Các phong trào quần chúng : “Trở thành người thân cận của hết mọi người đang túng thiếu”

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cuộc tập họp tại Modeto, California (toàn văn)

17 FÉVRIER 2017 – CONSTANCE ROQUESPAPE FRANÇOIS

Cuộc gặp gỡ năm 2016 với các Phong Trào Quần Chúng

“Anh chị em đừng phân loại người khác để xem ai là người thân cận, ai là không. Anh chị em có thể trở thành người thân cận với hết cả mọi người đang trong cơn túng thiếu”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố. Ngài đã muốn “khuyến khích và tăng cường” “cho tất cả những người đấu tranh… cho một Trái Đất, một Việc Làm và một Mái Nhà”.

Đó là điều ngài viết trong thông điệp của ngài đề ngày 10/02/2017 gửi các tham dự viên của cuộc họp mặt các Phong Trào Quần Chúng diễn ra tại thành phố Modesto, tiểu bang California, Hoa Kỳ từ 16 đến 19/02/2017.

“Chính cho chúng ta, cho các anh chị em, Đức Giáo Hoàng viết, mà Chúa Giêsu mỗi ngày gửi gấm những người đau khổ trong thân xác và trong tinh thần, để chúng ta có thể tiếp tục đổ lên trên họ tất cả lòng thương xót và ơn cứu độ của Người”.

“Chối bỏ người thân cận của chúng ta”, tức là chối bỏ “tính nhân bản của họ và chính cả tính nhân bản của chúng ta mà không ý thức”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh. “Chúng ta chối bỏ chính chúng ta và chúng ta chối bỏ điều răn quan trọng nhất của Chúa Giêsu”.

Đức Giáo Hoàng chia sẻ “hai suy nghĩ” với các tham dự viên của cuộc gặp gỡ. Ngài tái xác nhận rằng “cuộc khủng hoảng môi trường là có thật” và nhấn mạnh rằng “không có dân tộc nào là tội phạm và không có tôn giáo nào là khủng bố”.

“Chủ nghĩa khủng bố Kitô giáo là không có, chủ nghĩa khủng bố Do Thái là không có và chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo là không có”, Đức Giáo Hoàng khẳng định. “Có những cá nhân theo thuyết chính thống và hung bạo trong mọi dân tộc và mọi tôn giáo và với lan tràn tính cố chấp, chúng trở nên ngày càng mạnh mẽ bởi vì chúng được nuôi dưỡng bằng hận thù và kỳ thị bài ngoại”.

“Khi đáp trả khủng bố bằng tình yêu, chúng ta hoạt động cho hòa bình”, ngài kết luận.

Sau đây là bản dịch đầy đủ thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được Tòa Thánh phổ biến bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

MD

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thưa Quý Anh Chị Em thân mến,

Trước hết, tôi muốn khen ngợi anh chị em vì nỗ lực anh chị em đã thực hiện để đáp lại ở cấp quốc gia, công việc được triển khai trong các cuộc hội họp toàn cầu của các Phong Trào Quần Chúng. Bằng lá thư này, tôi muốn khuyến khích và tăng thêm sức mạnh cho mỗi người trong anh chị em, cho các tổ chức của anh chị em và cho tất cả những ai cùng với anh chị em, đấu tranh cho “một Trái Đất, một Việc Làm và một Mái Nhà”, ba chữ T theo tiếng Tây Ban Nha : Tierra, Trabajo y Techo. Tôi ngợi khen anh chị em vì tất cả những gì anh chị em đã làm.

Tôi muốn cảm ơn Chiến Dịch công giáo cho phát triển con người, vị chủ tịch của chiến dịch là Đức Cha David Talley và các giám mục đã đón tiếp Đức Cha Stephen Blaire, Đức Cha Armando Ochoa và Đức Cha Jaime Soto, vì sự tích cực ủng hộ của họ cho cuộc gặp gỡ này. Cảm ơn, Đức Hồng Y Peter Turkson, vì sự ủng hộ liên tục của ngài cho các phong trào quần chúng từ Thánh Bộ tân lập về đề cao phát triển toàn diện con người. Điều làm tôi rất sung sướng là thấy anh chị em cùng nhau làm việc cho công bằng xã hội ! Đúng lúc tôì mong muốn rằng có một năng lực mang tính xây dựng giàn trải ra tất cả các giáo phận bởi vì điều này xây dựng những nhịp cầu giữa các dân tộc và giữa các cá nhân. Chính là những nhịp cầu sẽ vượt lên những bức tường của thải loại, của vô cảm, của phân biệt chủng tộc và của cố chấp.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh về công việc được thực hiện bởi Mạng Lưới quốc gia PICO và những tổ chức đã đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ này. Tôi được biết PICO có nghĩa là “People Improving Communities through Organizing” (Các cộng đoàn thăng tiến con người thông qua tổ chức). Quả là một sự tổng hợp tốt đẹp của sứ vụ các phong trào quần chúng : làm việc ở địa phương, cánh sát cánh với người thân cận, anh chị em tổ chức giữa anh chị em với nhau, để làm cho các cộng đoàn lớn lên.

