giêsu, là Thiên Chúa, những cũng là con người, đã khóc. Một lần khác, Phúc Âm kể lại rằng Chúa Giêsu đã khóc, khi Người khóc cho Giêrusalem. Và Chúa Giêsu khóc với biết bao nhân lành ! Người khóc từ trái tim, khóc với yêu thương, khóc với những người đang khóc. Những giọt nước mắt của Chúa Giêsu. Có thể Người đã khóc trong những lúc khác của cuộc sống – chúng ta không biết – ; chắc chắn trong Vườn Cây Dầu. Nhưng luôn luôn, Chúa Giêsu khóc vì yêu thương.

Người thổn thức trong lòng và xao xuyến, Người đã khóc. Biết bao lần chúng ta nghe trong Phúc Âm sự cảm động của Chúa Giêsu, với câu này được lập đi lập lại : « Thấy thế, Người động lòng thương xót ». Chúa Giêsu không thể thấy người ta mà không cảm thấy xót thương. Đôi mắt Người đi thẳng vào tim ; Chúa Giêsu nhìn bằng đôi mắt, nhưng Người cũng nhìn bằng trái tim và Người có khả năng khóc.

Ngày hôm nay, trước một thế giới đang đau khổ rất nhiều, trước bao con người đang chịu đựng những hậu quả của trận đại dịch này, tôi tự hỏi : tôi có khả năng khóc, như Chúa Giêsu chắc chắn Người đã khóc và như Chúa Giêsu bây giờ đang khóc không ? Trái tim tôi có giống trái tim của Chúa Giêsu không ? Và không biết nó có quá cứng rắn không ? (nếu nó như thế) tôi có khả năng nói, làm điều tốt, giúp đỡ, nhưng trái tim không có ở đó, và tôi không có khả năng để khóc, để cầu xin ơn này của Chúa : ‘‘Lậy Chúa, xin cho con được khóc với Chúa, cho con được khóc với dân Chúa đang đau khổ ở trong lúc này’’.

Nhiều người ngày hôm nay đang khóc. Và chúng ta, từ trên bàn thờ này, từ sự hy tế của Chúa Giêsu, từ Chúa Giêsu là Đấng đã không hổ thẹn khi khóc, chúng ta hãy cầu xin ơn biết khóc. Dù là khóc cho tất cả chúng ta, ngày hôm nay, vì là ngày chúa nhật của nước mắt

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-que-ce-soit-le-dimanche-des-larmes-traduction-complete/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhà Thánh Martha « Dù cho là chúa nhật nước mắt »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các cộng sự viên thân cận của ngài không ai bị nhiễm Covid-19

Sáu trường hợp coronavirus tại Vatican

MARS 28, 2020 19:06 ANITA BOURDIN PAPE FRANÇOISROME

Ông Matteo Bruni

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các cộng sự viên thân cận của ngài không ai bị nhiễm bởi con coronavirus, ông giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, thông báo trong một bản thông cáo báo chí, bằng tiếng Ý, hôm thứ bẩy 28/3/2020. Nhưng có 6 người đã bị lây nhiễm tại Vatican, ông nói thêm.

« Tôi muốn xác nhận rằng Đức Thánh Cha và các cộng sự viên thân cận nhất của ngài không ai bị liên hệ », ông cho biết.

Một trường hợp mới quả đã được tuyên bố tại Nhà Thánh Martha : « Trong những ngày gần đây, trong khuôn khổ những kiểm soát được thực hiện bởi Phòng Y tế và Vệ Sinh của Thành Quốc Vatican, đúng theo những chỉ thị về tình trạng khẩn trương coronavirus, một xét nghệm dương tính với Covid-19 đã được xác định : đó là một nhân viên của Phủ Quốc Vụ Khanh, cư trú tại Nhà Thánh Martha, người này đã có một vài triệu chứng, sau đó đã được đặt trong tình trạng cách ly ».

Ông Bruni xác định : « Cho đến bây giờ, những điều kiện sức khỏe của người này không đặc biệt nguy kịch, nhưng vì biện pháp thận trọng, người này đã đuợc nhập viện trong một bệnh viên của thành phố Rôma để theo dõi, với sự tiếp xúc chặt chẽ với các giới thẩm quyền của Phòng Y Tế và Vệ Sinh Vatican ».

Vatican cũng cho biết rằng « những biện pháp đã được áp dụng theo đúng những thủ tục y tế dự trù, liên quan đến việc khử trùng các phòng ốc, nơi làm việc và cả phòng cư ngụ của đương sự »

Các giới thẩm quyền về y tế của Vatican đã thực hiện thử nghiệm « trên những người có tiếp xúc gần » với người bệnh và « các kết quả đã được xác nhận » vừa là « không có những trường hợp dương tính khác giữa những người đang cư ngụ tại Nhà Thánh Martha », và « một trường hợp dương tính mới trong các nhân viên của Tòa Thánh có tiếp xúc gần hơn với người bệnh », cũng nguồn tin trên cho biết.

Vì thế, Vatican còn cho biết, « các biện pháp thích hợp đã được áp dụng » : « các biện pháp khử trùng và nhiều xét nghiệm đã được thực hiện, hơn 170 người trong các nhân viên của Tòa Thánh và những người cư ngụ tại Nhà Thánh Martha » và « những xét nghiệm cuối cùng đã cho kết quả âm tính ».

Như vậy, hiện nay, « những người bị nhiễm bởi Covid-19 trong các nhân viên của Tòa Thánh và các công dân của Thành Quốc Vatican hiện nay có 6 người »

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/ni-le-pape-francois-ni-ses-proches-collaborateurs-ne-sont-touches-par-le-covid-19/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các cộng sự viên thân cận của ngài không ai bị nhiễm Covid-19

Phép lành Urbi et Orbi – « Thời gian của chọn lọc »

« Lậy Chúa, tái định hướng con đường sự sống để đến với Người và với người khác » (bản dịch đầy đủ)

MARS 27, 2020 18:42 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Urbi et Orbi ngoại thường ngày 27/3/2020

« Lậy Chúa, xin Chúa chúc lành cho thế giới, xin ban sức khỏe cho thể xác và an ủi cho tâm hồn » : đó là lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào cuối một « buổi cầu nguyện bất thường trong giai đoạn đại dịch », trên thềm Đền Thánh Phêrô, ngày 27/3/2020, được truyền hình trực tiếp bằng streaming và trên Eurovision.

