Monthly Archives: Tháng Ba 2016

Vào Lễ Phục Sinh – sự an ủi của Đức Kitô

Bài giáo lý về sự an ủi và lòng thương xót ngày 16 tháng 3 năm 2016 (bản dịch toàn văn) 16 MARS 2016 CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALE Triều kiến chung ngày 16 tháng 3 năm 2016 Vào dịp Lễ Phục … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Vào Lễ Phục Sinh – sự an ủi của Đức Kitô