Tại Roma cách đây một tháng, chúng ta đã nói với Cuộc Họp Mặt toàn cầu lần thứ ba các Phong Trào quần chúng về các bức tường và về sự sợ hãi, về những nhịp cầu và về tình yêu. Không muốn nhắc lại, các chủ đề đó là một thách thức đối với các giá trị sâu sắc nhất của chúng ta.

Chúng ta đều biết là không có cái xấu nào là mới có. Từ ít lâu nay, cuộc khủng hoảng khuôn mẫu nổi trội thách đố chúng ta. Tôi nói đến một hệ thống gây ra những đau khổ rộng lớn cho gia đình nhân loại, và tấn công vào phẩm giá con người và vào Ngôi Nhà chung của chúng ta để ủng hộ bạo quyền vô hình là tiền bạc, nó chỉ bảo đảm đặc quyền cho một thiểu số. “Ở thời đại chúng ta, nhân loại đang đứng trước một khúc quanh của lịch sử”.

Vào giờ phút này, với tư cách là Kitô hữu, là những người thiện chí, chúng ta phải sống và phải hành động. Đó là “một trách nhiệm nặng nề, bởi vì có nhiều thực tế trước mặt, nếu không được xử lý một cách hữu hiệu, chúng có thể kích hoạt những quy trình phi nhân hóa rất khó để lật ngược lại sau này”. Đó là những dấu chỉ thời đại mà chúng ta cần phải nhận biết để hành động. Chúng ta đã mất đi một thời gian quý giá : một thời gian chúng ta đã không để ý đến những quy trình đó, một thời gian chúng ta không giải quyết những thực tế phá hoại đó. Như vậy, các quy trình phi nhân hóa tăng tốc. Phương hướng phải theo sau khúc quanh lịch sử – những cách thức mà cuộc khủng hoảng này gia tăng được giải quyết – sẽ tùy thuộc vào sự gắn bó và tham gia rộng rải của mọi người, của anh chị em, các phong trào quần chúng.

Chúng ta không được bị làm tê liệt bởi sợ hãi cũng như bị giới hạn ở trong những cuộc tranh chấp. Chúng ta cần phải nhận ra mối nguy, nhưng đồng thời những cơ hội mà mọi cuộc khủng hoảng mang lại để tiến tới một sự tổng hợp thành công. Theo tiếng Tầu, nói lên sự khôn ngoan của tổ tiên dân tộc đông người này, từ ngữ “khủng hoảng” gồm hai chữ : “nguy” (Wei) có nghĩa là “nguy hiểm” và “cơ” (Ji) có nghĩa là cơ hội.

Nguy cơ lớn là chối bỏ người thân cận chúng ta. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta chối bỏ tính nhân bản của họ và tính nhân bản của chính chúng ta mà không dè; chúng ta tự chối bỏ chính mình và chúng ta chối bỏ điều răn quan trọng nhất của Chúa Giêsu. Nguy hiểm là ở chỗ đó, sự phi nhân hóa. Nhưng ở đó, chúng ta cũng tìm được một cơ hội : ánh sáng tình yêu người thân cận có thể soi sáng trái đất với tia sáng chói chang như một tia chớp trong bóng đêm; nó có thể đánh thức chúng ta và để cho tính nhân bản đích thực nổ tung với một sức chịu đựng, một khả năng phục hồi và một sự kiên trì đích thực.

Câu hỏi mà người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu, trong Phúc Âm thánh Luca (10, 25-37) còn vang trong tai chúng ta ngày hôm nay : “Ai là người thân cận của tôi ?” Ai là cái người khác mà chúng ta phải yêu thương như chính mình vậy ? Có thể là người đặt câu hỏi chờ đợi một câu trả lời thoải mái để tiếp tục cuộc sống của ông ta : “Các thành viên của gia đình tôi chăng ? Các đồng bào của tôi chăng ? Các người đồng đạo của tôi chăng ?…” Có thể là ông ta muốn Chúa Giêsu miễn xá cho chúng ta sự bắt buộc phải yêu thương dân ngoại hay người ngoại quốc, ở thời đại đó, bị coi như những người ô uế. Người đó muốn một quy luật rõ ràng giúp ông ta phân loại những người khác thành “người thân cận” và “không thân cận” […]

