Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường : chủ đề, lôgô, trang mạng, hướng dẫn

Giới thiệu tại Vatican

NOVEMBRE 30, 2018 18:00 – MARINA DROUJININAROME

Hướng dẫn về Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường tháng 10/2019

Chủ đề, huy hiệu, trang mạng và hướng dẫn về Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường, được loan báo sẽ diễn ra vào tháng 10/2019, đã được giới thiệu nhân cuộc họp báo ngày thứ sáu 30/11/2018, vào lúc 11 giờ, tại Vatican, một bản thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết.

Được chính thức thiết lập bởi  Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong một thông điệp gửi bộ trưởng Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân Tộc được công bố ngày 22/10/2017, Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường (TTGNT) được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm công bố Tông Thư Maximum illud của  Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV về hoạt động truyền giáo (30/11/1919). Biến cố đã được trình bầy bởi Đức Hồng Y Fernando Filoni, bộ trưởng Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc ; Đức Cha Giampietro Dal Toso, chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) kiêm phụ tá thư ký thánh bộ này ; và cha Fabrizio Meroni, thuộc Viện Giáo Hoàng các xứ truyền giáo nước ngoài (PIME), thư ký Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo (UPM), giám đốc Trung Tâm quốc tế hoạt động truyền giáo (CIAM) và giám đốc hãng truyền thông truyền giáo của Vatican, Fides.

Một cuốn video về Tháng Truyền Giáo đã được sản xuất, một trích đoạn dài khoảng 2 phút đã được trình chiếu trong buổi họp báo.

Chủ đề

Chủ đề của TTGNT được « Được phép Rửa và được sai đi : Hội Thánh của Đức Kitô làm sứ vụ truyền giáo trên thế giới », bản thông cáo nhắc nhở và nhấn mạnh rằng « sứ vụ truyền giáo được hiểu như một đề nghị của  đức tin rằng Thiên Chúa làm người ».

Đức Hồng Y Filoni đã tái xác nhận sự tham gia của toàn Hội Thánh trong nỗ lực  truyền giáo, như mong muốn của Công Đồng Đại Kết Vatican II : « Tất cả những gì đã được làm vì tình yêu tạo ra một mối quan hệ căn bản, Đức Hồng Y giải thích. Truyền giáo, nếu được sinh ra từ một  đức tin mà  anh chị em yêu mến, là một mối quan hệ ». Hoạt động truyền giáo là sự biến hóa của mỗi công trình của Hội Thánh, Đức Hồng Y nói tiếp. Trên phương diện này, các HĐGM, các giáo xứ, các giáo phận trên thế giới cũng như toàn thể các phong trào phải được tổ chức trong một trạng thái truyền giáo thường xuyên : « Không có một phương diện hoạt động nào của chúng ta lại không liên hệ với truyền giáo », ĐHY Filoni nhấn mạnh.

Trang mạng

Địa chỉ trang mạng www.october2019.va cũng đã được giới thiệu trong cuộc họp báo. « Địa chỉ trang mạng, cha Fabrizio Meroni giải thích, đã được tạo ra để phát huy và điều động TTGNT 10/2019, nhằm để đóng góp, qua những nội dung truyền thông được gắn trên đó, vào việc gợi ý cầu nguyện và suy nghiệm về missio ad gentes của tất cả các Kitô hữu ».

Trang mạng chứa đựng những khu vực dành cho các chủ đề đặc biệt trong đó những bài quan trọng của thánh bộ và của Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo được để sẵn. Có những mục dành cho các « nhân chứng », với tiểu sử của các chân phước, các thánh, các đấng tử đạo của quá khứ và hiện tại, dành cho « Đào tạo », với các bài có thể gợi ý cho sự thúc đẩy truyền giáo, khu vực « Tiếng nói Thế giới » dành cho sứ vụ truyền giáo hiện nay, với những chứng từ và những bài viết của các nhà thừa sai và những người trách nhiệm các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo của các nước, cũng như mục Hướng Dẫn về TTGNT 10/2019.

Hướng Dẫn

Bài viết này được thực hiện theo sáng kiến của Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân Tộc và các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo « có mục đích phục vụ các giáo phận trong những nhu cầu đào tạo và hoạt động truyền giáo » cũng như « gợi ý sự sáng tạo của các Giáo Hội địa phương và các tín hữu ».

Các thành phần tạo nên mục Hướng Dẫn, bản thông cáo giải thích, « tương ứng với các tầm mức thiêng liêng mà  Đức Thánh Cha đã chỉ dẫn cho chúng ta khi khởi sự TTGNT : sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô hằng sống trong Hội Thánh, sự làm chứng của các thánh và các đấng tử đạo của sứ vụ truyền giáo, sự đào tạo giáo lý cho sứ vụ truyền giáo và cho đức ái thừa sai ».

Văn bản sẽ được phổ biến bằng tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Kể từ 30/11, phiên bản tiếng Ý của mục Hướng Dẫn được sẵn sàng và có thể tải xuống dưới dạng Pdf : từ đây đến cuối năm, bốn ngôn ngữ khác sẽ sẵn sàng và vào tháng 02/2019, bản in sẽ được xuất bản.

Lôgô

Một huy hiệu (lôgô) được nghĩ ra cho TTGNT trình bầy « một cây Thánh Giá truyền giáo với mầu sắc truyền thống nhắc tới năm châu lục ». « Thánh giá là khí cụ và dấu hiệu đích thực của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người cho tính cách phổ quát của sứ vụ truyền giáo : Thánh giá sáng lạn, nhiều mầu sắc, dấu hiệu của chiến thắng và phục sinh ».

Các từ ngữ « Được phép Rửa và được sai đi », ghi trên hình vẽ, chỉ rõ « hai đặc tính của mỗi người Kitô hữu : Phép Rửa và Rao truyền.

Mầu sắc của thánh giá có một ý nghĩa đặc biệt. « Mầu đỏ nhắc nhở máu đào các thánh tử đạo của Mỹ Châu, hạt giống của một sự sống mới trong đức tin Kitô giáo. Mầu lục là mầu của sự sống và tượng trưng cho sự tăng trưởng, sự phong phú, tuổi thanh xuân và sức sống ? Mầu lục cũng là mầu hy vọng, một trong ba nhân đức thần học. Mầu trắng là một mầu của ánh sáng… Mầu xanh lam là mầu nước của sự sống làm cho chúng ta bớt khát và khôi phục chúng ta trên con đường của Thiên Chúa ; đó là mầu trời của chúng ta, một dấu chỉ nhà ở của Thiên Chúa với con người chúng ta ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/mois-extraordinaire-de-la-mission-theme-logo-site-guide/

 2421 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.