Quyền tiếp cận với nước : Đức Giáo Hoàng Phanxicô ký Tuyên Ngôn sau cùng

Để “hình thành một nền văn hóa nước đích thực”

27 FÉVRIER 2017 – CONSTANCE ROQUESPAPE FRANÇOISROME

Hội thảo về nước tại Hàn Lâm Viện Khoa Học

“Cần phải có một sự thay đổi văn hóa” và phát triển một “nền văn hóa nước” đích thực, các tham dự viên tuyên bố về cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Khoa Học, trong một bản tuyên ngôn được phổ biến vào cuối hội nghị và sau đây là bản dịch toàn văn từ tiếng Ý. Bản Tuyên Ngôn sau cùng này cũng đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ký tên và được nhật báo Osservatore Romano đang tải bằng tiếng Ý trong những ngày 25 và 26/02/2017.

Mỗi ngày một ngàn trẻ em tử vong vì những bệnh liên quan đến nước : trước những con số “rất trầm trọng” đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi phải hành động, ngày 24/02/2017, tại trụ sở của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Kho Học tại Vatican : “Chưa quá muộn, nhưng thật là cấp bách để ý thức được nhu cầu về nước và ý thức giá trị cốt yếu của nước cho ích lợi của nhân loại”.

Trước các tham dự viên của một cuộc hội thảo về bảo vệ nước, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi hãy làm “tiếng kêu của người anh em”, “tiếng kêu của trái đất cầu xin sự tôn trọng và chia sẻ có trách nhiệm một tài sản thuộc về tất cả mọi người”. “Công việc của quý vị là cần thiết… để cho những người khác có thể được sống”, ngài khuyến khích.

Quyền tiếp cận với nưc sạcch và an toàn là “một quyền căn bản của con người và là một trong những vấn đề mấu chốt trên thế giới hiện nay”, và đó cũng là một bổn phận.

AB

Tuyên ngôn sau cùng

Bản tuyên ngôn về quyền con người hưởng nước, tài liệu sau cùng của cuộc hội thảo đã diễn ra ti Vatican, xuất phát từ sự ghi nhận mà nhiều hệ thống kinh tế và sản xuất cũng như các lối sống và tiêu thụ, làm hư hại môi trường. Người ký tên đầu tiên chính là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong phiên cuối các buổi họp tại trụ sở Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Khoa Học, là người tổ chức cuộc hội ngộ này với sự cộng tác của “Catédra del dialogo y la cultura del encuentro” (Diễn đàn của đối thoại và văn hóa hội ngộ).

“Chúng ta cần, người ta đọc được trong tài liệu, một nền giáo dục đóng góp cho một sự thay đổi văn hóa xung quanh sự thừa nhận tha nhân và bảo vệ nước và các hệ sinh thái”. Điều này đỏi hỏi một tư duy mới, nhờ đó mà khoa học và kỹ thuật có thể công hiến những đóng góp cơ bản để bảo vệ nước và sự sử dụng phổ quát nước. Để bảo vệ tài sản chung, bản tuyên ngôn sau cùng viết tiếp, cần phải “tính tới những dụng cụ pháp lý hữu hiệu nhất”. Bởi vậy “viễn cảnh các quyền con người có thể cho thấy sự khác biệt : tránh cho việc cung cấp nước và vệ sinh khỏi rơi vào sự thận trọng của những nhóm quyền lực và trái lại, làm thành một nghĩa vụ mang tính cưỡng bức trên mặt pháp lý”.

Để đạt tới mục đích, phải có những chính quyền “có ý chí và sức mạnh chính trị và có thể làm ra những sự thay đổi cần thiết bằng cách đi theo mệnh lệnh tinh thần của những Mục Tiêu phát triển lâu bền được chấp thuận sau bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cộng đồng quốc tế”. Điều này đòi hỏi một sự dấn thân tập thể để xây dựng các chính sách công cộng ở cấp thế giới, quốc gia và địa phương bao gồm “những cơ chế tham gia có thật và có hiệu lực cho sự thực thi đầy đủ tư cách công dân và sự bảo vệ các công ích”.

