Tình yêu vô biên của Chúa Cha, Đấng phán cùng mỗi người : « Con là con yêu dấu của Cha »

Bài giáo lý về bí tích Rửa Tội, « dấu ấn không tẩy xóa được » (toàn văn)

mai 09, 2018 16:26 – Hélène GinabatAudience générale, Pape François

Triều kiến chung ngày 09 tháng 5 năm 2018

Trong lễ Rửa Tội, tình yêu vô biên của Chúa Cha, Đấng phán cùng mỗi người : « Con là con yêu dấu của Cha », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục các Bài giáo lý của ngài về bí tích Thánh Tẩy, nhân buổi triều kiến chung ngày thứ tư 09 tháng 5 năm 2018, trên Quảng Trường Thánh Phêrô. Ngài đã triển khai ý nghĩa của nghi thức trung tâm là « dìm mình trong nước ».

Bởi vậy « phép Rửa Tội không lập lại ». Viện dẫn Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trên điểm này, cho thấy rằng « dấu ấn này không bị tẩy xóa bởi bất cứ tội lỗi nào, kể cả khi tội lỗi ngăn trở phép Rửa mang lại hoa trái cứu độ ». « Dấu ấn Rửa Tội không bao giờ mất đi cả », ngài nói, bởi vì « Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ con cái Người », ngài đã yêu cầu đám đông nhắc lại câu này nhiều lần.

Dựa vào điển tích Chúa Giêsu chịu Phép Rửa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô, Đức Giáo Hoàng đã đoan chắc rằng « trên mỗi người chúng ta cũng thế, đã được tái sinh trong nước và Thần Khí, với một tình yêu vô biên, Chúa Cha trên trời đã làm vang rền lời Người phán rằng : « Con là con yêu dấu của Cha » . « Tiếng nói của người cha, ngài nói, không nghe được bằng lỗ tai, nhưng đã được con tim của người có đức tin nghe thấu, đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời, không bao giờ bỏ rơi chúng ta ».

Sau đây là bản dịch Bài giáo lý bằng tiếng Ý.

HG

Bài giáo lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài giáo lý về bí tích Rửa Tội ngày hôm nay dẫn chúng ta tới việc nói về sự tắm nước kèm theo sự khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là nghi thức chính yếu, đúng nghĩa là « rửa tội » – tức là dìm trong nước – trong mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1239). Thánh Phaolô nhắc nhở ý nghĩa của cử chỉ này cho các Kitô hữu Rôma, trong lúc hỏi họ trước rằng : « Anh em không biết rằng : khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Chúa Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao ? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta cũng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một cuộc đời sống mới »  (Rm 6, 3-4). Phép Rửa mở ra cho chúng ta cánh cửa của một đời sống phục sinh, chứ không phải một đời sống thế gian. Một đời sống theo Chúa Giêsu.

Giếng Rửa Tội là nơi diễn ra cuộc Vượt Qua cùng với Đức Kitô ! Con người cũng được mai táng, với những ham muốn lừa dối (. Ep 4,22), để sống lại như một thọ tạo mới ; thực sự, cái cũ đã qua và cái mới đã nẩy sinh (x. 2Cr 5,17). Trong các « Bài giáo lý » được cho là của thánh Cyrille thành Giêrusalem, chính như thế mà người ta đã giải thích cho các tân tòng điều gì đã xẩy ra với họ trong nước rửa tội. Sự giải thích này của thánh Cyrille thật là đẹp : « Anh chị em đã chết và sinh ra cùng một lúc, và cùng làn sóng cứu độ đó đã trở thành cho anh chị em vừa là nấm mồ vừa là người mẹ của anh chị em » (số 20, Mystagogique 2, 4-6 : PG 33, 1079-1082). Sự tái sinh của con người mới đòi hỏi rằng con người thối nát bởi tội lỗi phải biến thành tro bụi. Hình ảnh nấm mồ và bầu sữa mẹ, mà ngài đã nhắc đến trước giếng rửa tội, quả là rất sắc bén để biểu lộ điều gì vĩ đại đã xẩy ra qua những cử chỉ đơn giản của lễ rửa tội. Tôi thích viện dẫn hàng chữ khắc trên giếng rửa tội Rôma cũ trong nhà thờ Latran, viết bằng chữ latinh câu được cho là của Đức Giáo Hoàng Sixtô III : « Mẹ Hội Thánh trinh nguyên của chúng ta, đã hạ sinh qua nước, các con cái mẹ thụ thai nhờ hơi thở của Thiên Chúa. Anh chị em đã được tái sinh ra từ những giếng rửa tội đó, anh chị em hãy hy vọng vào nước trời » (1). Thật là đẹp : Hội Thánh sinh ra chúng ta, Hội Thánh là bầu sữa, là mẹ chúng ta bằng phép rửa tội.

