Năm năm triều đại – sức mạnh của danh xưng Phanxicô

Bài xã luận của Giovanni Marria Vian trên tờ báo Osservatore Romano

13 mars 2018 – Hélène GinabatPape François, Rome

Bài xã luận của Giovanni Marria Vian trên tờ báo Osservatore Romano

13 mars 2018 – Hélène GinabatPape François, Rome

Đức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu ngày 13 tháng 3 năm 2013

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đức Bergoglio được bầu lên ngôi Giáo Hoàng, chính trên danh tánh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô mà tờ báo Osservatore Romano ngày 13/3/2018, đã đề tựa cho bài xã luận là « Sức mạnh của một cái tên »

Một cái tên không dự liệu và bất ngờ, biểu tượng của một « sự đổi mới triệt để », một cái tên « nhắc nhớ tới vị thánh thành Assisi và sự triệt để của ngài trong việc sống theo gương Chúa Kitô ». Cái tên này gợi lại « sự chú tâm và gần gũi với người nghèo », « bài giảng về hòa bình và bảo vệ thiên nhiên » và từ nay gắn liền với « một triều đại cốt lõi là thừa sai ».

Chúng tôi đăng tải bản dịch bài xã luận này của người chủ nhiệm báo Osservatore Romano, ông Giovanni Maria Vian, với sự cho phép của tờ nhật báo thuộc Vatican.

Sức mạnh của một cái tên

Cách đây 5 năm, thật là ít người có thể dự kiến việc mật nghị các hồng y đã bầu chọn Đức tổng giám mục Buenos Aires, và lại càng ít người hơn nữa đoán biết được danh hiệu mà người kế vị ĐGH Biển Đức XVI từ nhiệm, sẽ chọn lần đầu tiên từ 6 thế kỷ qua. Và dù vậy, sự chờ đợi danh hiệu này đã có đây, như một số cử tri đã đề nghị và như thế, đã xuất hiện một cách lạ lùng, trên hình ảnh được các đài truyền hình tung ra trong lúc diễn ra mật nghị, hình ảnh một người mặc áo bằng len thô và quỳ gối dưới cơn mưa lạnh giá đang rơi trên Quảng Trường Thánh Phêrô, một tấm bảng bằng bìa cứng đeo ở cổ, trên đó người ta có thể đọc « Giáo Hoàng Phanxicô », tóm tắt, trên những lời được viết, sự chờ đợi, thường xẩy ra ở thời Trung Cổ, một sự đổi mới triệt để, nhờ một vị « giáo hoàng thiên thần » (papa angelicus).

Trong truyền thống Do Thái Giáo và Kitô giáo, một cái tên chứa đựng nhiều thứ hơn là một sự ưa thích hay một xu hướng, như điều này đã được thấy trong Thánh Kinh : Đức Chúa đã đổi tên cho ông Ápraham và Đức Giêsu đã làm việc tương tự với ông Phêrô để chỉ rõ sự thay đổi cuộc sống. Thói quen sử dụng một cái tên khác với tên thật của mình đã được củng cố rất lâu sau này trong một số các tu hội, cũng như điều này đã xẩy ra sau những thế kỷ đầu trong sự nối tiếp nhau của các giáo hoàng. Nhưng không có vị giáo hoàng nào đã chọn cái tên Phanxicô, một cái tên có nguồn gốc ngoại giáo, vốn trong tiếng latinh thời trung cổ, cho thấy nó đến từ nước Pháp, nhưng cái tên này đã trở thành Kitô giáo tiêu biểu nhất bởi vì nó nhắc tới vị thánh của thành Assisi (được rửa tội với tên là Gioan) và sự triệt để của ngài trong việc sống theo gương Chúa Kitô.

