Bài giáo lý – « Làm sao thấy được là chúng ta đã nhận được ơn Chúa Thánh Thần ? »

Chuỗi Bài giáo lý mới về bí tích Thêm Sức

mai 23, 2018 16:03 – Anne KurianAudience générale, Pape François

Triều kiến chung ngày 23 tháng 5 năm 2018

 « Làm sao thấy được là chúng ta nhận được ơn của Chúa Thánh Thần ? », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tự hỏi trong Bài giáo lý ngày thứ tư 23 tháng 5 năm 2018 : « Nếu chúng ta hoàn thành các công trình của Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta nói lên những lời do Chúa Thánh Thần dạy bảo… Chứng tác Kitô giáo chỉ là làm tất cả những điều Thần Khí của Đức Kitô yêu cầu chúng ta, trong khi Người ban cho chúng ta sức mạnh để hoàn tất ».

Trong buổi triều kiến chung trên Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã bắt đầu một chuỗi Bài giáo lý mới về bí tích Thêm Sức, vốn tiếp nối bí tích Rửa Tội. « Lễ Ngũ Tuần, ngài nhấn mạnh… là điều đối với Hội Thánh giống như Chúa Kitô đã được sức dầu Thánh Thần trên sông Gio-đan… Lễ Ngũ Tuần là sự thôi thúc thừa sai để tiêu thụ cuộc đời mình cho việc thánh hóa người ta, cho vinh quang của Thiên Chúa ».

« Nếu trong phép Rửa Tội, chính Chúa Thánh Thần đã dìm chúng ta trong Đức Kitô, thì trong bí tích Thêm Sức, chính Đức Kitô là Đấng đổ đầy lòng chúng ta với Thần Khí của Người, trong lúc thánh hóa chúng ta thành các chứng nhân của Người, được tham dự vào nguyên tắc sống và sứ vụ của Người », Đức Giáo Hoàng nói thêm.

Sau đây là bản dịch Bài giáo lý mà Đức Giáo Hoàng đã ban ra bằng tiếng Ý.

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Sau các Bài giáo lý về Phép Rửa Tội, những ngày sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống này mời gọi chúng ta hãy suy niệm về chứng tác mà Chúa Thánh Thần khơi động trong những người đã chịu Phép Rửa, bằng cách kích động đời sống của họ, để họ mở lòng ra với điều thiện và với người khác. Chúa Giêsu đã giao cho các môn đệ của Người một sứ vụ to lớn : « Anh em là muối đất, anh em là ánh sáng thế gian » (x. Mt 5, 13-16). Đó là những hình ảnh khiến nghĩ đến thái độ của chúng ta, vì nếu quá ít hay quá nhiều muối sẽ làm cho món ăn khó ăn, cũng như sự thiếu hay dư ánh sáng cũng làm cho khó nhìn rõ. Chỉ có mình Thần Khí của Đức Kitô mới có thể thực sự khiến chúng ta thành một thứ muối mang lại vị mặn và giữ cho khỏi hư thối, và thứ ánh sáng soi rọi thế gian ! Và đó chính là ơn phúc mà chúng ta nhận được trong Bí Tích Thêm Sức, đề tài mà tôi muốn cùng anh chị em suy ngẫm. Bí tích được gọi là « Thêm Sức » vì bí tích kiện toàn cho Phép Rửa và củng cố ân sủng của bí tích Rửa Tội (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1289) ; chúng ta nhận lấy Chúa Thánh Thần nhờ xức « Dầu Thánh » – dầu pha với một hương liệu được giám mục làm phép -, từ này làm liên tưởng tới « Đức Kitô » Đấng được Thần Khí Xức Dầu.

Tái sinh vào cuộc sống thiêng liêng nhờ Phép Rửa là bước thứ nhất. Sau đó phải ứng sử như con cái Thiên Chúa, thuận theo Đức Kitô là Đấng tác động trong Hội Thánh để được liên kết với sứ vụ của Người trên thế gian. Chính cho chuyện này mà sự xức dầu của Chúa Thánh Linh được dự trù : « Không có quyền năng Thiên Chúa của Người, không có gì trong bất cứ ai » (x. kinh nguyện lễ Hiện Xuống). Không có sức mạnh của Chúa Thánh Linh, chúng ta không làm gì được : chính Chúa Thánh Linh là Đấng ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước. Cũng như toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu được thôi thúc bởi Chúa Thánh Linh, cuộc đời Hội Thánh và của mỗi thành viên của Hội Thánh phải được đặt dưới sự dẫn dắt của cùng một Chúa Thánh Linh.

Nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ bởi phép Chúa Thánh Linh, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người sau khi bước ra khỏi nước sông Gio-đan, Người đã được thánh hiến bởi Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Người (x. Mc 1,10 ; Ga 1,32). Người đã công khai tuyên bố trong hội đường Nazareth : thật là đẹp khi Chúa Giêsu tự giới thiệu, thẻ căn cước của Chúa Giêsu trong hội đường Nazarreth ! Chúng ta hãy nghe cách Người làm chuyện này : « Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn » (Lc 4,18). Chúa Giêsu tự giới thiệu, trong hội đường ngôi làng của Người, như Đấng được Xức Dầu, Đấng được xức dầu bởi Chúa Thánh Linh.

Chúa Giêsu được tràn đầy Thần Khí và Người là nguồn mạch Thần Khí được Thiên Chúa đã hứa (x. Ga 15,26 ; Lc 24,49 ; Cv 1,8 ; 2,33). Thực tế, buổi chiều ngày lễ Vượt Qua, Đấng Phục Sinh thổi hơi trên các môn đệ của Người mà phán : « Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần » (Ga 20,22) ; và vào ngày lễ Ngũ Tuần sức mạnh của Thánh Thần đã ngự trên các Tông Đồ dưới một hình thức bất thường (x. Cv 2,1-4), như chúng ta đã biết.

« Hơi Thở » của Đức Kitô Phục Sinh làm tràn đầy các buồng phổi của Hội Thánh ; và quả là môi miệng của các môn đệ, « tràn đầy Thánh Thần », đã mở ra để loan báo với tất cả mọi người những kỳ công của Thiên Chúa (x. Cv 2,1-11).

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – mà chúng ta đã cử hành chúa nhật vừa qua – đối với Giáo Hội cũng như Đức Kitô được xức dầu bởi Thần Khí trên sông Gio-đan, nghĩa là lễ Hiện Xuống là sự thôi thúc thừa sai để tiêu thụ cuộc đời mình để thánh hóa người ta, cho vinh quang của Thiên Chúa. Nếu trong mọi bí tích Thần Khí tác động, Người tác động cách đặc biệt trong bí tích Thêm Sức trong đó « các tín hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần như một ân sủng » (Phalô VI, Tông Hiến Divinae Consortium Naturae). Và lúc xức dầu, giám mục nói câu này : « Hãy lãnh nhận ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần » : Chúa Thánh Thần là ơn phúc trọng đại của Thiên Chúa. Và tất cả chúng ta đều có Chúa Thánh Thần trong mình. Chúa Thánh Thần ngự trong lòng chúng ta, trong tâm hồn chúng ta. Và Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời để chúng ta trở nên muối công chính và ánh sáng công chính cho thiên hạ.

Nếu trong phép Rửa Tội, chính Chúa Thánh Thần đã dìm chúng ta trong Đức Kitô, thì trong bí tích Thêm Sức, chính Đức Kitô là Đấng đổ đầy lòng chúng ta với Thần Khí của Người, trong lúc thánh hóa chúng ta thành các chứng nhân của Người, được tham dự vào nguyên tắc sống và sứ vụ của Người, theo mục đích của Chúa Cha trên trời. Chứng tác của những người chịu phép Thêm Sức thể hiện sự nhận lãnh Chúa Thánh Thần và sự ngoan hiền đối với thiên hứng sáng tạo của Người. Tôi tự hỏi : làm sao thấy được là chúng ta đã nhận được Ơn Chúa Thánh Thần ? Nếu chúng ta hoàn thành các công trình của Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta nói ra những lời được Chúa Thánh Thần dạy bảo (x. 1Cr 2,13). Chứng tác Kitô giáo là chỉ làm tất cả những gì Thần Khí Chúa Kitô yêu cầu chúng ta, trong khi Người ban cho chúng ta sức mạnh để hoàn tất.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/catechese-comment-voit-on-que-nous-avons-recu-le-don-de-lesprit/

 1716 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.