Quyền tiếp cận nước : Đức Giáo Hoàng kêu gọi hành động – “chưa quá muộn” nhưng “khẩn cấp”

Phòng ngừa một “cuộc thế chiến vì nước” (toàn văn)

24 FÉVRIER 2017 – ANNE KURIANPAPE FRANÇOISROME

Hội thảo về Nước tại Viện Hàn Lâm Khoa Học

Mỗi ngày có hàng ngàn trẻ em bị chết vì những bệnh liên quan đến nước. Trước những con số “rất trầm trọng” đó, ngày 24/02/2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi hành động, tại Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Khoa Học tại Vatican : “Chưa quá muộn, nhưng thật là khẩn cấp phải ý thức nhu cầu về nước và giá trị cốt yếu của nó cho ích lợi của nhân loại”.

Trước các tham dự viên của một cuộc hội thảo về bảo vệ nước, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi hãy là “tiếng kêu cứu của người anh em”, “tiếng kêu cứu của trái đất đang yêu cầu sự tôn trọng và sự chia sẻ có trách nhiệm một của cải thuộc về tất cả mọi người”. “Công việc của quý vị là cần thiết… để những người khác có thể được sống”, ngài khuyến khích.

Quyền được tiếp cận với nước uống và an toàn là “một quyền cốt yếu của con người và một trong những vấn đề mấu chốt trong thế giới ngày nay”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong bài diễn văn của ngài bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngài đã lấy làm tiếc rằng nhiều luật pháp không công nhận quyền này.

Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi hãy “có những giải pháp hữu hiệu, thật sự có khả năng vượt lên khỏi những tính ích kỷ ngăn cản sự thực hiện quyền cốt yếu của mọi con người”. Một quyền vốn cũng là “một bổn phận đối với nước”.

Quyền tiếp cận với nước “quyết định tương lai nhân loại”, ngài nói tiếp. Và Đức Giáo Hoàng đã cảnh giác : “Tôi tự hỏi nếu ở giữa cuộc “thế chiến thứ ba từng mảnh” này mà chúng ta đang trải nghiệm, có phải chúng ta đang trên đường đi tới cuộc đại chiến thế giới vì nước không ?”

Sau đây là bản dịch toàn văn bài diễn văn của ngài trong dịp này.

Diễn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào quý anh chị em

Tôi chào mừng tất cả quý vị, hiện diện nơi đây, và tôi cảm ơn quý vị vì sự tham gia của quý vị vào cuộc gặp gỡ này để đề cập đến vấn đề quyền con người về nước và sự đòi hỏi những chính sách công cộng có thể đối phó với thực tế này. Thật là có ý nghĩa khi quý vị hiệp nhất để mang lại những hiểu biết của quý vị và những dụng cụ của quý vị để đưa ra một câu trả lời cho sự cần thiết mà con người đang phải sống trong ngày hôm nay.

Như người ta đọc được trong sách Sáng Thế, nước là nguồn gốc của mọi sự (x. St 1, 2); nước là một “tạo vật hữu ích, trong sạch và khiêm nhường”, nguồn gốc của sự sống và của khả năng sinh sản (x. Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Ca của các Tạo Vật). Bởi vậy, vấn đề mà quý vị thảo luận không phải là thứ yếu, mà thực là căn bản và rất cấp bách. Căn bản bởi vì ở đâu có nước, ở đó có sự sống, và xã hội có thể phát sinh và thăng tiến. Cấp bách bởi vì ngôi nhà chung của chúng ta cần được bảo vệ và vì người ta hiểu rằng tất cả nước không phải là sự sống : chỉ có nước an toàn và có chất lượng – nói theo cách gợi hình của thánh Phanxicô : nước “phục vụ với lòng khiêm nhượng”, nước “trinh bạch”, không bị ô nhiễm.

Mọi người đều có quyền tiếp cận với nước uống và an toàn; đó là một quyền cốt yếu của con người và là một trong những vấn đề mấu chốt của thế giới hiện nay (x. Sứ điệp Laudato si’, số 30; Sứ điệp Caritas in veritate, số 27). Thật đau đớn khi luật pháp của một quốc gia hay của một nhóm quốc gia không coi nước như là một quyền của con người. Đau đớn hơn nữa khi người ta coi thường những gì đã được viết ra và khi người ta từ chối cái quyền con người đó. Đó là một vấn đề liên quan đến tất cả chúng ta, làm cho ngôi nhà chung của chúng ta phải chịu đựng nhiều tai họa và đòi hỏi những giải pháp hữu hiệu, thật sự có khả năng vượt lên những ích kỷ cản trở việc thực hiện cái quyền cốt yếu cho hết mọi con người. Cần phải cấp cho nước vị trí trung tâm mà nó xứng đáng được hưởng trong khuôn khổ của các chính sánh công cộng. Quyền hưởng nước của chúng ta cũng là một bổn phận đối với nước. Từ quyền mà chúng ta có, xuất phát một nghĩa vụ gắn liền với nó và không thể phân ra được. Cần thiết phải loan báo cái quyền căn bản của con người đó và bảo vệ nó – cũng như đang được tiến hành -, nhưng cũng phải hành động cụ thể; bằng cách đảm bảo một sự dấn thân chính trị và pháp lý đối với nước. Trên chiều hướng đó, mọi Quốc Gia đều được kêu gọi phải cụ thể hóa, kể cả bởi những khí cụ pháp lý, những gì được nêu ra trong các Nghị Quyết đã được thông qua bởi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc năm 2010 về quyền con người hưởng nước uống và vệ sinh. Mặt khác, mọi tác nhân không phải quốc gia cũng phải đảm đương trách nhiệm đối với quyền này.