Đức Giáo Hoàng đã phân định tầm quan trọng của thời gian này, vốn là một « thời gian chọn lọc » cho mỗi người và toàn nhân loại. Đây là « tái định hướng con đường sự sống đến với Chúa, Lậy Chúa, và với người khác », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đích thân thông báo biến cố này vào giờ Kinh Truyền Tin hôm chúa nhật vừa qua, ngy 22/3/2020. Lễ nghi đã kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, vào lúc đêm xuống dưới trời mưa. Đức Giáo Hoàng đã đứng dưới mái che trên Quảng Trường Thánh Phêrô vắng người, bên cạnh ngài là vị trưởng lễ nghi phụng vụ giáo hoàng, Đức Cha Guido Marini.

Ở đầu đường Via della Conciliazione, quảng trường Piô XII, một vài người đã đến tham dự « thời gian cầu nguyện bất thường này trong thời kỳ đại dịch » và nhận phép lành Urbi et Orbi ngoại lệ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cúi mình trước ảnh tượng Đức Trinh Nữ Maria và trước Thánh Giá lớn, và, sau khi đọc Phúc Âm, ngài đã bình giảng đoạn Phúc Âm về trận bão lắng yên trong Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 4,35-40).

Đức Giáo Hoàng đã cho thấy tình hình nhân loại ở khúc giao điểm : « Một thời gian chọn lọc (…). Đây là thời gian để tái định hướng con đường sự sống đến với Chúa, lậy Chúa, và với người khác ».

Ngài đã tôn vinh – cũng như trong Thánh Lễ buổi sáng – những người sả thân cho người khác vào lúc này, với sự hiển nhiên rằng không có ai bỏ chạy một mình : « Và chúng ta có thể thấy nhiều bạn đồng hành gương mẫu đang, trong sự sợ hãi này, đã phản ứng bằng cách cống hiến mạng sống của mình. Đó là sức mạnh tác động của Thánh Thần được đổ xuống và được biến thành những sự tận tụy can đảm và đại lượng. Đó là sự sống của Thánh Thần có khả năng cứu chuộc, làm gia tăng giá trị và cho thấy cuộc đời chúng ta được đan kết và nâng đỡ bởi những con người bình thường, nhiều khi bị lãng quên, không hề xuất hiện trên trang nhất các nhật báo và tập san cũng không hề xuất hiện trong các cuộc diễn hành của màn trình diễn mới đây và, không nghi ngờ gi, ngày hôm nay đang viết lên những biến có mang tính quyết định của lịch sử chúng ta : các bác sĩ, các nam nữ y tá, các nhân viên siêu thị, các nhân viên bảo trì, những người cung cấp dịch vụ tại gia, những người giao hàng, các lực lượng an ninh trật tự, những người thiện nguyện, các linh mục, các nữ tu và biết bao người khác đã hiểu rằng không ai có thể tự cứu một mình được ».

« Cầu nguyện và phục vụ kín đáo : đó là những khí giới thắng lợi ! », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Đức Giáo Hoàng đã hiện đại hóa đoạn Phúc Âm và nói rằng : « Chúng ta đã bị bất ngờ bởi cơn bão bất chợt và dữ tợn. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mỏng giòn và mất phương hướng, nhưng đồng thời tất cả đều quan trọng và cần thiết, tất cả đều được kêu gọi cùng nhau chèo chống, tất cả đều cần động viên lẫn nhau ».

Ngài đã nhận thấy tác dụng của cơn khủng hoảng coronavirus này trên thế giới : « Bão tố bộc lộ tính mỏng giòn của chúng ta và cho thấy những sự an toàn giả tạo và hời hợt, qua đó chúng ta đã xây dựng những lịch trình, những dự án, những thói quen và những ưu tiên của chúng ta ».

Trái lại, đã vẽ ra một tình huynh đệ mới, Đức Giáo Hoàng đã ghi nhận : « Vẫn còn rõ rệt một lần nữa, sự thuộc về nhau (được chúc lành), trong đó chúng ta không thể rút ra được : sự kiện là anh em ».

Đức Giáo Hoàng đã dường như thú nhận những sai lầm và nhịp độ điên cuồng của thế giới cho đến cú hãm của sự cô lập : « Chúng con đã đi tới với hết tốc lực, cảm thấy mình mạnh mẽ và có khả năng trong mọi lãnh vực. Hám lợi, chúng con để mình bị thu hút bởi mọi thứ và choáng váng vì vội vã. Chúng con đã không dừng lại trước những lời kêu gọi của Chúa, chúng con đã không tỉnh thức trước những chiến tranh và những bất công ở tầm kích hành tinh, chúng con đã không nghe tiếng kêu của những người nghèo và hành tinh của chúng con đang lâm bệnh trầm trọng. Chúng con đã tiếp tục con đường của chúng con, không hề lay chuyển, cứ nghĩ rằng mình luôn lành mạnh trong một thế giới bệnh hoạn ».

Nhưng đồng thời, Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra một phương thuốc : « Lậy Chúa, Chúa đã gửi chúng con một lời kêu gọi, một lời kêu gọi đến với đức tin vốn không phải chỉ là tin rằng Chúa có thật, mà phải đi đến với Chúa và phó thác nơi Chúa ».

Vào cuối buổi cử hành, Đức Giáo Hoàng đã ban Phép Lành « Urbi et Orbi » kèm theo khả năng được nhận lãnh ơn toàn xá.

Cuộc cử hành này đã diễn ra trước sự hiện diện của thánh tượng Đức Maria « Cứu độ Dân Rôma » – được tôn sùng tại Nhà Thờ Đức Bà Cả – trước Mẹ, Đức Giáo Hoàng đã đến cầu nguyện hôm chúa nhật 15/3/2020, để nài xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria cho sự chấm dứt đại dịch.

Đức Giáo Hoàng cũng đã đến, cùng hôm chúa nhật 15/3, đường Via del Corso nơi nhà thờ San Macellino để cầu nguyện trước Thánh Giá lớn đã từng được kiệu đi trên đường phố Rôma năm 1522 để cầu xin chấm dứt trận dịch hạch lớn : từ đó Thánh Giá này được nổi tiếng là làm phép lạ. Thánh Giá đã được đặc biệt và cách ngoại lệ chuyển từ San Marcellino tới Vatican cho thời gian cầu nguyện thế giới này.

Thánh Thể đã được trưng trên một bàn thờ ở khoang trong của vương cung thánh đường của Vatican, và, sau suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng, đã có một kinh nguyện dưới hình thức kinh cầu : « chúng con thờ lậy Chúa, … chúng con tin, … lậy Chúa xin giải thoát chúng con,… lậy Chúa, xin cứu lấy chúng con, … lậy Chúa, xin an ủi chúng con, … xin Chúa ban hy vọng cho chúng con ».