Nếu cha mẹ chúng ta đã sinh chúng ta trong đời sống thế gian, Hội Thánh đã sinh chúng ta trong đời sống vĩnh cửu nơi phép Rửa Tội. Chúng ta trở thành con cái trong Con Giêsu của Người (x. Rm 8, 15 ; Gl 4, 5-7). Trên mỗi người chúng ta nữa, được tái sinh từ nước và từ Thần Khí, Cha trên trời, với một tình yêu vô biên, đã làm vang lên lời Người phán rằng : « Con là con yêu dấu của Ta » (. Mt 3, 17). Tiếng nói của người cha, không nghe được bằng lỗ tai, nhưng đã được con tim của người có đức tin nghe thấu, đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trong suốt cuộc đời, Chúa Cha phán với chúng ta : « Con là con trai yêu dấu, con gái yêu dấu của Cha ». Thiên Chúa thương yêu chúng ta nhiều, như một người Cha, và Người không bỏ chúng ta một mình. Và điều đó, từ lúc rửa tội. Được tái sinh ra như con cái Thiên Chúa, chúng ta sẽ luôn mãi là con cái Thiên Chúa ! Quả vậy, phép rửa tội không lập lại, bởi vì nó đã in một dấu ấn thiêng liêng (ấn tín) không thể tẩy xóa : « Không một tội lỗi nào xóa được ấn tín này, mặc dù tội lỗi ngăn cản bí tích Rửa Tội mang lại những hậu quả của ơn cứu độ » (Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1272). Ấn tín Rửa Tội không bao giờ mất cả ! « Thưa cha, nhưng nếu một người trở thành kẻ cướp, những kẻ cướp lừng danh, giết người cướp của, ấn tín có mất đi không ? » Không ! Con người con Thiên Chúa đó đã làm những chuyện đáng hổ thẹn, nhưng ấn tín không mất đi. Và hắn tiếp tục là con Thiên Chúa, dù là chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ con cái Người. Anh chị em có hiểu điểm này không ? Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ con cái Người. Chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại : « Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ con cái Người ». Nói lớn hơn nữa, bởi vì hoặc là tôi điếc hoặc là tôi không hiểu : [đám đông đáp lại to hơn] « Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ con cái Người ». Đúng thế, như vậy là tốt rồi.

Được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ bí tích Rửa Tội, những người chịu Phép Rửa được nên đồng hình, đồng dạng với Người, « Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc » (Rm 8, 29). Qua tác động của Thần Khí, bí tích Rửa Tội thanh tẩy, thánh hóa, làm cho công chính, để làm thành trong Đức Kitô, một thân thể duy nhất từ nhiều người (x. 1Cr 6,11 ; 12,13). Đó là điều được biểu lộ lúc xức dầu thánh, « vốn là dấu chỉ chức tư tế Vương Đế của người chịu phép Rửa và của sự chấp nhận người đó vào cộng đoàn dân Thiên Chúa » (Nghi thức rửa tội trẻ em, số 18,3). Bởi thế nên linh mục ban phép lành với dầu thánh trên đầu mỗi người chịu phép Rửa, sau khi đọc những lời nói lên ý nghĩa của việc này : « Chính Thiên Chúa thánh hiến anh chị em với dầu thánh cứu độ để sau khi tháp nhập vào Đức Kitô là Tư Tế, là Vua và Tiên Tri, anh chị em luôn là các chi thể của thân thể Người cho đến đời đời »  (ibid., số 71).

Thưa Quý Anh Chị Em, ơn gọi Kitô giáo là toàn diện : sống hiệp nhất với Đức Kitô trong Hội Thánh, tham gia vào cùng một sự cung hiến để hoàn thành cùng một sứ vụ, trên thế gian, bằng cách mang một kết quả lâu bền mãi mãi. Được thúc đẩy bởi Thần Khí, toàn dân Thiên Chúa tham gia vào những chức năng của Chúa Giêsu Kitô, « Tư Tế, Vương Đế và Tiên Tri » và lãnh trách nhiệm về sứ vụ và về sự phục vụ, xuất phát từ ba chức năng đó (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 783-786). Tham dự vào chức tư tế, vương đế và tiên tri của Đức Kitô có nghĩa là gì ? Điều đó có nghĩa là biến mình thành một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12, 1), bằng cách làm chứng về Người bằng một đời sống đức tin và bác ái (x. Lumen gentium, 12), và phục vụ người khác, theo gương của Chúa Giêsu (Mt 20, 25-28 ; Ga 13, 13-17). Cảm ơn.

_____________________________________

[1] «Virgineo fetu genitrix Ecclesia natos / quos spirante Deo concipit amne parit. / Caelorum regnum sperate hoc fonte renati».

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/lamour-infini-du-pere-qui-dit-a-chacun-tu-es-mon-fils-bienaime-traduction-complete/

 3962 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.