Quyền hưởng nước mang tính quyết định cho sự sống còn của con người (x. Ibid. số 30) và tương lai của nhân loại. Cũng ưu tiên là phải giáo dục những thế hệ sắp tới về tính trầm trọng của thực tế này. Sự huấn luyện lương tâm là một nhiệm vụ khó khăn; nó đòi hỏi sự xác tín và tận tâm. Tôi tự hỏi, ở giữa “cuộc thế chiến thứ ba từng mảnh” này mà chúng ta đang trải nghiệm, có phải chúng ta đang trên đương đi tới cuộc thế giới đại chiến vì nước không ?

Những số liệu mà Liên Hiệp Quốc tiết lộ gây bối rối khiến không ai có thể dửng dưng : 1000 trẻ em chết mỗi ngày vì bệnh tật gắn liền với nước; hàng triệu người tiêu thụ nước ô nhiễm. Đây là những dữ liệu rất trầm trọng; cần phải kìm hãm và lật ngược tình thế này. Chưa quá muộn, nhưng thật là cấp bách phải ý thức nhu cầu về nước và giá trị can bản của nước cho lợi ích của nhân loại.

Tôn trọng nước là một điều kiện để thực thi các quyền khác của con người (x. ibid. số 30). Khi chúng ta bảo vệ quyền này như quyền căn bản, chúng ta sẽ đặt nền tảng để bảo vệ các quyền khác. Nhưng nếu chúng ta vi phạm quyền căn bản này, làm sao chúng ta sẽ có thể theo dõi những quyền khác để đấu tranh cho chúng !  Trong sự dấn thân để dành cho nước một vị trí xứng đáng, cần phải có một nền văn hóa bảo vệ (x. ibid. số 231) – người ta có thể nói đây là một chuyện thơ mộng, và quả thật công trình Tạo Dựng  là một “bài thơ”, nền văn hóa bảo vệ này mang tính sáng tạo – và cũng phát huy một nền văn hóa gặp gỡ, trong đó hiệp nhất, cho một sự nghiệp chung, tất cả mọi lực lượng các nhà khoa học và những trưởng công trình, những nhà cầm quyền và các chính trị gia. Phải hiệp nhất tất cả tiếng nói của chúng ta trong cùng một sự nghiệp; sẽ không còn là những tiếng nói cá nhân hay lẻ loi, mà tiếng kêu của người anh em đang kêu cứu qua trung gian của chúng ta, đó là tiếng kêu cứu của trái đất cầu xin sự tôn trọng và sự chia sẻ có trách nhiệm một của cải, vốn thuộc về tất cả mọi người. Trong nền văn hóa gặp gỡ đó, hành động của mỗi quốc gia là không thể thiếu, như là một sự bảo đảm cho sự tiếp cận phổ quát với nước an toàn và có chất lượng.

Thiên Chúa Sáng Tạo không bỏ rơi chúng ta trong công việc này để ban cho tất cả và cho mỗi người sự tiếp cận với nước uống và an toàn. Nhưng công việc là về phần chúng ta, trách nhiệm là về phần chúng ta. Tôi cầu chúc rằng cuộc hội thảo này là một thời cơ thuận lợi để những xác tín của quý vị được tăng cường và quý vị sẽ rời chỗ này với sự chắc chắn rằng công việc của quý vị là cần thiết và ưu tiên để cho những người khác có thể được sống. Đó là một lý tưởng xứng đáng cho chúng ta đấu tranh và làm việc để đạt được. Với cái “ít oi” của chúng ta, chúng ta sẽ đóng góp làm cho ngôi nhà chung của chúng ta có thể ở được hơn và liên dới hơn, một ngôi nhà mà không có ai bị hất hủi, bị bỏ rơi, nhưng được săn sóc, trong đó chúng ta vui hưởng tất cả của cải cần thiết để sinh sống và lớn lên trong phẩm giá. Và chúng ta đừng quên những dữ liệu, những số liệu của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đừng quên rằng mỗi ngày, có một ngàn trẻ em – mỗi ngày ! – tử vong vì những bệnh liên quan đến nước.

Cảm ơn.

Mai Khôi dịch

https://fr.zenit.org/articles/droit-a-leau-le-pape-appelle-a-laction-il-nest-pas-trop-tard-mais-cest-urgent/

 733 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.