Thông thường, Phép Lành Urbi et Orbi, trên thành phố Rôma và trên thế giới, được dành cho Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh, và nhân cuộc bầu cử tân giáo hoàng. Đặc biệt, Phép Lành dự trù, để nhận được ơn toàn xá, phải xưng tôi, rước lể bí tích, nhưng hiện nay, đối với hầu hết các tín hữu, chỉ có thể thi hành những điều đó cách « thiêng liêng ».

Trong lúc mà mưa vẫn rơi, trên lò than, nhũ hương vẫn bốc lên cùng với kinh nguyện.

Sau đây là bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đợc ban ra bằng tiếng Ý
AB

Thời gian cầu nguyện bất thường

Bài suy niệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Chiều xuống » (Mt 4,35). Bài Phúc Âm mà chúng ta đã nghe bắt đầu như thế. Từ nhiều tuần lễ nay, màn đêm dường như buông xuống. Những bóng tối dầy đặc bao phủ các quảng trường, các đường xá và các thành phố của chúng ta ; chúng đã cướp lấy sự sống của chúng ta bằng cách lấp đầy mọi thứ bằng một sự thinh lặng đinh tai váng óc và một sự hư không sầu não, làm tê liệt mọi thứ khi nó đi qua : cái đó cảm thấy được trong không khí, cái đó cảm nhận được trong các hành vi, các ánh mắt nói lên cái đó. Chúng ta ở trong sợ hãi và lạc lõng. Cũng như các môn đệ trong bài Phúc Âm, chúng ta đã bị bất ngờ bởi cơn bão bất chợt và dữ tợn. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mỏng giòn và mất phương hướng, nhưng đồng thời tất cả đều quan trọng và cần thiết, tất cả đều được kêu gọi cùng nhau chèo chống, tất cả đều cần động viên lẫn nhau. Trên con thuyền này… có tất cả chúng ta. Như các môn đệ này đồng thanh cùng nhau lên tiếng trong lo sợ : « Chúng ta chết đến nơi rồi » (c.38), chúng ta cũng vậy, chúng ta nhận thấy rằng chúng ta không thể đi xa hơn mỗi người một mình, mà chỉ có thể cùng nhau mà thôi.

Thật là dễ để tìm thấy chúng ta trong đoạn Phúc Âm này. Điều khó, chính là hiểu được cách hành xử của Chúa Giêsu. Trong lúc mà các môn đệ lo sợ và thất vọng theo lẽ tự nhiên, thì Người ở phía sau, ở cái nơi mà con thuyên sẽ chìm đầu tiên. Và Người làm gì ? Bất chấp ồn ào, Người ngủ một cách yên lành, tin tưởng và Cha Người – đó là lần đầu tiên trong Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngủ -. Rồi, khi Người thức dậy, sau khi bắt sóng yên biển lặng, Người phán với các môn đệ với giọng trách cứ : « Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? » (c.40).

Chúng ta hãy tìm hiểu. Sự thiếu đức tin của các môn đệ trái ngược với lòng tin tưởng của Chúa Giêsu như thế nào ? Các ông đã không ngừng tin nơi Người. Quả vậy, các ông kêu cầu Người. Nhưng chúng ta hãy coi các ông kêu cầu Người : « Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi,  Thầy chẳng lo gì sao ? » (c.38). Thầy chẳng lo gì sao : các ông nghĩ rằng Chúa Giêsu không quan tâm gì đến các ông, Người không lo gì đến các ông. Giữa chúng ta, trong gia đình chúng ta, một trong những đều làm đau nhất, chính là khi chúng ta nghe nói : « người ta không lo đến tôi sao ? ». Đó là một câu làm tổn thương và gây ra những bão tố trong lòng. Điều này cũng sẽ chạm đến Chúa Giêsu, vì Người, hơn ai hết, tha thiết với chúng ta. Quả vậy, mỗi lần được kêu cầu, Người cứu các môn đệ của người đang bị thất vọng.

Bão tố bộc lộ tính mỏng giòn của chúng ta và cho thấy những sự an toàn giả tạo và hời hợt, qua đó chúng ta đã xây dựng những lịch trình, những dự án, những thói quen và những ưu tiên của chúng ta. Nó cho chúng ta thấy chúng ta đã để say ngủ và bỏ rơi điều nuôi dưỡng, nâng đỡ và cho sức mạnh cho cuộc sống của chúng ta cũng như cộng đoàn của chúng ta như thế nào. Bão tố biểu lộ tất cả những ý định ‘‘gói ghém’’ và quên đi cái gì đã nuôi dưỡng linh hồn của các dân tộc chúng ta, tất cả những toan tính gây mê với những thói quen bề ngoài ‘‘mang tính cứu độ’’, không có khả năng kêu gọi cội rễ của chúng ta và gợi lên ký ức của những người cao niên của chúng ta, và như thế, làm mất đi của chúng ta sự đề kháng cần thiết để đối phó với nghịch cảnh.

Nhờ có cơn bão, mà đã rơi xuống mặt nạ của những sao chép qua đó chúng ta che dấu những ‘‘cái tôi’’ luôn bận tâm cho hình ảnh của mình ; và chỉ còn rõ rệt thêm một lần nữa, sự thuộc về nhau (được chúc lành), trong đó chúng ta không thể rút ra được : sự kiện là anh em.

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? ». Lậy Chúa, tối nay, Lời của Chúa đánh động và liên quan đến chúng con. Trong thế giới của chúng con, mà Chúa thương yêu hơn cả chúng con yêu thương nó, chúng con đã đi tới với hết tốc lực, cảm thấy mình mạnh mẽ và có khả năng trong mọi lãnh vực. Hám lợi, chúng con để mình bị thu hút bởi mọi thứ và choáng váng vì vội vã. Chúng con đã không dừng lại trước những lời kêu gọi của Chúa, chúng con đã không tỉnh thức trước những chiến tranh và những bất công ở tầm kích hành tinh, chúng con đã không nghe tiếng kêu của những người nghèo và hành tinh của chúng con đang lâm bệnh trầm trọng. Chúng con đã tiếp tục con đường của chúng con, không hề lay chuyển, cứ nghĩ rằng mình luôn lành mạnh trong một thế giới bệnh hoạn. Bây giờ, trong lúc chúng con đang trong cơn biển động, chúng con khẩn cầu Chúa : ‘‘Lậy Chúa, xin Chúa hãy thức dậy !’’.

