Giáo dục – Những điều mới mẻ của Tông Hiến Veritatis Gaudium

Giới thiệu tài liệu tại Vatican

29 janvier 2018 – Anne KurianPape François, Rome

Đại Học Giáo Hoàng tại Chili

Tông Hiến mới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô « Niềm vui của chân lý » (Veritatis gaudium) ban hành những tiêu chuẩn mới cho các Viện giáo dục của Giáo Hội, đã được giới thiệu tại Vatican ngày 29/01/2018 này. Các tham luận viên đã đặc biệt dừng lại trên những điểm mới lạ của tài liệu này, ngoài những vấn đề khác, có liên quan đến phẩm chất của các cơ sở, các người tỵ nạn, giáo dục trên mạng…

Đức Hồng Y Giuseppe Versaldi, tông trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo, đã nhấn mạnh rằng các thách đố hiện nay là « một kích thích tố » cho những học đường giáo dục để hoàn thành « nhưng tiến bộ » để không quỵ ngã trước cái « văn hóa giả thu hẹp con người thành một chất thải, đi tìm những lợi nhuận và khoa học kỹ thuật ».

Các Đại Học và các Phân Khoa của Giáo Hội « không thể trốn tránh những vấn đề nội tại được gửi đến cho chúng », ngài khẳng định. Bởi thế, Tòa Thánh đã gia nhập vào 4 hiệp ước vùng của UNESCO trong lãnh vực giáo dục. Và ĐGH Biển Đức XVI đã thiết lập năm 2007 « Văn Phòng Tòa Thánh lượng giá và thăng tiến phẩm chất các Trường Đại Học và các Phân Khoa của Giáo Hội (AVEPRO).

Tông Hiến mới, ngài nói tiếp, được ký vào ngày 08/12/2017, kỷ niệm lần thứ 52 ngày bế mạc Công Đồng Vatican II, đã đưa ra những thông tin cần thiết để thích hợp với các đòi hỏi này.

Đức Cha Angelo Vincenzo Zani, thư ký thánh bộ, đã nhấn mạnh những điều mới mẻ chính của Veritatis gaudium ; Cái mới mẻ thứ nhất liên quan đến sự tăng cường vai trò của AVEPRO. Cái thứ nhì gợi nhớ vấn đề các sự giảng dạy trên mạng (Điều 31. §2) : một tài liệu của bộ, trong thời gian gần đây, sẽ được công bố để điều đó có thể được thực hiện « trong một tinh thần hợp tác giữa các trường học chứ không là tinh thần cạnh tranh ».

Trong các điều mới mẻ, Đức Cha Zani đã nhấn mạnh điều 32 « liên quan đến sứ vụ của các viện cao học đối với hiện tượng đang gia tăng của người tỵ nạn ».

Ngoài ra, các Phân Khoa thuộc Giáo Hội được thành lập hay chấp thuận bởi Tòa Thánh trong các Đại Học không thuộc Giáo Hội, đều phải « tuân thủ những quy định của Tông Hiến này, bằng cách tôn trọng những thỏa ước song phương và đa phương được ký kết bởi Tòa Thánh với các quốc gia khác hay với những Đại Học đó ».

Vị  « số 2 » của Thánh Bộ cũng đã đưa ra những con số thống kê thế giới của các học viện Giáo Hội là 792, trong số đó có 289 phân khoa và 503 các viện khác. Tổng cộng, 54.500 sinh viên tới học và 12.000 giáo sư giảng dạy nơi đó. Ngoài ra, 1.365 đại học Công Giáo đã được tạo dựng « trên nền tảng luật pháp địa phương ».

Thánh Bộ, Đức Cha Zani cho biết, sắp công bố một thư luân lưu để thực hành những hướng dẫn của bản Tông Hiến mới. Các trường học liên quan sẽ có hai năm (cho đến ngày 08/12/2019) để cập nhật các quy chế và các chương trình của mình. Trong thời gian đó, thánh bộ sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ trên từng lục địa : ngày 3 và 4/5/2018 tại Rôma cho Châu Âu ; Bắc Mỹ và Trung Đông ; vào tháng 11/2018 tại Bogota (Colombia) cho Châu Mỹ Latinh và vào tháng 3/2019 tại Nairobi (Kenya) cho Châu Phi. Ngày gặp gỡ cho Châu Á sẽ được đưa ra sau này.

Sẽ đặc biệt cần suy nghĩ lại sự phân phối những chuyên môn hóa các môn học của Giáo Hội theo những đòi hỏi của sự tân Phúc Âm hóa. Tại Rôma, vị thư ký cũng đã chỉ ra, những trường học của Giáo Hội phải được tái tổ chức để đạt được tối ưu trong việc làm nổi bật những giá trị thặng dư của mình.

Mai Khôi dịch

https://fr.zenit.org/articles/education-les-nouveautes-de-la-constitution-veritatis-gaudium/

 940 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.