Kinh Truyền Tin – chân lý của Đức Kitô để « tìm được định hướng chính đáng cho cuộc đời »

Bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (toàn văn)

juillet 22, 2018 12:49 Anne KurianAngélus et Regina Caeli, Pape François

Kinh Truyền Tin ngày 22 tháng 7 năm 2018

 « Tất cả chúng ta đều cần lời nói thật để hướng dẫn và soi đường cho chúng ta. Không có chân lý, vốn chính là Đức Kitô, không thể tìm được sự định hướng chính đáng cho cuộc đời », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 22 tháng 7 năm 2018.

Chủ sự giờ kinh kính Đức Mẹ từ cửa sổ dinh Giáo Hoành trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô, nơi tụ tập đám đông 25 000 người, Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo : « Khi chúng ta rời xa Chúa Giêsu và tình yêu của Người, chúng ta sẽ đi lạc và cuộc sống bìến thành sự thất vọng và bất mãn ».

« Cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là một cái nhìn vô thưởng vô phạt hay tệ hơn nữa, một cái nhìn lạnh lùng và dửng dưng, bởi vì Chúa Giêsu luôn nhìn chúng ta với con mắt của trái tim, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Và trái tim Người rất dịu hiền và đầy thương xót, biết nhận ra những nhu cầu, dù là những nhu cầu được dấu kín của con người ».

Sau đây là bản dịch những lời của Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin.

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm ngày hôm nay (x. Mc 6, 30-34) thuật lại cho chúng ta rằng các tông đồ, sau chuyến công tác đầu tiên, trở về với Chúa Giêsu và trình lại cho Người « mọi việc các ông đã làm, mọi điều các ông đã dạy » (c. 30). Sau kinh nghiệm của sứ vu, chắc chắn là gây phấn khởi nhưng cũng vất vả, các ông cần nghỉ ngơi. Và Chúa Giêsu, rất thông cảm, đã lo an ủi và phán với các ông rằng : « Anh em hãy lánh ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút » (c.31). Nhưng lần này ý định của Chúa Giêsu đã không thể hiện được, bởi vì đám đông, khi nghe Người nói sẽ đi một nơi thanh vắng bằng thuyền với các môn đệ của Người, họ đã chạy tới chỗ đó trước.

Chuyện tương tự cũng có thể xẩy ra trong thời đại ngày hôm nay. Đôi khi chúng ta không thành công trong việc thực hiện các dự án của chúng ta, bởi vì đã xẩy ra những chuyện khẩn cấp không dự trù làm đảo lộn chương trình của chúng ta và đòi hỏi một sự uyển chuyển và sẵn sàng phục vụ cho những nhu cầu của người khác.

Trong những trường hợp đó, chúng ta được kêu gọi hãy bắt chước những gi Chúa Giêsu đã làm : « Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều » (c. 34). Bằng những câu ngắn ngủi đó, thánh sử gia đã cống hiến cho chúng ta một cảnh chớp nhoáng, hình ảnh đôi mắt của Thầy Chí Thánh và thái độ của Người. Chúng ta hãy chú ý ba động từ của Đấng Mục Tử : thấy, chạnh lòng thương, giảng dạy. Chúng ta có thể gọi đó là các động từ của Đấng Chăn Dắt. Cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là một cái nhìn vô thưởng vô phạt, hay tệ hơn nữa, một cái nhìn lạnh lùng và dửng dưng, vì Chúa Giêsu luôn nhìn với đôi mắt của trái tim. Và trái tim của Người rất là dịu hiền và đầy thương xót, biết nhận ra những nhu cầu, dù là những nhu cầu được dấu kín của con người. Ngoài ra, lòng thương cảm của Người không chỉ là một phản ứng mang tính cảm xúc trước một tình huống bất ổn của con người, mà hơn thế nữa : đó là thái độ và bản tính của Thiên Chúa đối với con người và với lịch sử loài người. Chúa Giêsu xuất hiện như sự thực thi của sự chăm sóc và quan tâm của Thiên Chúa đối với dân Người.

Vì Chúa Giêsu đã cảm động khi thấy cả đám đông này đang cần được dẫn dắt và giúp đỡ, chúng ta mong chờ Người sẽ làm một số phép lạ. Trái lại, Người đã giảng dạy họ nhiều điều. Đây là tấm bánh đầu tiên mà Đấng Messia đã ban cho đám đông đang đói khát và lạc lõng : bánh Lời Chúa.

Tất cả chúng ta đều cần đến lời nói thật để hướng dẫn và soi đường cho chúng ta. Không có chân lý, vốn chính là Đức Kitô, không thể tìm được sự hướng dẫn chính đáng của cuộc đời. Khi chúng ta rời xa Chúa Giêsu và tình yêu của Người, chúng ta sẽ lạc lõng và cuộc sống sẽ biến thành thất vọng và bất mãn. Với Chúa Giêsu ở bên cạnh mình, người ta có thể tiến bước trong sự an toàn, có thể vượt qua các thử thách, tấn tới trong tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân. Chúa Giêsu đã hiến mình cho người khác, trở thành gương mẫu tình yêu và phục vụ cho mỗi người chúng ta.

Cầu mong Rất Thánh Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta gánh vác các vấn đề, các đau khổ và khó khăn của tha nhân chúng ta, thông qua một thái độ chia sẻ và phục vụ.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-la-verite-du-christ-pour-trouver-la-juste-orientation-de-la-vie/

 756 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.