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? ». Lạy Chúa, Chúa gửi tới chúng con một lời kêu gọi, một lời kêu gọi đến với đức tin vốn không phải chỉ là tin rằng Chúa có thật, mà phải đi đến với Chúa và phó thác nơi Chúa. Trong Mùa Chay này, lời kêu gọi khẩn thiết của Chúa vang lên : ‘‘Anh em hãi xám hối’’, « Các ngươi hãy hêt lòng trở về với Ta » (Go 2,12). Chúa mời gọi chúng con hãy nắm bắt thời gian này như là thời gian chọn lọc. Không phải là thời gian phán xét của Chúa, nhưng là thời gian phán đoán của chúng con : thời gian để chọn điều quan trọng và điều qua đi, để phân chia cái gì là cần thiết với cái gì không. Đó là thời gian để tái định hướng con đường sự sống đến với Chúa, Lậy Chúa, và đến với anh em. Và chúng ta có thể thấy nhiều bạn đồng hành gương mẫu đang, trong sự sợ hãi này, đã phản ứng bằng cách cống hiến mạng sống của mình. Đó là sức mạnh tác động của Thánh Thần được đổ xuống và được biến thành những sự tận tụy can đảm và đại lượng. Đó là sự sống của Thánh Thần có khả năng cứu chuộc, làm gia tăng giá trị và cho thấy cuộc đời chúng ta được đan kết và nâng đỡ bởi những con người bình thường, nhiều khi bị lãng quên, không hề xuất hiện trên trang nhất các nhật báo và tập san cũng không hề xuất hiện trong các cuộc diễn hành của màn trình diễn mới đây và, không nghi ngờ gi, ngày hôm nay đang viết lên những biến có mang tính quyết định của lịch sử chúng ta : các bác sĩ, các nam nữ y tá, các nhân viên siêu thị, các nhân viên bảo trì, những người cung cấp dịch vụ tại gia, những người giao hàng, các lực lượng an ninh trật tự, những người thiện nguyện, các linh mục, các nữ tu và biết bao ngưi khác đã hiểu rằng không ai có thể tự cứu một mình được.

Đứng trước sự đau khổ, trong đó được đo lường sự phát triển thực chất của các dân tộc chúng ta, chúng ta khám phá và trải nghiệm lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giêsu : « Để tất cả nên một » (Ga 17,21). Biết bao người đã chứng minh mỗi ngày sự kiên nhẫn và truyền hơi hy vọng, trong lúc thận trọng để không tạo ra sự kinh hoàng mà là sự liên đới trách nhiệm ! Biết bao ông cha, bà mẹ, các ông bà nội ngoại, các nhà giáo dục chỉ vẽ cho các con cái chúng ta, bằng những cử chỉ đơn giản hàng ngày, làm thế nào để đối đầu và vượt qua một cuộc khủng hoảng bằng cách tái thích nghi các thói quen, bằng cách ngước mắt lên và cầu nguyện ! Biết bao người cầu nguyện, tiến dâng và chuyển cầu cho sự thiện ích của tất cả mọi người. Cầu nguyện và kín đáo phục vụ : đó là những vũ khí chiến thắng của chúng ta.

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? ». Khởi đầu của đức tin, chính là biết rằng chúng ta cần được cứu độ. Chúng ta không phải là tự mãn ; một mình, chúng ta sẽ đắm thuyền : chúng ta cần đến Chúa, cũng như những người đi biển thời xưa cần các ngôi sao. Chúng ta hãy mời gọi Chúa Giêsu lên các con thuyền của cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho Người những sợ hãi của chúng ta, để Người có thể thắng chúng. Như các môn đệ, chúng ta sẽ thực nghiệm rằng với Người trên thuyền, chúng ta không sợ đắm thuyền. Bởi vì đây là sức mạnh của Thiên Chúa : hướng tới điều thiện tất cả những gì xẩy đến với chúng ta, kể cả những chuyện buồn. Người mang lại sự thanh thản trong các bão tố của chúng ta, bởi vì với Thiên Chúa, sự sống không bao giờ chết.

Chúa cật vấn chúng ta và, ở giữa cơn bão của chúng ta, Người mời gọi chúng ta hãy thức dậy và thúc đẩy sự liên đới và hy vọng có khả năng cho ta sự ổn định, nâng đỡ và cho ý nghĩa trong những giờ phút mà tất cả dường như đang chìm đắm này. Chúa thức dậy để đánh thức và làm sống lại đức tin phục sinh của chúng ta. Chúng ta có một mỏ neo : nhờ thánh giá, chúng ta đã được cứu độ. Chúng ta có một bánh lái : nhờ thánh giá, chúng ta đã được canh tân và được ôm ấp để không có gì, hay bất cứ ai có thể chia cắt chúng ta ra khỏi tình yêu cứu chuộc của Người. Trong sự cô lập nơi chúng ta đang chịu đựng sự thiếu thốn tình thương và những gặp gỡ, bằng cách trải nghiệm sự thiếu thốn của nhiều thứ, chúng ta hãy lắng nghe lần nữa lời loan báo cứu độ chúng ta ; Người đã sống lại và sống bên cạnh chúng ta. Chúa khuyên nhủ chúng ta từ trên cây thánh giá của Người hãy tìm lại sự sống đang chờ đợi chúng ta, hãy ngước nhìn tới những người đang cầu xin chúng ta, để thêm sức mạnh, để nhận biết và kích thích ân sủng đang ở trong chúng ta. Chúng ta đừng dập tắt tim đèn leo lét (x. Is 42,3) không bao giờ biến chất, và để cho ngọn lửa cháy lại niềm hy vọng.

Ôm lấy thánh giá, đó là tìm được can đảm ôm lấy tất cả những phật lòng của thời hiện tại, bằng cách bỏ đi một lúc nỗi khao khát của chúng ta về mọi quyền lực và của cải, để dành chỗ cho sự sáng tạo mà chỉ có Thánh Thần mới có thể khơi lên được. Đó là tìm được can đảm để mở ra những không gian trong đó tất cả mọi người có thể cảm thấy mình được gọi, và cho phép có những hình thức hiếu khách và tình huynh đệ mới cũng như là sự liên đới. Nhờ thánh giá, chúng ta đã được cứu để đón nhận hy vọng và cho phép nó tăng cường và nâng đỡ mọi biện pháp và mọi phương cách có thể giúp cho sự bảo tồn và lưu giữ chính chúng ta. Ôm lấy Chúa để ôm hy vọng, đó là sức mạnh của đức tin, có thể giải thoát khỏi sợ hãi và ban cho hy vọng.

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? ». Quý Anh Chị Em thân mến, từ nơi này, là nơi kể về đức tin, vững như đá, của thánh Phêrô, tôi muốn chiều nay phó thác tất cả Quý Anh Chị Em cho Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ, cứu độ của dân ngài, ngôi sao biển trong cơn bão táp. Mong rằng từ hàng trụ cột đang ôm lấy Rôma và thế giới, giáng xuống Quý Anh Chị Em, như một vòng tay ôm ấp an ủi, phép lành của Thiên Chúa.