Đầu năm thứ sáu của triều đại, đã xuất hiện rất rõ ràng sức mạnh của cái tên mà Đức Bergoglio đã muốn giải thích cho các ký giả ngài gặp gỡ ba ngày sau khi được bầu chọn. Cái tên gợi nhớ hình ảnh của thánh Phanxicô với ba lý do : sự chú tâm và gần gũi với người nghèo, được căn dặn cho vị tân giáo hoàng bởi « một người bạn thân » (Đức Hồng Y người Brasil, Claudio Hummes ngồi cạnh ngài trong thánh đường Sixtine), khi mà số phiếu đã lên quá 2/3 cần thiết, bài giảng về hòa bình và sự bảo vệ thiên nhiên. Ba thành tố của thông điệp Kitô giáo vốn làm rõ nét sự diễn tiến hàng ngày của vị giáo hoàng người Mỹ Châu đầu tiên, cũng là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Âu Châu từ gần 13 thế kỷ nay và là vị đầu tiên thuộc dòng Tên.

Bằng cách chi ra sự cần thiết đối với Hội Thánh để đi ra trong những vùng ngoại vi đích thực và ẩn dụ của thế giới để loan truyền Phúc Âm, Đức tổng giám mục Buenos Aires đã vạch ra ít lâu trước mật nghị những nét của một triều đại cốt lõi là thừa sai, những nét mà, trong ít tháng, sẽ được triển khai trong một tài liệu dài mang tính cương lĩnh, Evangelii gaudium. Vui mừng, đúng, mặc dù những bách hại và tử đạo của nhiều Kitô hữu, mặc dù sự mất cân bằng đang gia tăng giữa bắc và nam địa cầu, mặc dù cuộc chiến thế giới « từng mảng » thường hay được tố giác, mặc dù sự tàn phá của hành tinh, gây thiết hại trước hết cho người nghèo, được mô tả trong Laudato si’, một sứ điệp được đón nhận với sự quan tâm và hy vọng, kể cả nơi nhiều người dường như không hề cảm thấy mình ở trong Giáo Hội. Làm sao, vượt xa ra ngoài những ranh giời hữu hình của Giáo Hội, đã vọng tới lời nói đơn sơ và say mê của một Kitô hữu, đang khi mang một gánh nặng, ngày nào cũng xin người ta cầu nguyện cho mình.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/cinq-ans-de-pontificat-la-force-du-nom-de-francois/

Đức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu ngày 13 tháng 3 năm 2013

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đức Bergoglio được bầu lên ngôi Giáo Hoàng, chính trên danh tánh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô mà tờ báo Osservatore Romano ngày 13/3/2018, đã đề tựa cho bài xã luận là « Sức mạnh của một cái tên »

Một cái tên không dự liệu và bất ngờ, biểu tượng của một « sự đổi mới triệt để », một cái tên « nhắc nhớ tới vị thánh thành Assisi và sự triệt để của ngài trong việc sống theo gương Chúa Kitô ». Cái tên này gợi lại « sự chú tâm và gần gũi với người nghèo », « bài giảng về hòa bình và bảo vệ thiên nhiên » và từ nay gắn liền với « một triều đại cốt lõi là thừa sai ».

Chúng tôi đăng tải bản dịch bài xã luận này của người chủ nhiệm báo Osservatore Romano, ông Giovanni Maria Vian, với sự cho phép của tờ nhật báo thuộc Vatican.

Sức mạnh của một cái tên

Cách đây 5 năm, thật là ít người có thể dự kiến việc mật nghị các hồng y đã bầu chọn Đức tổng giám mục Buenos Aires, và lại càng ít người hơn nữa đoán biết được danh hiệu mà người kế vị ĐGH Biển Đức XVI từ nhiệm, sẽ chọn lần đầu tiên từ 6 thế kỷ qua. Và dù vậy, sự chờ đợi danh hiệu này đã có đây, như một số cử tri đã đề nghị và như thế, đã xuất hiện một cách lạ lùng, trên hình ảnh được các đài truyền hình tung ra trong lúc diễn ra mật nghị, hình ảnh một người mặc áo bằng len thô và quỳ gối dưới cơn mưa lạnh giá đang rơi trên Quảng Trường Thánh Phêrô, một tấm bảng bằng bìa cứng đeo ở cổ, trên đó người ta có thể đọc « Giáo Hoàng Phanxicô », tóm tắt, trên những lời được viết, sự chờ đợi, thường xẩy ra ở thời Trung Cổ, một sự đổi mới triệt để, nhờ một vị « giáo hoàng thiên thần » (papa angelicus).

