Veritatis gaudium – một sự trở lại mang tính thừa sai

Bốn tiêu chuẩn để thấu hiểu tông hiến mới về các trường Đại Học Công Giáo

30 janvier 2018 – Hélène GinabatRome

Veritatis gaudium mời gọi « hãy làm một cuộc trở lại mang tính thừa sai trong lãnh vực các chuyên khoa và các đại học của Giáo Hội » theo gương của Evangelii gaudium, vốn kêu gọi phải làm một cuộc trở lại mang tính mục vụ để các « cơ chế » mang tính « thừa sai hơn », Đức Hồng Y Versaldi giải thích về tông hiến mới này.

Chính Evangelii gaudium, với « ước mơ » của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về một « sự lựa chọn mang tính thừa sai có khả năng thay đổi mọi thứ », vốn là bối cảnh cho tông hiến mới Veritatis gaudium về các trường Đại Học của Giáo Hội, được công bố với báo chí ngày 29 tháng 01 năm 2018. Đức Hồng Y Giuseppe Versaldi, tổng trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo, đã gợi lên những nội dung chính của tài liệu trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tờ Osservatore Romano bằng tiếng Ý, đề ngày 31/01/2018.

Đức Hồng Y nêu lên 4 tiêu chuẩn « cho một sự canh tân và một sự phục hồi việc đóng góp học vấn cho một Hội Thánh ra đi truyền giáo » : sự « suy niệm » về rao giảng đức tin để « trở về cội nguồn », « đối thoại » « để trải nghiệm trong tập thể niềm vui của chân lý », « sự liên khoa và tới sự xuyên khoa được thực hiện với sự khôn ngoan và óc sáng tạo » và sau cùng « làm thành mạng lưới » bằng cách mở ra bên ngoài và nhằm để đề nghị những giải đáp « cụ thể » cho « những vấn đề của nhân loại ».

Sau đây là bản dịch bài phỏng vấn được đăng trên tờ báo Osservatore Romano, với sự cho phép đáng quý của cơ quan này.

HG

Sự chuyển dẫn đến văn bản chương trình của triều đại Giáo Hoàng về Phúc Âm của sự vui mừng tỏ ra hiển nhiên ngay từ nhan đề của tông hiến mới….

ĐHY Versaldi – Để hiểu đầy đủ ý nghĩa của văn bản này, vượt lên khỏi những chuẩn mức kỹ thuật cũng khá quan trọng, cần phải có trong đầu con số 27 của Tông Huấn Evangelii gaudium, trong đó Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự cải tổ các cấu trúc đòi hỏi một sự trở lại mang tính mục vụ để cho các cấu trúc đó trở thành thừa sai hơn. Và trên chiều hướng đó, Veritatis gaudium là sự áp dụng của lời hiệu triệu trở lại mang tính mục vụ đó trong lãnh vực các phân khoa và các đại học của Giáo Hội. Quả vậy, trong phần mào đầu của tông hiến mới, ở số 3, Đức Giáo Hoàng nói rằng, đã đến lúc mà cái gia sản phong phú của sự đào sâu và hướng dẫn này phải truyền vào những học vấn của Giáo Hội sự canh tân khôn ngoan và can đảm này được đòi hỏi bởi sự biến đổi mang tính thừa sai của một Giáo Hội « ra ngoài ». Bởi vậy, tài liệu có tầm quan trọng lịch sử, vì đây là chỉ đạo huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, của một Giáo Hội thừa sai, đã ban những tiêu chuẩn cho các đại học và các phân khoa của Giáo Hội.

Những tiêu chuẩn đó căn bản đó là gì ?

Các khảo cứu của Giáo Hội làm thành một thứ phòng thí nghiệm văn hóa trời cho, nơi đó Giáo Hội thực thi sứ vụ của mình. Điều này bởi vì, ở một lúc thời thế thay đổi như hiện nay, cần phải có một cuộc cách mạng văn hóa đầy nghị lực, theo như mong ước của Đức Giáo Hoàng trong Laudato si’. Và trong nỗ lực này, mạng lưới toàn cầu các đại học và các phân khoa thuộc Giáo Hội được kêu gọi mang đến sự đóng góp quyết định chất men, chất muối và ánh sáng của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô và của truyền thống sống động của Giáo Hội, luôn rộng mở cho những kịch bản mới và cho những đề nghị mới. Do đó, kho báu đức tin tồn tại, nhưng được canh tân. Và ở số 4 của phần mào đầu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra bốn tiêu chuẩn căn bản cho một sự đổi mới và một sự phục hồi đóng góp nghiên cứu về đạo cho một Giáo Hội xuất hành thừa sai.

Ngài có thể minh họa điều đó cho chúng tôi trong những chương lớn không ?

