Veritatis gaudium – dự án nhiều tham vọng và được xây dựng trong truyền thống của Giáo Hội

Đức Ông Viện trưởng Piero Coda giới thiệu Tông Hiến

29 janvier 2018 – Marina DroujininaPape François, Rome

Đại Học Giáo Hoàng Latran

Tông Hiến « Veritatis gaudium » của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, khuyến khích « không những sự liên khoa mà còn là xuyên khoa », Đức Ông Piero Coda, Viện trưởng Viện Đại Học Sophia và thành viên của Ủy Ban Thần Học quốc tế, nhấn mạnh. Đây là một đề nghị « đầy tham vọng, nhưng sáng suốt và có cơ sở trong truyền thống của Giáo Hội, luôn mở rộng, lắng nghe Thần Khí và phân định các dấu chỉ thời đại ».

Đó là điều Đ. Ô. đã tuyên bố hồi sáng hôm 29/01/2018, nhân lúc giới thiệu bản Tông Hiến mới cho các Đại Học và các Phân Khoa thuộc Giáo Hội, được công bố ngày 29/01/2018.

Nhắc tới « tính xuyên khoa », Đ. Ô Piero Coda đã nhấn mạnh rằng nó cần đến « một sự đối thoại rộng lớn, được soi sáng bởi sự gia nhập một cách biết ơn và thanh thản vào ánh sáng đức tin, giữa các môn học khác nhau và các văn hóa khác nhau ».

Trong Tông Hiến, ông đánh giá, Đức Giáo Hoàng Phanxicô « cống hiến những tiêu chuẩn định hướng chính xác » : « Trước hết, đó là chuẩn bị các nơi chốn và các diễn trình đào tạo, học tập và nghiên cứu, trong đó sự dìm mình về mặt hiện sinh và tri thức vào trung tâm của trải nghiệm Kitô giáo mở đường cho việc thêu dệt những quan hệ có ý nghĩa và xây dựng ở mọi cấp trong Giáo Hội và ngoài xã hội ». Phải khởi đi « từ sự xác tín, ông nói tiếp, rằng Thiên Chúa trong Đức Kitô không chỉ muốn điều tốt lành cho mỗi con người, mà những quan hệ xã hội trong sự gắn khớp biệt hóa của chúng, bắt đầu bằng những người nghèo khó và bị bỏ rơi »

Theo Đ. Ô Piero Coda, tài liệu này kêu gọi « tái suy nghĩ hoàn toàn về bản chất và sứ mạng của Đại Học » điều gì « liên quan đến sự ý thức và quyết định dấn thân trong một tiến trình lâu dài và chặt chẽ ». Phải cống hiến « nhiều hơn nữa cho sự thúc đẩy nghiên cứu khoa học, và trang bị thêm nhiều trung tâm chuyên môn để đào sâu những vấn đề thích đáng nhất ».

Mặt khác, Đ. Ô nói tiếp, « Veritatis gaudium » là « một lời mời gọi » đào tạo « những bài văn mới thể hiện Tin Mừng của thường ngày, có khả năng bắt kịp những nhu cầu và đòi hỏi sâu đậm nhất của ngày hôm nay » và « thực hiện những phương tiện cùng nhau suy nghĩ : một cách có trách nhiệm, với khả năng chuyên môn, thực tiễn và hiệu nghiệm ».

Mai Khi dịch

https://fr.zenit.org/articles/veritatis-gaudium-projet-ambitieux-et-fonde-dans-la-tradition-de-leglise/

 

 724 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.