Lậy Chúa, xin chúc lành cho thế giới, xin ban sức khỏe cho thể xác và sự an ủi cho tâm hồn.
Chúa ban cho chúng ta đừng sợ hãi.
Nhưng đức tin của chúng con yếu đuối và chúng co lo sợ.
Nhưng Chúa, Lậy Chúa, đừng bỏ con mặc cho bão táp.
Xin Chúa phán lại nữa « Đừng sợ » (Mt 28,5).
Và chúng con, với thánh Phêrô, ‘‘Mọi âu lo đã trút cả cho Người, vì Người chăm sóc chúng con (x. 1Pr 5,7).

Traduction officielle du Saint-Siège – Copyright Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/urbi-et-orbi-le-temps-du-choix-texte-complet/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Phép lành Urbi et Orbi – « Thời gian của chọn lọc »

Tuần Thánh với Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong Đền Thánh Phêrô và không có giáo dân

MARS 27, 2020 14:08 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISROME

Thánh giáo – Đền Thánh Phêrô

Trong tình trạng « bất thường », các biện pháp bất thường : Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành tất cả các biến cố của Tuần Thánh trong Đền Thánh Phêrô, và không có sự hiện diện của các tín hữu. Ba Ngày Thánh Phục Sinh « cô lập » vì đại dịch Coronavirus Covid-19.

Theo những dự định được cung cấp bởi Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích – sắc lệnh ngày 25/3/2020 – Tòa Thánh cung cấp nhật tu các lễ nghi phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, ngày 27/3/2020.

Ngày 05/4/2020, lúc 11 giờ
Chúa nhật Lễ Lá và Cuộc Thương Khó của Chúa
Tưởng nhớ cuộc nhập thành Giêrusalem của Chúa và Thánh Lễ.

Ngày 09/4/2020, lúc 18 giờ
Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa

Ngày 10/4/2020
Thú Sáu Tuần Thánh
18 giờ Cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa
21 giờ Chặng Đường Thánh Giá (Trên thềm trước Đền Thánh Phêrô chứ không tại đấu trường Colisê như truyền thống)

11/4/2020, 11 giờ
Chúa nhật Phục Sinh – Sự Sống lại của Chúa
Canh thức phục sinh trong đêm

12/4/2020, 11 giờ
Chúa Nhật Phục Sinh
Thánh Lễ trong ngày

Cuối Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng sẽ ban Phép Lành « Urbi et Orbi »

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit. 

https://fr.zenit.org/articles/la-semaine-sainte-avec-le-pape-francois/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuần Thánh với Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Diễn tiến phép lành Urbi et Orbi lúc 18 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2020

« Thời gian cầu nguyện đặc biệt trong thời kỳ đại dịch »

MARS 26, 2020 20:34 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha 26/3/2020

Việc chuẩn bị cho phép lành Urbi et Orbi ngoại lệ ngày thứ sáu 27/3/2020, sẽ bao gồm một thời gian lắng nghe Lời Thiên Chúa, một bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chầu phép lành Thánh Thể, trên thềm của Quảng Trường Thánh Phêrô, vắng người, nhưng được truyền trực tiếp trên những phương tiện truyền thông của Vatican và trên mạng kênh YouTube của Vatican. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đích thân thông báo vào giờ Kinh Truyền Tin hôm chúa nhật vừa qua, ngày 22/3/202. Cuộc cử hành sẽ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.

Một bản thông cáo của Tòa Thánh bằng tiếng Y, nhắc rằng « Đức Giáo Hoàng đã mời toàn thế giới tham dự cách thiêng liêng, qua các phương tiện truyền thông, để lắng nghe Lời Thiên Chúa, để dâng lên một lời khẩn cầu trong thời kỳ thử thách này và để thờ lậy Thánh Thể.

Thông cáo nói rõ : « Vào cuối cuộc cử hành, Đức Thánh Cha sẽ ban Phép Lành « Urbi et Orbi », kèm theo khả năng nhận lãnh được ơn toàn xá ».

« Thời gian cầu nguyện ngoại thường này trong thời kỳ đại dịch » sẽ kéo dài « khoảng 1 giờ », Tòa Thánh thông báo.

Thông cáo cũng thông báo sự hiện diện của một thánh tượng Đức Maria « Cứu độ Dân Rôma » – được sùng kính tại Thánh Đường Đức Bà Cả -, trước ảnh đó, Đức Giáo Hoàng đã đến cầu nguyện hôm chúa nhật 15/3/2020, để xin sự chuyển cầu của Đức Maria cho sự chấm dứt đại dịch.

Đức Giáo Hoàng cũng đã đến, hôm chúa nhật 15/3, trên đường Via del Corso, nhà thờ San Marcellino để cầu nguyện trước cây Thánh Giá lớn đã từng được rước đi trong đoàn kiệu trên đường phố Rôma năm 1522 để cầu xin chấm dứt nạn dịch hạch : từ đó, Thánh Giá nổi tiếng là làm phép lạ. Thánh giá đã được đặc biệt và ngoại lệ chuyển từ San Marcellino tới Vatican cho dịp cầu nguyện thế giới này.

« Sau khi lắng nghe Lời Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ ban một bài suy ngẫm » : người ta sẽ đọc đoạn Phúc Âm về cơn bão được làm êm trong Tin Mừng thánh Marcô (Mc 4, 35-41).

« Thánh Thể sẽ được trưng trên bàn thờ ở trong khoang trong vương cung thánh đường Vatican », và sẽ có một lời van xin dưới hìnhthức kinh cầu : « chúng con thờ lậy Chúa,… chúng con tin,… Lậy Chúa, xin giải thoát chúng con,… xin cứu chúng con, lậy Chúa,… xin ban cho chúng con hy vọng ».

« Nghi thức Phép Lành Thánh Thể « Urbi et Orbi » sẽ tiếp theo. Đức Hồng Y Angelo Comastri, tổng linh mục vương cung thánh đường Thánh Phêrô, sẽ đọc công thức tuyên bố ơn toàn xá », bản thông cáo kết luận.

Thông thường, phép lành Urbi et Orbi, trên thành phố Rôma và trên thế giới, được dành cho lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh, và trong các cuộc bầu tân giáo hoàng. Nó quy định, để nhận được ơn toàn xá, phải xưng tôi, rước lễ bí tích, vốn hiện nay là chi bằng cách « thiêng liêng ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/benediction-urbi-et-orbi-vendredi-27-mars-a-18h-deroulement/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Diễn tiến phép lành Urbi et Orbi lúc 18 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2020

Nhà Thánh Martha – Những ngẫu tượng của tôi là gì ? Câu hỏi trong ngày

Đề phòng « hoài niệm thờ thần » (bản dịch đầy đủ)

MARS 26, 2020 17:03 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 26/3/2020

« Một sự bỏ đạo đích thực ! » : Chính như thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ sự nổi loạn của dân Israel khi làm ra và thờ lậy một con bê bằng vàng. « Từ Thiên Chúa hằng sống đến thờ thần tượng. Dân này không có kiên nhẫn chờ sự trở xuống của ông Môsê : họ muốn cái mới, họ muốn có cái gì, một màn kịch phụng vụ ». Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng « nỗi hoài niệm thờ thần » này vốn là « trở về với ngẫu tượng » không « biết chờ đợi Thiên Chúa hằng sống » là « một căn bệnh, nơi chúng ta cũng vậy » ; sau « sự phấn khởi » là đến « những than khóc », ngài lấy làm tiếc.