Tiêu chuẩn thứ nhất là suy niệm và dẫn nhập tinh thần, trí tuệ và hiện sinh vào giữa sự rao giảng, như là niềm vui mới mẻ, luôn luôn mới mẻ và hấp dẫn, của Phúc Âm Chúa Giêsu. Tóm lại, các đại học và phân khoa cũng không được coi như là cơ hữu sự kiện cho rằng căn bản là Phúc Âm, mà phải trở về cội nguồn, trở về trung tâm.

Tiêu chuẩn thứ nhì là đối thoại, không phải như một thái độ chiến thuật đơn giản, mà như một đòi hỏi nội tại để trải nghiệm trong cộng đoàn niềm vui của chân lý. Trên thực tế, điều phục hồi văn hóa gặp gỡ là : các đại học không thể không đối thoại, bởi vì, như ĐGH Biển Đức XVI đã nhấn mạnh, chân lý là lời « thoại » đã sinh ra « đối-thoại » và như vậy là truyền thông và hiệp thông. Bởi vậy, phải coi lại trong cái nhãn quan đó và cái tinh thần đó, kiến trúc và động cơ phương pháp của những giai trình học tập được đề nghị. Do đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn có một sự duyệt lại các nội dung.

Tiêu chuẩn thứ ba là rất quan trọng ở cấp khoa học bởi vì nó chuyển dẫn tới tình trạng liên khoa và tình trạng xuyên khoa được thực hiện với sự khôn ngoan và sáng tạo. Cụ thể, Đức Giáo Hoàng nói rằng thật là chính xác phải thay đổi những hiểu biết, nhưng sau đó phải mang tất cả về với hiệp nhất và về chủ đề này, ngài đã viện dẫn hai tác giả cách mạng trong lịch sử của Giáo Hội là : John Henry Newman và Antonio Rosmini. Cả hai người đã cảnh báo chống lại rủi ro của sự phân tán và ngược lại, họ nhắc lại sự cần thiết của sự hiệp nhất, để vượt qua sự phân chia tai hại giữa lý thuyết và thực hành.

Sau cùng, tiêu chuẩn thứ tư là « thiết lập mạng lưới » giữa các học viện liên Giáo Hội , do đó giữa những học viện của Giáo Hội, nhưng cũng là hiệp đồng với các thực tế kinh viện của các nước khác và với những thực tế phỏng theo các truyền thống văn hóa và tôn giáo khác, nghĩa là sự mở cửa ra bên ngoài trong một xã hội đa văn hóa và đa tôn giáo. Trên chiều hướng này, ngài nhấn mạnh sự thúc đẩy phải có để tìm kiếm những lối đi mới nhằm đáp ứng những vấn đề của nhân loại : phải mở ra với thế giới không những ở cấp tri thức ; nhưng sự phong phú của tình trạng đa dạng các kiến thức, các văn hóa và tôn giáo phải trở thành đề nghị cho những dự án chung. Và ở đây, Đức Giáo Hoàng lại viện dẫn Laudato si’ đế tái xác định sự cần thiết để các đại học không đóng lại ở cấp kinh viện, mà mở ra với xã hội, với một phương diện đưa vào sử dụng, không giới hạn trong việc chỉ soạn thảo ra những lý thuyết mà còn là những dự án cụ thể chung nữa.

Những hậu quả thực tiễn của những bước đầu này là gì ?

Những bước đầu nằm trong số 5 của phần mào đầu, như truyền tới một sự thôi thúc mới cho việc khảo cứu khoa học. Vả lại, các môn học thuộc Giáo Hội không thể giới hạn vào việc chuyển tải các kiến thức, các khả năng, các kinh nghệm cho con người nam nữ ở thời đại chúng ta, mà chúng phải tiếp thu được nhiệm vụ khẩn cấp là sáng chế ra các khí cụ trí thức có khả năng được đưa ra như những hệ thống hành động và tư duy, có ích cho sự loan truyền trong một thế giới hằn sâu sự đa nguyên đạo đức-tôn giáo. Vi thế, nhiệm vụ được Đức Giáo Hoàng giao để khảo cứu trong các đại học, các phân khoa và các học viện Giáo Hội nhằm triển khai sự biện hộ độc đáo được nêu tron Evangelii gaudium nhằm giúp tạo ra những chuẩn bị để Phúc Âm có thể được mọi người lắng nghe. Tóm lại, đây là sự đi ra khỏi thế giới của một tư tưởng duy nhất để không có rủi ro bị cô lập.

Các nhiệm vụ hiện nay đang chờ đợi Giáo Hội là những gì ?

Chúng ta sẽ cố gắng đề cao tinh thần canh tân thừa sai như Đức Giáo Hoàng mong muốn cho các học viện của chúng ta, được ơn gọi hàng đầu là cung ứng những giải đáp thích hợp cho những thách thức của thể giới ngày nay.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/veritatis-gaudium-une-conversion-missionnaire-par-le-card-versaldi/

 862 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.