Tài liệu nhấn mạnh rằng hiện nay thật là cấp bách biết bao, phải đạt được “những đồng thuận về những kiểu mẫu chính phủ cho phép hình thành một nền văn hóa nước đích thực”. Đồng thời, các chính phủ được yêu cầu bảo đảm “sự an toàn và sự sống của tất cả những người làm việc cho quyền hưởng nước và cho sự bảo vệ thiên nhiên”.

Tiếp theo, sự công nhận các quyền cần phải được bổ sung bởi “trách nhiệm khi sinh hoạt từ tất cả mọi người”. Điều này bao gồm những thay đổi “trong lối sống, lối sản xuất và lối tiêu thụ, cũng như sự phát triển các năng lượng tái tạo và sạch”. Đặc biệt, phải bảo đảm “việc cung cấp nước sạch với dung lượng cần thiết” cũng như “thu gom nước thải và xử lý phù hợp với tôn trọng môi trường” để đóng góp vào việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và phẩm giá con người, đồng thời dành ưu tiên cho việc huấn luyện “tính cách công dân trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Tài liệu cũng nhấn mạnh rằng những nhà khoa học, các trưởng công trình và các chính trị gia phải ý thức được rằng sự biến đổi khí hậu đòi hỏi những biện pháp cụ thể và khẩn cấp. Sự chú ý sau đó phải hướng vào sự kiện mà, trong sứ điệp Laudato si’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề nghị “xây dựng một nền sinh thái toàn diện trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”, mời gọi cho một  “sự động viên tập thể và liên kết” để bảo vệ sự tiếp cận phổ quát với nước sạch, trong đó phải có sự hợp tác của các chính quyền, các cơ chế, khu vực tư nhân, các người lao động và các xã hội trên toàn thế giới. Từ đó, có sự mời gọi cho một sự “dấn thân hợp tác” và cho một “hành động tập thể” đang trải nghiệm sự cấp bách phải thay đổi sự “hợp lý về dụng cụ và tính liên đới đích thực liên thế hệ”.

Tài liệu đã tung ra một lời kêu gọi “để thực hiện một nền sinh thái toàn diện bao gồm tầm vóc môi trường, kinh tế, xã hội và văn hóa” và đóng góp vào việc xây dựng “một nền văn hóa gặp gỡ xung quanh vấn đề nước uống và vệ sinh như các quyền phổ quát”. Trên chiều hướng đó, xác định là khoa học, văn hóa, chính trị và kỹ thuật có thể đóng góp “để thực hiện một xã hội công bằng hơn, liên đới hơn và phân minh hơn dấn thân trong việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta”.

Bởi vậy, dù rằng sự thách đố là bao la, văn bản mời gọi hãy dựa trên sự liên đới và trên sự nhạy cảm tập thể, “thành quả của đối thoại triết lý, tri thức, thiêng liêng và nhận thức”. Quả vậy, người ta thừa nhận rằng ngày nay có nhiều những trải nghiệm có giá trị cũng như những sáng kiến hướng tới việc bảo vệ thiên nhiên. Tất cả điều này đã làm cho có thể hiểu rõ hơn vấn đề nước vốn không phải “trước tiên là một sự thiếu thốn, nhưng là sự quản lý không phù hợp tài nguyên này”. Mặt khác, được biết rằng việc sử dụng chất đốt hóa thạch trong việc sản xuất năng lượng “góp phần làm biến đổi khí hậu”.

Bởi vậy, những người ký tên tin cậy vào di sản khoa học quan trọng có được tính đến ngày hôm nay và vào những kỹ thuật sản xuất năng lượng sạch đang “có thể giúp làm giảm bớt sự nóng lên của trái đất”. Trên chiều hướng đó, các nỗ lực sẽ hướng vào việc tìm kiếm “một mô thức phát triển tập trung vào chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta và vào tính liên đới, tính phân minh và tính công bằng trong việc sử dụng và trong việc quản lý nước”.

Mai Khôi dịch

https://fr.zenit.org/articles/droit-a-leau-declaration-finale-signee-par-le-pape-francois/

 763 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.