Trong bài giảng của ngài sáng hôm thứ năm 23/3/2020, trong nguyện đường Nhà Thánh Martha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng Bài Đọc Một, rút ra từ sách Xuất Hành (32,4-17), khi ông Môsê làm dịu cơn giận của Chúa đối với dân chúng đã làm cho mình một con bê bằng vàng. Thánh Lễ, được cử hành lúc 07 giờ sáng trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha, đã được trực tiếp truyền hình bằng những phương tiên truyền thông của Vatican, như từ đầu cuộc cách ly chống đại dịch coronavirus Covid-19.

« Thờ ngẫu tượng làm cho bạn mất tất cả », Đức Giáo Hoàng cảnh cáo : « cơ chế này cũng có thể xẩy ra cho chúng ta », ngài nói, khi « chúng ta gắn liền với những điều làm cho chúng ta xa Thiên Chúa, bởi vì chúng ta làm ra một thần linh khác và chúng ta làm nó với những tặng phẩm mà Chúa đã ban cho chúng ta. Với trí tuệ, với ý chí, với tình yêu, với tâm hồn… ». Và Đức Giáo Hoàng mời gọi, ngày hôm nay, hãy tự đặt cho mình câu hỏi : « Những ngẫu tượng của tôi là gì ? Tôi dấu chúng ở đâu ? »

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong Bài đọc Một, có một màn nổi loạn của dân chúng, ông Môsê đã đi lên Núi để nhận lãnh Lề Luật : Thiên Chúa đã ban cho chính ông Lề Luật được Người viết lên đá bằng ngón tay của Người. Nhưng dân chúng buồn chán đã túa chạy tới quanh ông Aaron và nói rằng : « Cái ông Môsê đó, đã lâu rồi chúng tôi chẳng biết ông ấy ở đâu, ông ấy đi đâu, và chúng tôi, chúng tôi không có người cầm đầu. Ông hãy làm cho chúng tôi một vị thần để giúp chúng tôi đi tới ». Và ông Aaron, người sau này là tư tế của Thiên Chúa, nhưng ở đó, ông đã là tư tế cûa sự ngu muội, của các ngẫu thần, và ông ta nói : « Đúng rồi, anh em hãy đưa cho tôi tất cả vàng bạc mà anh em có » và họ đã đưa tất cả tất cả và đúc thành con bê bằng vàng.

Trong Thánh Vịnh, chúng ta đã nghe lời than phiền của Thiên Chúa : « Tại Khô-rếp họ đúc một con bê rồi phủ phục tôn thờ tượng đó : Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ »

Và chính ở đây, vào giờ phút này, mà bài đọc bắt đầu : « Đức Chúa phán với ông Môsê : « Hãy xuống đi, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi ! Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lậy nó, tế nó và nói : ‘‘Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập’’ ». Đúng là một sự bỏ đạo ! Từ Thiên Chúa hằng sống đến thờ ngẫu thần. Họ không có lòng kiên nhẫn để đợi sự trở về của ông Môsê : Họ muốn những cái mới, họ muốn có cái gì, một màn kịch phụng vụ, một cái gì…

Trên điểm này, tôi muốn chỉ ra vài điều. Trước hết là cái sự hoài niệm thờ thần giữa dân chúng : trong trường hợp chính xác, họ nghĩ tới các ngẫu tượng của Ai Cập, nhưng hoài niệm quay trở lại với ngẫu tượng, quay trở lại với điều xấu nhất, không biết chờ đợi Thiên Chúa hằng sống. Sự hoài niệm này là một căn bệnh nơi cả chúng ta nữa. Người ta bắt đầu bước đi với lòng phấn khởi được tự do, nhưng rồi bắt đầu những than vãn : « Đúng rồi, đây là một lúc khó khăn, sa mạc, tôi khát, tôi muốn có nưc uống, tôi muốn có thịt ăn … nhưng ở Ai Cập, họ đã ăn củ hành, những thức ăn ngon và ở đây không có những thứ đó … ». Sự thờ cúng ngẫu thần luôn mang tính chọn lọc : nó khiến bạn nghĩ tới những điều hay mà nó cho, nhưng nó không để bạn thấy những điều xấu. Trong trường hợp này, họ nhớ lại lúc họ ngồi vào bàn ăn, với những món ăn ngon mà họ yêu thích, nhưng họ quên rằng đó là bàn ăn của kiếp nô lệ. Thờ cúng ngẫu thần mang tính chọn lọc.

Và rồi còn một chuyện khác : thờ cúng ngẫu thần làm bạn mất tất cả. Để làm con bê, ông Aaron đã yêu cầu họ « Hãy đưa cho tôi vàng bạc » : nhưng đó là vàng và bạc do Chúa đã ban cho họ, khi Người phán với họ : « Các ngươi hãy yêu cầu người Ai Cập cho các ngươi mượn vàng » và rồi họ đã bỏ đi với số vàng đó. Đó là quà tặng của Chúa và họ đúc ngẫu tượng với quà tặng của Chúa. Thật là kinh khủng. Nhưng cơ chế đó cũng xẩy đến cho chính chúng ta nữa : khi chúng ta có những cách hành xử dẫn đưa chúng ta đến sự thờ cúng ngẫu thần, khi chúng ta gắn liền với những thứ làm chúng ta xa cách Thiên Chúa, bởi vì chúng ta chế tạo một vị thần linh khác và chúng ta làm nó với những quà tặng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Với trí tuệ, với ý chí, với tình yêu, với tâm hồn… đó là những quà tặng của Chúa mà chúng ta sử dụng để làm việc thờ cúng ngẫu thần.