Trong truyền thống Do Thái Giáo và Kitô giáo, một cái tên chứa đựng nhiều thứ hơn là một sự ưa thích hay một xu hướng, như điều này đã được thấy trong Thánh Kinh : Đức Chúa đã đổi tên cho ông Ápraham và Đức Giêsu đã làm việc tương tự với ông Phêrô để chỉ rõ sự thay đổi cuộc sống. Thói quen sử dụng một cái tên khác với tên thật của mình đã được củng cố rất lâu sau này trong một số các tu hội, cũng như điều này đã xẩy ra sau những thế kỷ đầu trong sự nối tiếp nhau của các giáo hoàng. Nhưng không có vị giáo hoàng nào đã chọn cái tên Phanxicô, một cái tên có nguồn gốc ngoại giáo, vốn trong tiếng latinh thời trung cổ, cho thấy nó đến từ nước Pháp, nhưng cái tên này đã trở thành Kitô giáo tiêu biểu nhất bởi vì nó nhắc tới vị thánh của thành Assisi (được rửa tội với tên là Gioan) và sự triệt để của ngài trong việc sống theo gương Chúa Kitô.

Đầu năm thứ sáu của triều đại, đã xuất hiện rất rõ ràng sức mạnh của cái tên mà Đức Bergoglio đã muốn giải thích cho các ký giả ngài gặp gỡ ba ngày sau khi được bầu chọn. Cái tên gợi nhớ hình ảnh của thánh Phanxicô với ba lý do : sự chú tâm và gần gũi với người nghèo, được căn dặn cho vị tân giáo hoàng bởi « một người bạn thân » (Đức Hồng Y người Brasil, Claudio Hummes ngồi cạnh ngài trong thánh đường Sixtine), khi mà số phiếu đã lên quá 2/3 cần thiết, bài giảng về hòa bình và sự bảo vệ thiên nhiên. Ba thành tố của thông điệp Kitô giáo vốn làm rõ nét sự diễn tiến hàng ngày của vị giáo hoàng người Mỹ Châu đầu tiên, cũng là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Âu Châu từ gần 13 thế kỷ nay và là vị đầu tiên thuộc dòng Tên.

Bằng cách chi ra sự cần thiết đối với Hội Thánh để đi ra trong những vùng ngoại vi đích thực và ẩn dụ của thế giới để loan truyền Phúc Âm, Đức tổng giám mục Buenos Aires đã vạch ra ít lâu trước mật nghị những nét của một triều đại cốt lõi là thừa sai, những nét mà, trong ít tháng, sẽ được triển khai trong một tài liệu dài mang tính cương lĩnh, Evangelii gaudium. Vui mừng, đúng, mặc dù những bách hại và tử đạo của nhiều Kitô hữu, mặc dù sự mất cân bằng đang gia tăng giữa bắc và nam địa cầu, mặc dù cuộc chiến thế giới « từng mảng » thường hay được tố giác, mặc dù sự tàn phá của hành tinh, gây thiết hại trước hết cho người nghèo, được mô tả trong Laudato si’, một sứ điệp được đón nhận với sự quan tâm và hy vọng, kể cả nơi nhiều người dường như không hề cảm thấy mình ở trong Giáo Hội. Làm sao, vượt xa ra ngoài những ranh giời hữu hình của Giáo Hội, đã vọng tới lời nói đơn sơ và say mê của một Kitô hữu, đang khi mang một gánh nặng, ngày nào cũng xin người ta cầu nguyện cho mình.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/cinq-ans-de-pontificat-la-force-du-nom-de-francois/

 676 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.