Chúa Giêsu trả lời bằng một dụ ngôn vẽ ra hai khuôn mặt thuộc về giới tinh hoa của thời đó và một khuôn mặt thứ ba, bị coi như một người ngoại quốc, một dân ngoại và một người ô uế : người Samari. Trên đường đi từ Giêrusalem tới Giê-ri-khô, một thầy tư tế, một thầy Lê-vi gặp một người đang hấp hối vì bị bọn cướp tấn công, trấn lột và bỏ đó. Trong những tình trạng như thế, lề luật Chúa buộc phải giúp đỡ, nhưng cả hai đều bỏ đi mà không dừng bước. Họ vội vã. Tuy nhiên, trái với hai nhân vật của giới tinh hoa, người Samari đã dừng lại. Cho ông ta sao ? Với tư cách là người Samari, ông ta bị khinh bỉ, không ai muốn có chuyện với ông ta và dù sao thì ông cũng có những bận rộn và cũng có chuyện phải làm; ấy thế mà khi nhìn thấy người bị thương tích, ông ta đã không bỏ đi như hai người kia vốn gắn liền với Đền Thờ, mà “ông thấy và chạnh lòng thương” (c. 33). Người Samari hành động với một lòng thương xót đích thực : ông băng bó các vết thương của người đó, và chuyên chở người đó tới một quán trọ, tự mình săn sóc và cung cấp cho người đó những gì cần thiết để nuôi dưỡng mình. Tất cả điều đó dậy cho chúng ta rằng lòng thương cảm, tình yêu thương không phải là một tình cảm vu vơ, mà có nghĩa là săn sóc người khác đến độ đích thân trả giá cho người đó. Điều này có nghĩa là dấn thân để làm tất cả những điều cần thiết đến độ “tới gần” người khác đến độ đồng hóa với người đó : “Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình vậy”. Đó là điều răn của Chúa.

Hệ thống kinh tế mà có ở trung tâm ông thần tiền bạc và đôi khi hành động với tính vũ phu của bọn ăn cướp trong dụ ngôn, đã gây những vết thương không được săn sóc ở mức độ phải coi đó là tội ác. Xã hội toàn cầu hóa thường hay nhìn ra hướng khác làm bộ như những kẻ vô tội. Dưới chiêu bài của những gì là đúng về mặt chính trị hay hợp thời trang về mặt ý thức hệ, người ta nhìn những người đau khổ nhưng không đụng chạm đến họ. Nhưng họ được truyền hình trực tiếp; người ta nói đến họ bằng những mỹ từ và một sự khoan dung bề mặt, nhưng chẳng có gì được làm một cách có hệ thống để săn sóc những vết thương xã hội hay để đối phó với những cấu trúc đang bỏ rơi bao nhiêu anh chị em chúng ta trên đường. Thái độ giả hình này, quá khác biệt với thái độ của người Samari, thể hiện một sự thiếu dấn thân đích thực cho nhân loại.

Sớm hay muộn, sự mù lòa tinh thần của tính vô cảm này cũng phải ra ánh sáng, như khi một ảo ảnh tan biến đi. Các vết thương ở đó, chúng là một thực tế. Nạn thất nghiệp là có thật, bạo lực là có thật, sự thối nát là có thật, khủng hoảng căn tính là có thật, sự mất nội dung của các nền dân chủ là có thật. Sự hoại tử của hệ thống không thể che đậy mãi mãi được bởi vì sớm muộn gì mùi hôi thối sẽ trở nên quá mạnh; và khi nó không thể chổi cãi được nữa, cũng cái quyền lực đã sinh ra tình trạng đó bắt đầu sử dụng sự sợ hãi, sự bất ổn, các vụ tranh cãi và cả sự phẫn nộ chính đáng của người ta để đổ trách nhiệm về tất cả những cái xấu đó cho một kẻ “không phải là thân cận”. Tôi không ám chỉ ai cách riêng, tôi nói về một quy trình xã hội và chính trị đang phát triển ở nhiều nơi trên thế giới và đang là một mối nguy trầm trọng cho nhân loại.

