Monthly Archives: Tháng Chín 2017

Con hãy sống, hãy yêu, hãy mơ và hãy tin : bài học sống đời cho một người trẻ

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (toàn văn) 20 SEPTEMBRE 2017 – HÉLÈNE GINABAT – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 20 tháng 9 năm 2017 “Con hãy sống, hãy yêu, hãy mơ và hãy tin. Và … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Con hãy sống, hãy yêu, hãy mơ và hãy tin : bài học sống đời cho một người trẻ

Kinh Truyền Tin : “Mở lòng ra với khả năng tha thứ”

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (toàn văn) 17 SEPTEMBRE 2017 – ANITA BOURDIN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 17 tháng 9 năm 2017 “Ai đã từng trải nghiệm niềm vui, sự bình an … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin : “Mở lòng ra với khả năng tha thứ”