Bài giáo lý : bí mật của sự « ghép » tim

Kết luận các Bài giáo lý về Mười Điều Răn.

NOVEMBRE 28, 2018 15:27 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 28 tháng 11 năm 2018

Để sống Thập Điều, « chúng ta cần có một trái tim mới, được Chúa Thánh Thần cư ngụ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô dạy. Nhưng ngài hỏi : « cuộc « ghép » tim này tiến hành như thế nào, từ trái tim cũ sang trái tim mới ? ». Chính là « qua trao tặng những mong muốn mới, được gieo trồng trong chúng ta nhờ ân sủng của Thiên Chúa », Đức Giáo Hoàng trả lời. Đức Kitô là Đấng đã thực hiện các Điều Răn một cách hoàn hảo và qua Người, lề luật trước đây vốn là « một loạt những giới luật và cấm đoán », « đã thay đổi thành một thái độ tích cực ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết thúc Bài giáo lý về Mười Điều Răn trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 28/11/2018, tại Hội Trường Phaolô VI của Vatican. Ngài đã đề nghị đọc lại Thập Điều bằng cách sử dụng chìa khóa, chủ đề các mong muốn, « hoàn toàn dưới ánh sáng của sự mặc khải trong Đức Kitô »

« Trong  Đức Kitô », Đức Giáo Hoàng còn giải thích, « và chỉ nơi Người, Thập Điều mới hết là một sự lên án và trở thành chân lý đích thực của đời sống con người, nghĩa là sự mong muốn thương yêu – ở đây nẩy sinh một mong muốn điều thiện, làm điều thiện – mong muốn niềm vui, mong muốn hòa bình, mong muốn sự cao thượng, lòng khoan dung, sự tốt lành, lòng chung thủy, sự dịu hiền, tính tự chủ ».

Và ngài kết luận : « Đời sống mới không phải là một nỗ lực lớn lao để phù hợp với một chuẩn mực », mà là « chính Thần Khí của Thiên Chúa bắt đầu hướng dẫn chúng ta đến những hoa trái của Người, trong một sự hài hòa giữa niềm vui của chúng ta được Người thương yêu và niềm vui của Người yêu mến chúng ta ».

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý của  Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài giáo lý của  Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong  Bài giáo lý ngày hôm nay, kết thúc hành trình về Mười Điều Răn, chúng ta có thể dùng như là chủ đề chìa khóa, chủ đề những mong muốn, cho phép chúng ta đi lại hành trình đã qua và tóm lược các chặng đường và đọc lại văn bản Thập Điều, luôn hoàn toàn dưới ánh sáng của sự mặc khải trong  Đức Kitô.

Chúng ta đã khởi hành bằng lòng tri ân như là nền móng của mối quan hệ tin tưởng và vâng phục : Thiên Chúa – như chúng ta đã thấy – không đòi hỏi gì trước khi đã ban cho chúng ta quá nhiều. Người mời gọi chúng ta vâng phục để cứu chuộc chúng ta khỏi điều dối trá của những thứ tín ngưỡng thờ thần của thế giới này đang có bao nhiêu quyền hành đối với chúng ta. Quả vậy, tìm kiếm sự thực hiện trong các tượng thần của thế giới này sẽ làm chúng ta cạn kiệt và khiến chúng ta trở thành nô lệ, trong khi điều cho chúng ta một vóc dáng và một thể chất, chính là quan hệ với Người, trong Đức Kitô, làm cho chúng ta trở thành con cái của Người khởi đầu từ tình phụ tử của Người (x.Dt 3,14-16).

Điều này bao hàm một tiến trình chúc lành và giải thoát, vốn là sự nghỉ ngơi đích thực. Cũng như Thánh Vịnh đã nói : « Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn, ơn cứu độ tôi bởi Người mà tới » (Tv 62,2).

Cuộc đời được giải phóng này trở thành sự đón nhận lịch sử cá nhân chúng ta và hòa giải chúng ta với những gì chúng ta đã sống từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ và đã làm cho chúng ta trở thành những con người trưởng thành, có khả năng cho đi sức nặng chính xác của chúng ta cho những thực tế và cho những con người của cuộc đời chúng ta. Chính nhờ con đường này mà chúng ta đi vào mối quan hệ với người thân cận, vốn dĩ từ tình yêu mà Thiên Chúa đã cho thấy trong  Đức Giêsu Kitô, là một ơn gọi đến với cái đẹp của sự trung thành, của lòng quảng đại và của sự chân thật.