Chúa Giêsu chỉ dậy cho chúng ta một con đường khác. Anh chị em đừng phân loại người khác để xem ai là người thân cận và ai không phải. Anh chị em có thể trở thành thân cận với mọi người đang trong cơn túng thiếu mà anh chị em gặp gỡ và anh chị em sẽ làm được nếu anh chị em có lòng thương cảm trong tâm hồn. Nghĩa là nếu anh chị em có khả năng đau khổ với một ai khác. Anh chị em phải trở thành một người Samari. Và sau đó còn trở thành như người chủ quán trọ ở cuối dụ ngôn khi người Samari gửi gấm con người bị đau khổ. Người chủ quán trọ là ai ? Đó là Giáo Hội, cộng đoàn Kitô giáo, những con người trạnh lòng thương và liên đới, những tổ chức xã hội. Đó là chúng ta, đó là anh chị em, Chúa Giêsu đã gửi gấm mỗi ngày cho chúng ta những ngời bị thương tích trên thân xác và trong tinh thần, để chúng ta có thể tiếp tục đổ tràn trên họ toàn bộ lòng thương xót vô biên và sự cứu độ của Người. Đây là cội rễ của tính nhân bản đích thực đó đã chống lại sự phi nhân hóa đang mặc đồng phục của sự vô cảm, sự giả hình và sự cố chấp.

Tôi biết anh chị em đã dấn thân để dấu tranh cho công bằng xã hội, để bảo vệ người chị và cũng là người mẹ Trái Đất của chúng ta và để đứng vào phe những người di dân. Tôi muốn tái xác nhận sự lựa chọn của anh chị em và muốn chia sẻ với anh chị em hai suy nghĩ về vấn đề này.

Thứ nhất, khủng hoảng môi sinh là có thật. “Một sự đồng thuận khoa học rất vững chắc cho thấy rằng hiện nay, chúng ta là chứng nhân của một sự nóng lên của khí hậu rất đáng lo ngại”. Khoa học không phải là hình thức hiểu biết duy nhất, đúng thế. Cũng chính xác là khoa học không nhất thiết là “trung lập” – nhiều khi nó che giấu những nhãn quan mang tính ý thức hệ hay những lợi nhuận kinh tế. Tuy thế, chúng ta cũng biết điều gì xẩy ra khi chúng ta chổi bỏ khoa học và không đếm xỉa đến tiếng nói của thiên nhiên. Tôi coi là của tôi những gì liên quan đến chúng ta với tư cách là người công giáo. Chúng ta đừng rơi vào sự chối bỏ. Thời gian cấp bách. Chúng ta hãy hành động. Tôi còn yêu cầu anh chị em – với tất cả anh chị em, những người của mọi xu hướng, kể cả những người bản địa, các mục tử, những người trách nhiệm chính trị – hãy bảo vệ thiên nhiên.

Suy nghĩ thứ nhì mà tôi đã chia sẻ trong Cuộc Gặp Gỡ toàn cầu vừa qua của các Phong Trào quần chúng và tôi cảm thấy cần phải nhắc lại là : không có dân tộc nào là tội phạm và không có tôn giáo nào là khủng bố. Khủng bố Kitô giáo là không hề có, khủng bố Do Thái Giáo là không hề có, khủng bố Hồi Giáo là không hề có. Chúng không hề có. Không một dân tộc nào là tội phạm, hay là mua bán ma túy hoặc là hung bạo. “Những dân tộc nghèo và rất nghèo bị tố cáo là hung bạo, nhưng vì không có bình đẳng cơ hội, các hình thức tấn công và tranh chấp khác nhau sẽ tìm được địa bàn phì nhiêu để lớn lên và cuối cùng nổ tung”. Có những cá nhân bảo thủ và hung bạo trong mọi dân tộc và mọi tôn giáo và với những thế hệ cố chấp, họ trở thành mạnh lên bởi vì họ được nuôi dưỡng bởi hận thù và chủ nghĩa bài ngoại. Trả lời khủng bố bằng tình yêu, tức là chúng ta làm việc cho hòa bình.

Tôi yêu cầu anh chị em sự dịu dàng và quyết tâm bảo vệ những nguyên tắc đó. Tôi yêu cầu anh chị em đừng nhẹ dạ đổi chác những nguyên tắc đó hay áp dụng chúng một cách hời hợt. Cũng như thánh Phanxicô Assisi, chúng ta hãy cho đi tất cả những gì là chúng ta : ở đâu có hận thù, hãy gieo rắc tình yêu; ở đâu có thương tích, gieo rắc thứ tha; ở đâu có bất hòa, gieo rắc hợp nhất; ở đâu có sai lầm, gieo rắc chân lý.

Xin anh chị em biết rằng, tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi cầu nguyện cùng với anh chị em và tôi cầu xin Thiên Chúa là Cha chúng ta đồng hành với anh chị em và ban phúc lành cho anh chị em. Cầu xin Người đổ xuống anh chị em tràn đầy tình yêu của Người và che chở anh chị em. Tôi xin anh chị em vui lòng, cũng cầu nguyện cho tôi và tiếp tục công việc của anh chị em.

Mai Khôi dịch

https://fr.zenit.org/articles/mouvements-populaires-devenir-le-prochain-de-toute-personne-dans-le-besoin-traduction-complete/

 738 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.