Như Thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo Hội loan báo “Chúa Kitô”

“Giáo Hội hãy coi chứng nếu loan báo chính mình”

15 JANVIER 2017 – ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 15 tháng 01 năm 2017

Giáo Hội “không loan báo cho riêng mình”, Giáo Hội loan báo “Chúa Kitô”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố trước Kinh Truyền Tin ngày 15/01/2017. Và báo trước : “Giáo Hội hãy coi chừng nếu loan báo cho riêng mình; Giáo Hội sẽ mất phương hướng, và sẽ không biết mình sẽ đi đâu !”

Dẫn nhập vào giờ kinh kinh Đức Mẹ trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về bài Phúc Âm ngày hôm nay, trong đó Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ Chúa Giêsu như là “Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. “Chúa Giêsu là Đấng Mê-sia, là Vua Israel, ngài giải thích, không phải với uy quyền của thế gian này, mà như là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh lấy và xóa bỏ tội lỗi trần gian”.

Theo Đức Giáo Hoàng, cảnh này mang tính “quyết định” đối với sứ vụ của Hội Thánh : quả vậy, “Giáo Hội, ở mọi thời đại, được kêu gọi (…) hãy chỉ Chúa Giêsu cho mọi người và nói rằng : “Đây là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội lỗi trần gian !”. Người là Đấng Cứu Độ duy nhất ! Người là Chúa, khiêm nhường, ở giữa những kẻ tội lỗi, nhưng chính là Người, Người chứ không phải ai khác, quền phép… chính là Người !”.

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trung tâm bài Phúc Âm ngày hôm nay (Ga 1, 29-34), có lời này của thánh Gioan Tẩy Giả : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian !” (c. 29). Lời nói kèm theo cái nhìn và cử chỉ bàn tay chỉ vào Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy hình dung cảnh này. Chúng ta ở trên bờ sông Gio-đan. Ông Gioan đang làm phép Rửa; có nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà đủ các lứa tuổi; đến đó, bên sông để chịu phép Rửa từ tay của người mà với nhiều người nhớ tới ông Ê-li-a, ngôn sứ lớn 9 thế kỷ trước đã thanh tẩy cho dân Israel khỏi tệ tôn thờ tượng thần và dẫn dắt họ trở lại với đức tin chân chính vào Thiên Chúa của giao ước, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của Isa-ac và của Ja-cob.

Ông Gioan thông báo Nước Thiên Chúa đến gần, Đấng Mêsia sẽ hiện thân và phải chuẩn bị, phải hối cải và hành xử theo công lý; và ông bắt đầu làm phép Rửa trên sông Gio-đan để cống hiến cho dân chúng một phương tiện hối cải cụ thể (x. Mt 3, 1-6). Người ta đến để xám hối tội lỗi của họ, để đền tạ, để bắt đầu lại cuộc đời của họ. Chính ông, ông biết, ông Gioan biết rằng Đấng Mêsia, Đấng Thánh Hóa của Chúa từ nay đã gần kề, và rằng dấu chỉ để nhận biết Người sẽ là Chúa Thánh Linh sẽ ngự trên Người; quả thật, Người sẽ mang lại phép Rửa đích thực, phép Rửa trong Thánh Thần (x. Ga 1, 33).

Và đây, thời điểm đã tới : Chúa Giêsu đã có mặt trên bờ sông, giữa dân chúng, những kẻ tội lỗi – như tất cả chúng ta. Đó là hành động công cộng đầu tiên của Người, là chuyện đầu tiên Người làm sau khi Người rời khỏi nhà Nazareth, lúc 30 tuổi : Người suôi xuống xứ Giu-đê-a, Người đi tới sông Gio-đan và chịu phép Rửa bởi tay ông Gioan. Chúng ta đều biết chuyện gì đã xẩy ra – chúng ta đã cử hành lễ này vào chúa nhật tuần trước – : Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình dạng một con chim bồ câu và tiếng nói của Chúa Cha tuyên bố Người là Con Yêu Dấu (x. Mt 3, 16-17). Đó là dấu chỉ mà ông Gioan chờ đợi. Đúng là Người rồi ! Chúa Giêsu đúng là Đấng Mêsia. Ông Gioan bối rối, bởi vì Người hiện thân một cách không thể tưởng tượng nổi : giữa những kẻ tội lỗi, chịu phép Rửa như họ, hay đúng hơn là [chịu phép Rửa] cho họ. Nhưng Chúa Thánh Linh soi sáng cho ông Gioan và làm cho ông hiểu được rằng chính như thế mới hoàn tất công lý của Thiên Chúa, mới hoàn tất công trình cứu chuộc : Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, là Vua dân Do Thái, không phải với uy quyền của thế gian này, mà đúng hơn là như Con Chiên Thiên Chúa , gánh vác và cất đi tội lỗi thế gian.

Như vậy ông Gioan đã giới thiệu Người với mọi người và với các môn đệ của ông. Bởi vì ông Gioan cũng có một vòng đai đông các môn đệ, đã chọn ông như vị linh hướng, và một số các ông đã trở thành những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Chúng ta đều biết danh tánh các ông này: Ông Simon, sau được gọi là Phêrô, em ông là An-rê, Ông Gia-cô-bê và em là Gioan. Tất cả đều là ngư dân; tất cả đều là người Ga-li-lê-a, cũng như Chúa Giêsu.

Thưa anh chị em thân mến, tại sao chúng ta lại dài dòng nói về cảnh tượng này ? Bởi vì nó mang tính quyết định ! Nó không phải là một chuyện bên lề. Nó là một sự kiện lịch sử mang tính quyết định ! Cảnh tượng này mang tính quyết định cho đức tin của chúng ta; và nó củng mang tính quyết định đối với sứ vụ của Hội Thánh. Ở mọi thời đại, Giáo Hội được kêu gọi phải làm điều thánh Gioan Tẩy Giả đã làm, phải chỉ Chúa Giêsu cho mọi người và nói rằng : “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội lỗi trần gian !”. Người là Đấng Cứu Độ duy nhất ! Người là Chúa, khiêm nhường, ở giữa những kẻ tội lỗi, nhưng đó chính là Người, Người chứ không phải ai khác, quyền phép, đã đến; không, không, đó chính là Người !

Đó là những lời mà chúng tôi, các linh mục nhắc lại mỗi ngày, trong Thánh Lễ, khi chúng tôi đưa bánh và rượu đã trở thành Mình và Máu Chúa Kitô lên cho dân chúng. Cử chỉ phụng vụ này tượng trưng cho cả sứ vụ của Hội Thánh, vốn không loan báo chính mình. Khốn cho Giáo Hội nếu chỉ loan báo chính mình; Giáo Hội sẽ mất phương hướng, sẽ không biết đi đâu ! Giáo Hội loan báo Chúa Kitô; Giáo Hội không mang đến chính mình, Giáo Hội mang Chúa Kitô đến. Bởi vì chính Người và chỉ có Người mới cứu độ dân Người ra khỏi tội lỗi, giải thoát và dẫn đưa dân Người đến vùng đất của tự do thực sự.

Cầu mong Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chiên Thiên Chúa, phù giúp chúng ta tin vào Người và đi theo Người.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/comme-jean-le-baptiste-leglise-annonce-le-christ/

 771 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.