Nếu một người trong Quý Anh Chị Em có thể nói với tôi : «  – Nhưng với con, nơi con, con không có ngẫu thần. Con có thánh giá, có một tượng Đức Trinh Nữ, vốn không phải là những ngẫu tượng… – Không, không : trong tâm hồn của bạn ». Và câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt cho mình ngày hôm nay là như sau : ngẫu thần nào bạn đang có trong lòng bạn, trong lòng tôi ? Sự ra ngoài lén lút mà tôi cảm thấy sướng, làm cho tôi xa cách Thiên Chúa hằng sống. Và chúng ta cũng có một cách hành xử, với việc thờ cúng ngẫu thần, rất tinh khôn : chúng ta biết che dấu các ngẫu tượng, cũng như bà Rachel đã làm khi bà trốn khỏi nhà cha bà và bà đã dấu chúng trong yên trên lưng lạc đà giữa các quần áo. Chúng ta cũng vậy, trong những quần áo của tâm hồn chúng ta, chúng ta đã dấu nhiều ngẫu tượng.

Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra ngày hôm nay là như thế này : ngẫu tượng của tôi là gì ? Ngẫu tượng của tôi là thói trần tục… và việc thờ cúng ngẫu thần đụng đến cả sự sùng đạo, bởi vì những kẻ khác muốn con bê vàng không phải để làm xiệc, không. Để thờ lậy : « Chúng phủ phục trước nó ». Thờ cúng ngẫu thần đưa bạn tới một sự sùng đạo sai lạc hay đúng hơn : rất nhiều khi tính trần tục, vốn là một loại thờ cúng ngẫu thần, thúc đẩy bạn làm tiệc thế tục để cử hành bí tích. Một thí dụ : tôi không biết, tôi nghĩ, chúng ta nghĩ, tôi không biết, chúng ta hãy hình dung sự cử hành một đám cưới. Bạn không biết đây là một bí tích trong đó cặp tân hôn thực sự trao nhau tất cả và yêu thương nhau trước Thiên Chúa và thề hứa trung thành trước Thiên Chúa và nhận lãnh ơn phúc của Thiên Chúa, hay chỉ là một cuộc diễn hành thời trang, xem người này, người kia ăn diện thế nào… thế tục. Đó là thờ cúng ngẫu thần. Đó là một thí dụ. Bởi vì thờ cúng ngẫu thần không ngừng : nó không bao giờ ngừng cả.

Hôm nay, câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho tất cả chúng ta, tất cả : những ngẫu tượng của tôi là gì ? Mỗi người có những ngẫu tượng của mình. Những ngẫu tượng của tôi là gì ? Tôi dấu chúng ở đâu ? Và để Chúa không thấy chúng ta, đến cuối đời chúng ta, Người không phán với mỗi người chúng ta : « Ngươi đã hư hỏng rồi. Ngươi đã đi ra ngoài con đường Ta truyền. Ngươi đã phủ phục trước ngẫu tượng ».

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn đưc biết các ngẫu tượng của chúng ta. Và nếu chúng ta không thể xua đuổi chúng đi, ít là hãy để chúng vào một xó…

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-quelles-sont-mes-idoles-la-question-du-jour/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhà Thánh Martha – Những ngẫu tượng của tôi là gì ? Câu hỏi trong ngày

« Tin Mừng về sự sống » – Bài Giáo Lý về sự thực hành thông điệp

« Văn hóa sự sống không phải là gia sản độc quyền của các Kitô hữu » (bản dịch đầy đủ)

MARS 25, 2020 16:02 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 25/3/2020

Trong ngày hôm nay khi Hội Thánh mừng Lễ Truyền Tin – Đức Giáo Hoàng nói « Sự nhập thể của Thiên Chúa » -, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tỏ lòng cảm phục « sự làm chứng thinh lặng » của tất cả những ai đã tận tụy phục vụ những người dễ bị tổn thương bởi cuộc khủng hoảng do coronavirus.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự cuộc triều kiến chung từ Thư Viện tông tòa của Vatican, bằng trực tiếp live stream, hôm thứ tư 25/3/2020, nhân Lễ Truyền Tin.

Ngài đã gián đoạn chuỗi Bài Giáo Lý về các Mối Phúc trong Tin Mừng thánh Mátthêu, để gợi lên mối liên hệ « chặt chẽ » giữa ngày Lễ Truyền Tin và thông điệp Tin Mừng về sự sống, Evangelium vitae, được ban ra bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cách đây 25 năm.

Các nhân viên điều trị « thực hiện Tin Mừng về sự sống, như Đức Maria, khi ngài vừa đón nhận truyền tin từ thiên sứ, đã đi giúp đỡ bà chị họ Elisabeth của ngài đang có nhu cầu ». « Sự sống mà chúng ta được kêu gọi để khuyến khích và bảo vệ, ngài nhấn mạnh, không phải một khái niệm trừu tượng, nhưng nó luôn thể hiện trong một con người bằng xương bằng thịt ».

Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh Tin Mừng về sự sống phải được loan báo « như một tin mừng », « trong bối cảnh của một trận đại dịch đang đe dọa sự sống nhân loại và kinh tế thế giới »

Theo Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, « việc bảo vệ sự sống không phải là một chủ thuyết, chính là một thực tế, một thực tế nhân bản liên quan đến tất cả các Kitô hữu, chính xác bởi vì họ là Kitô hữu và bởi vì họ là những con người ». Ngoài ra, ngài nói tiếp, « văn hóa sự sống không phải là gia sản độc quyền của các Kitô hữu », mà « nó thuộc về tất cả những ai, đang ra sức xây dựng những quan hệ huynh đệ, công nhận giá trị của mỗi con người, kể cả khi con người này mỏng giòn và đau khổ.

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng ting Ý.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Cách đây 25 năm, vào ngày 25/3, vốn là ngày lễ trọng trong Hội Thánh mừng sự Truyền Tin của Chúa, Thánh Gioan Phaolô II đã ban bố thông điệp Evangelium vitae, về giá trị và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người.

Mối liên hệ giữa Truyền Tin và « Tin Mừng về sự sống » là chặt chẽ và sâu đậm, như Thánh Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh trong thông điệp của ngài. Ngày hôm nay, chúng ta tung ra lại giáo huấn này trong bối cảnh của trận đại dịch đang đe dọa sự sống nhân loại và kinh tế thế giới. Một tình trạng làm vang lên một cách còn khắt khe hơn nữa những lời qua đó khai mào thông điệp. Những lời đó đây : « Tin Mừng về sự sống nằm trong trung tâm thông điệp của Chúa Giêsu. Được nhận mỗi ngày bởi Hội Thánh với yêu thương, nó phải được loan báo với sự can đảm và trung thành như một tin tốt cho mọi người của mọi thời đại và của mọi văn hóa » (s.1).

Như mọi sự loan truyền Tin Mừng, về tin này trước hết cũng phải chứng minh. Và tôi nghĩ tới, với lòng biết ơn đối với sự làm chứng thầm lặng của mọi người đang, bằng nhiều cách, đã ra sức phục vụ các bệnh nhân, những người già, những người cô đơn và nghèo khó nhất. Họ thực hành Tin Mừng về sự sống, như Đức Maria, khi ngài vừa đón nhận truyền tin từ thiên sứ, đã đi giúp đỡ bà chị họ Elisabeth của ngài đang có nhu cầu.

