Monthly Archives: Tháng Một 2017

Để cho năm 2017 được “tốt đẹp”, tìm cách “làm việc thiện ngày này qua ngày khác”

Lời Đức Giáo Hoàng sau Kinh Truyền Tin (toàn văn) 1 JANVIER 2017 – ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 01 tháng 01 năm2017 “Năm mới sẽ tốt đẹp nếu mỗi người chúng ta, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Để cho năm 2017 được “tốt đẹp”, tìm cách “làm việc thiện ngày này qua ngày khác”

Lời “Tạ Ơn” Đức Mẹ Maria của Đức Giáo Hoàng ngày đầu năm

Kinh Truyền Tin ngày Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời (toàn văn) 1 JANVIER 2017 – ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 01 tháng 01 năm 2017 Ngày đầu năm 2017, trong giờ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời “Tạ Ơn” Đức Mẹ Maria của Đức Giáo Hoàng ngày đầu năm

Các bà mẹ là phương thuốc giải chống chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ

Bài giảng cho Lễ Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (toàn văn) 1 JANVIER 2017 – RÉDACTION – PAPE FRANÇOIS Thánh Lễ ngày 01 tháng 01 năm 2017, Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời “Các bà mẹ là phương … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Các bà mẹ là phương thuốc giải chống chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