Nhưng để sống như thế – nghĩa là trong cái đẹp của sự trung thành, của lòng quảng đại và của tính chân thật – chúng ta cần phải có một con tim mới mẻ, được cư ngụ bởi Chúa Thánh Thần (x. Ed 11,19 ; 36,26). Tôi tự hỏi : cuộc « ghép » tim này tiến hành như thế nào, từ trái tim cũ sang trái tim mới ? Qua ơn có được những mong ước mới (x. Rm 8,6), được gieo trổng trong chúng ta bởi ân sủng của Thiên Chúa, đặc biệt là qua Mười Điều Răn được Chúa Giêsu chu toàn, như Người đã dạy trong « bài giảng trên núi » (x. Mt 5, 17-48). Quả vậy, trong sự chiêm nghiệm về cuộc đời được mô tả trong Thập Điều, như là một cuộc sống biết ơn, tự do, đích thực, cuộc sống chúc phúc, trưởng thành, gìn giữ và yêu thương sự sống, thủy chung, quảng đại và chân thật, hầu như chúng ta cũng  không hề hay biết, chúng ta cùng ở trước mặt Chúa Kitô. Thập Điều là một cuộc « soi rọi tia X » của mình, nó mô tả như một tấm hình âm bản nổi lên khuôn mặt của mình – như khuôn mặt trong tấm Vải Liệm Chúa Giêsu. Và như thế Chúa Thánh Thần làm cho trái tim chúng ta kết thành hoa trái bằng cách gieo vào lòng chúng ta những mong ước vốn là một ân sủng của Người, những mong ước của Chúa Thánh Thần. Mong ước theo Chúa Thánh Thần, mong ước theo nhịp độ của Chúa Thánh Thần, mong ước với âm nhạc của Chúa Thánh Thần.

Khi nhìn lên  Đức Kitô, chúng ta thấy được chân, thiện, mỹ. Và Chúa Thánh Thần tạo ra một sự sống, khi nhậm lời những mong ước của Người, làm ra trong chúng ta đức tin, đức cậy và đức mến.

Như thế, chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là sự kiện Chúa Giêsu không đến để bãi bỏ lề luật mà để kiện toàn lề luật, để làm cho lề luật lớn lên, trong khi lề luật theo xác thịt là một loạt những quy định và những cấm đoán, theo Thần Khí thì cũng luật này trở thành sự sống (x. Ga 6,63 ; Ep. 2,15), bởi vì không còn phải là một tiêu chuẩn mà là thân xác của chính Đức Kitô, Đấng thương yêu chúng ta, tìm kiếm chúng ta, tha thứ cho chúng ta, an ủi chúng ta và tái tạo chúng ta vào trong Nhiệm Thể của Người, hiệp thông với Đức Chúa Cha, nó đã bị mất đi bởi sự bất tuân tội lỗi.  Và như thế, tính phủ định về mặt văn học, tính phủ định trong sự biểu lộ các Điều Răn – « Chớ trộm cắp », « Chớ chửi rủa », « chớ giết người » – cái « chớ » đó đã được biến đổi thành một thái độ thiết thực : yêu thương, dọn chỗ cho người khác trong lòng mình, tất cả những mong ước đã gieo trồng sự thiết thực. Và chính là sự toàn vẹn của lề luật mà Chúa Giêsu đã đến để đem cho chúng ta.

Trong Đức Kitô, và chỉ độc nhất trong Người, Thập Điều không còn là một sự lên án (x. Rm 8,1) và trở thành sự thật đích thực của đời sống con người, nghĩa là sự mong ước tình yêu – ở đây nẩy sinh một mong ước điều thiện, mong ước làm điều thiện – mong ước của niềm vui, của hòa bình, của lòng cao thượng, của lòng khoan dung, sự dịu hiền, lòng chung thủy, sự nhân hiền, lòng tự chủ. Từ những cái « không », người ta bước sang cái « được » : thái độ tích cực của một trái tim biết mở ra với sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Sự tìm kiếm Đức Kitô trong Thập Điều dùng để như thế đó : để làm trái tim chúng ta đâm hoa kết trái để nó được đầy tình yêu thương và mở ra cho công trình của  Thiên Chúa. Khi con người đi theo ước muốn của mình để sống theo Đức Kitô, lúc đó người ấy mở ra cánh cửa cứu độ, chỉ có thể đến, bởi vì Thiên Chúa Cha là Đấng rộng lượng và vì, như Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo đã nói, « Thiên Chúa khát khao chúng ta khao khát Ngài » (số 2560).

Nếu đó là những ước muốn xấu làm hùy hoại con người (x. Mt 15,18-20), Chúa Thánh Thần đặt để trong lòng chúng ta những ý muốn thánh thiện của Người, đó là mầm non của đời sống mới (x. 1 Ga 3,9). Đời sống mới, không phải là một nỗ lực lớn lao để phù hợp với một mẫu mực, mà đời sống mới là chính Thần Khí của Thiên Chúa bắt đầu hướng dẫn chúng ta đến những hoa trái của Người, trong một sự hài hòa giữa niềm vui của chúng ta được Người thương yêu và niềm vui của Người được yêu mến chúng ta. Hai niềm vui gặp nhau : niềm vui của Thiên Chúa thương yêu chúng ta và niềm vui của chúng ta được Người thương yêu.

Thập điều đối với chúng ta, các Kitô hữu, là như thế đó : chiêm ngắm  Đức Kitô để mở trái tim chúng ta ra nhận lấy trái tim của Người, để nhận được những ý muốn của Người, để nhận được Thần Khí của Người.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/catechese-le-secret-de-la-greffe-du-coeur-traduction-integrale/

 759 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.