Quả vậy, sự sống mà chúng ta được kêu gọi để khuyến khích và bảo vệ không phải một khái niệm trừu tượng, nhưng nó luôn thể hiện trong một con người bằng xương bằng thịt : một em bé vừa được thụ thai, một người nghèo bị gạt ra ngoài lề xã hội, một bệnh nhân đơn độc và nản lòng hay ở giai đoạn chót, người nào đó đã mất việc làm hay không thể tìm được việc làm, một người di dân bị từ chối và bị nhốt vào trại tập trung… Sự sống thể hiện cụ thể trong con người.

Mọi con người đều được kêu gọi bởi Thiên Chúa để hưởng thụ sự viên mãn của cuộc đời ; và vì con người được ký thác cho sự ân cần từ mẫu của Hội Thánh, mọi đe dọa đến phẩm giá và sự sống con người không thể không được dội lại trong trái tim của Hội Thánh, trong « lòng » từ mẫu của Hội Thánh. Theo Hội Thánh, việc bảo vệ sự sống không phải là một chủ thuyết, chính là một thực tế, một thực tế nhân bản liên quan đến tất cả các Kitô hữu, chính xác bởi vì họ là Kitô hữu và bởi vì họ là những con người.

Những xúc phạm đến phẩm giá và sự sống con người khốn nỗi vẫn còn tiếp tục trong thời đại chúng ta, vốn là thời đại của nhân quyền phổ quát ; trái lại, chúng ta đối mặt với những đe dọa mới và những thứ nô lệ mới, và các nền luật pháp không phải lúc nào cũng bảo vệ được sự sống con người yếu đuối và dễ tổn thương nhất.

Thông điệp của Evangelium vitae hơn lúc nào hết vẫn mang tính thời sự. Xa hơn những tình trạng khẩn cấp, như tình trạng mà chúng ta hiện đang trải nghiệm, cần phải hành động trên bình diện văn hóa và giáo dục để truyền đạt cho các thế hệ tương lai một thái độ liên đới, chăm sóc, đón tiếp, biết rõ rằng văn hóa sự sống không phải là gia sản độc quyền của các Kitô hữu, mà nó thuộc về tất cả những ai ra sức xây dựng các quan hệ huynh đệ, công nhận giá trị của mỗi con người, kể cả khi con người này mỏng giòn và đau khổ.

Quý Anh Chị Em thân mến, mọi sự sống con người, độc nhất và không thay thế được, có giá trị tự thân và làm thành một giá trị vô giá. Điều này phải không ngừng được tái truyền giảng, với sự can đảm của lời nói và can đảm của hành động. Điều này mời gọi tình liên đới và tình yêu thương huynh đệ cho đại gia đình nhân loại và cho mỗi thành viên của nó.

Bởi vậy, với Thánh Gioan Phaolô II, người đã viết thông điệp này, tôi lập lại với ngài, với một sự xác tín mới mẻ, lời kêu gọi ngài đã gửi cho tất cả mọi người cách đây 25 năm : « tôn trọng, bảo vệ, yêu mên và phục vụ sự sống, mọi sự sống con người ! Chỉ trên con đường này bạn mới sẽ tìm được công lý, sự phát triển, sự tự do đích thực, hòa bình và hạnh phúc ! » (Evangelium vitae, 5).

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/levangile-de-la-vie-catechese-sur-la-mise-en-oeuvre-de-lencyclique-traduction-complete/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Tin Mừng về sự sống » – Bài Giáo Lý về sự thực hành thông điệp

Các Kitô hữu cùng nhau khẩn cầu « lòng thương xót cho nhân loại »

Một « Kinh Lậy Cha » phổ quát (bản dịch đầy đủ)

MARS 25, 2020 12:02 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

« Khẩn cầu lòng thương xót cho nhân loại », đó là điều mà các Kitô hữu trên toàn thế giới cùng nhau đọc « Kinh Lậy Cha » để cầu xin Thiên Chúa chấm dứt đại dịch, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết, với một cách nhấn nhắc nhớ những Kitô hữu tiên khởi trong Sách Tông Đồ Công Vụ : « cùng một lòng một trí »

Trước « Kinh Lậy Cha », trực tiếp nhờ các phương tiện truyền thông của Vatican, hôm thứ tư 25/3/2020, lúc 12 giờ trưa, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố vài câu để hô hào sự « tin cậy », từ thư viện của dinh giáo hoàng tại Vatican.

Đức Giáo Hoàng đã đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân, gia đình họ, các nhân viên y tế, các nhà cầm quyền, các lực lượng cảnh sát, các mục tử.

Sau đây là bản dịch từ tiếng Ý những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã đọc « Kinh Lậy Cha » bằng tiếng latinh.

AB

Tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Quý Anh Chị Em thân mến,

Ngày hôm nay, tất cả chúng ta, các Kitô hữu trên thế giới, chúng ta đã hẹn nhau để cùng nhau đọc Kinh Lậy Cha, kinh mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta.

Như các con cái tin cậy, chúng ta hướng về Cha. Chúng ta làm chuyện này mỗi ngày, nhiều lần trong một ngày ; nhưng vào giờ phút này, chúng ta muốn van xin lòng thương xót cho nhân loại đang bị thử thách nặng nề bởi đại dịch coronavirus. Và chúng ta cùng nhau làm việc này, các Kitô hữu của mọi Gíáo Hội và Cộng Đoàn, của mọi lứa tuổi, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân và gia đình của họ ; cho nhân viên đều trị và nhửng người trợ giúp họ ; cho các nhà cầm quyền, các lực lượng cảnh sát và những người thiện nguyện ; cho các đấng bậc của các cộng đoàn chúng ta.

Ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta mừng lễ Ngôi Lời Nhập Thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, khi, trong câu « Xin Vâng » của ngài, khiêm nhường và trọn vẹn, đã phản ánh câu « Xin Vâng » của Con Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phó thác với tất cả niềm tin cậy và tay Thiên Chúa và với một tấm lòng, một linh hồn, chúng ta cùng cầu nguyện :

Lậy Cha chúng con
ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện,
dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày
và tha nợ chúng con,
như chúng con cũng tha
kẻ có nợ chúng con,
xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Amen ».

Traduction de Zenit – Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/notre-pere-les-chretiens-implorent-ensemble-la-misericorde-pour-lhumanite/

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Các Kitô hữu cùng nhau khẩn cầu « lòng thương xót cho nhân loại »